Press: Svenska pressreleaser: 14 mars 2010
KMR

12 522 ELCHOCKER I STOCKHOLM – SOCIALSTYRELSEN VET NOLL
2010-03-14


ECT Kvinna

Det gavs 12 522 elchocker i Stockholms län under 2008, men Socialstyrelsen har siffran 0 i sina register. Om de faktiska resultaten av chockerna vet man om möjligt än mindre. Och trots att Socialstyrelsen fått data om de ”mycket beklagliga fall” med ”omfattande minnesproblem efter ECT” som rapporterats från den psykiatriska kliniken i Huddinge har man VALT att inte göra något effektivt åt saken.

En enkel undersökning med stöd av offentlighetsprincipen har avslöjat massor av data som varken Socialstyrelsen eller ledningen för Stockholms läns landsting känner till. Eftersom Socialstyrelsen tydligen VALT att inte göra något åt saken valde KMR att JO-anmäla myndigheten för denna uppenbara försummelse. De uppgifter som Socialstyrelsen skulle samla in var inte speciellt svåra att få tag på. Media bör absolut fråga psykiatriker Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, om de fakta som läggs fram nedan.

Socialstyrelsen vet alltså inte att det gavs 12 522 elchocker i Stockholms län under 2008 till 1187 patienter.

Man vet inte att 250 av dessa patienter (21 %) var tvångsintagna när de fick elchockerna.

Man vet heller inte hur ofta psykiatrin ger bilateral ECT (den värsta formen där man håller elektroder på båda tinningarna). Det har påståtts att denna form av ECT är extremt sällsynt. Undersökningen visar dock att bilateral ECT gavs i 545 behandlingar (40 % av alla behandlingar) på Löwenströmska och att sådan den gavs i 503 behandlingar (18 % av alla behandlingar) på Huddinge år 2008. De patienter som fick flest bilaterala elchocker under 2008 fick otroliga 71 (Löwenströmska) och 64 (Huddinge).

Det första steget i att utvärdera resultaten av elchocksbehandlingen vore att skaffa data om hur många elchocker som givits och i vilken form (unilateralt/bilateralt, genomsnitt, under tvång). Socialstyrelsen har än inte klarat av detta första steg – man har fortfarande bara uppgiften att det utfördes 0 elchocker i Stockholms län under 2008. Och gör fortfarande inget åt det, trots obligatoriskt rapporteringsskyldighet.

Socialstyrelsens data när det gäller ECT – som bland annat socialministern och massmedia förlitar sig på – saknar således all form av trovärdighet. Man har inget underlag för att uttala sig om resultaten, man vet inget om skadorna, man har inte ens tagit första steget i den undersökande processen. Man borde överhuvudtaget inte yttra sig om saken.

Överläkaren vid den psykiatriska kliniken i Huddinge – där patienterna under 2008 fick i genomsnitt otroliga 14,5 elchocker – berättar i ett anmälningsärende till Socialstyrelsen att man haft ”flera mycket beklagliga fall” med ”omfattande minnesproblem efter ECT”. Han berättar om läkarna som varit inblandade i behandlingen av en kvinna som fått total minnesförlust och säger att deras bedömning ”ter sig starkt präglad av uppfattningen att biverkningar av ECT antingen är övergående eller lindriga”, och att det då kan ”te sig rationellt att driva behandlingen till depressionen är helt borta, trots förekomsten av minnesbiverkningar” (i det aktuella fallet helt utplånat minne, vår kommentar). Det var rena blitzen. Läkarna har bara ”handlagt patienten i linje med ledande svenska experters, läroböckers och myndigheters uttalande (!) uppfattning i fråga om biverkning av ECT”. (Se KMRs pressmeddelande från den 22 januari, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/sveriges-fraemste-elchockare-fick-sparken-utplaanade-kvinnas-minne-med-38-elchocker-364678 )

Socialstyrelsen har, efter mer än 6 månader, inte utrett ärendet med kvinnan som fick total minnesförlust och man har inte gjort något effektivt för att undersöka alla de ”beklagliga fall” av ”omfattande minnesproblem” som rapporterats direkt från överläkaren på kliniken.

Om Socialstyrelsen gjort sitt jobb skulle inte psykiatriprofessorerna Jan Wålinder och Danuta Wasserman kunnat publicera sin grovt vilseledande information för allmänheten om elchocksbehandlingens effekter. På Sjukvårdsrådgivningen (Landstingens gemensamma informationssite) skriver de i en helt ny artikel: ”Några [patienter] kan få biverkningar som tillfälliga minnestörningar och huvudvärk, men biverkningarna är som regel få, lätta och övergående.”

Så går det till när man (med överläkaren på Huddinges ord) får läkare att tro att det är ”rationellt att driva behandlingen till depressionen är helt borta, trots förekomsten av minnesbiverkningar” – dessa är ju bara tillfälliga. Så går det till när patienter luras tro att deras svåra permanenta minnesproblem bara är effekter av deras psykiska sjukdom, inte av elchockerna.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.