Press: Svenska pressreleaser: 14 februari 2010
KMR

NORSKA STATEN SATSADE 24 MILJARDER PÅ PSYKIATRIN. FICK 70 000 TVÅNGSINTAGNINGAR.
2010-02-14


bälte

Den svenska regeringen är fullständigt naiv om den tror att mer pengar till psykiatrin kommer att avhjälpa problemen inom psykiatrin. Man behöver bara kasta en blick västerut. I Norge sker nu det ena avslöjandet efter det andra om psykiatriska övergrepp. Ju mer pengar man satsar desto värre blir situationen. Även i Sverige råder samma situation där Riksrevisionsverket förkastat statligt stöd.

Åtta av tio norrmän blir tvångsinlagda utan risk för eget eller annans liv. Nu vill helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen rensa upp inom psykiatrin. På 12 år har 70 000 norrmän berövats friheten.

– Etiske, faglige og rettslige sider skal granskes nærmere. Det andre er at vi har en nasjonal strategi på dette området, hvor helseforetakene skal fokusere på dette og vil vurdere nasjonale tiltak, sade Strøm-Erichsen till TV2 i lördags.

Advokat Knut Rognlien som leder Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg i Norge, har i tio år jobbat med ärenden knutet til tvångsbruk i psykiatrin. Han vill nu kraftigt begränsa psykiatrins maktmöjligheter.

En människa som tvångsintas är mer eller mindre rättslös, och socialt blir de utstötta. När det dessutom handlar om tvångsintagning på så lösa boliner som sker idag, där åtta av tio blir intagna utan risk för liv och lem, måste psykiatrins maktmissbruk skäras ner, menar Rognlien.

Men det här är egentligen inga nyheter. En undersökning som presenterades i Norge i februari 2009 visade att tvång, övergrepp och direkta lagbrott hade ökat katastrofalt i Norge sedan man satsat 24 miljarder på psykiatrin under tio år.

11 000 norrmän hade blivit utsatta för tvång av psykiatrin varje år – visste man redan då. En ökning med 20 procent på bara några år. Till och med Europas tortyrkommitté hade utfärdat en skarp varning över förhållandena. Det var isolering, tvångsmedicinering och bältesläggning. Men tvånget skedde även i hemmen med depåsprutor. Med mediciner som orsakar minst 40 000 dödsfall om året internationellt sett.

Det var en rapport från Statens Helsetilsyn som presenterades i början av februari 2009 som väckte stor uppmärksamhet i Norge. Lagbrott, övergrepp och dödsfall översvämmar norsk psykiatri sedan staten gett dem mer pengar. Det blev inte mindre uppmärksamhet då samma upptäckter gjordes redan år 2003.

– Det är väldigt allvarligt. Det är upptäckter som kan gå ut över liv och hälsa, och som folk kan dö av, sade den mycket chockerade direktören för Helsetilsynet, Lars E. Hanssen till TV2.

Jorodd Asphjell (Aps) i Helse- og omsogskomitéen blev kraftig överraskad över siffrorna.

– Ja, det måste jag säga. Vi har nu använt 24 miljarder till en upptrappningsplan i psykiatrin under tioårsperioden 1998-2008, och då skulle man tro att investeringar i nya lokaler, bättre kompetens, osv. skulle har motverkat en liknande utveckling, menade han.

Högerns Sonj Sjøli sade att hon blev mycket förundrad över att det inte blivit någon förbättring.

– Det är väldigt allvarligt att tvångsmedlen har ökat så betydligt. 20 procent är betydligt och oacceptabelt.

Övergreppen och misären hade accelererat med hjälp av de många miljarderna. Och norrmännen blir allt sjukare. En miljon norrmän har mer än tre receptbelagda mediciner. 440 000 har fem.

Under tiden psykiatrin fått mer ”resurser” har dessutom medicineringen av barn med psykiatriska droger ökat katastrofalt. Idag går cirka 12 500 ungdomar mellan 10 och 19 på amfetamin, det är en av 50 ungdomar.

Och förra veckan krönte FN rapporteringen om psykiatriska övegrepp med en rapport som varnade för den ökande amfetaminutskrivningen till barn i Norge.

På tio år har den norska staten satsat 24 miljarder skattekronor på psykiatrin. Resultatet har blivit mer tvång och droger.

I maj 2009 kom svenska riksrevisionsverket ut med en rapport som visar att de miljoner som regeringens satsat på psykiatrin de sista åren inte visat några som helst ”spårbara resultat” och ”ingen effekt” samt ifrågasatte statens ytterligare satsning. Istället fick vi en rapport från Uppdrag granskning som visar att Sverige blivit världsledande i elchocksbehandling.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.