Press: Svenska pressreleaser: 10 februari 2010
KMR

ORDFÖRANDE FÖR EUROPEISKA PSYKIATRIFÖRBUNDET DÖMD
2010-02-10


Hans-Jürgen Möller

Den framstående psykiatriprofessorn Hans-Jürgen Möller, chef för det kända psykiatriska sjukhuset LMU i Munchen och ordförande för Europeiska psykiatriförbundet (AEP) dömdes förra veckan av domstol i Munchen att betala 15 000 EUR som kompensation och skadestånd för övergrepp på enskilda rättigheter. Ytterligare skadestånd väntar.

Psykiatriprofessor Möller hade skrivit ett psykiatriskt intyg på den internationellt kände konst och mattexperten Eberhart Herrmann utan att undersöka honom och därefter skickat intyget direkt till hans dåvarande fru. Därmed överträdde professor Möller sekretesslagen.

Domstolsbeslutet var resultatet av en långvarig kamp från den internationellt erkända mattexperten Eberhart Herrmann som stämde psykiatriker Möller. Rätten fann att skadan gjord mot Herrmanns rykte och arbete, med den ”distansdiagnos” som skrevs av dr Möller och skickades till Herrmanns dåvarande fru, var så ansenlig att den tilldömde Herrmann ett avsevärt skadestånd.

Några dagar senare rapporterade tyska tidningar att Möller inte bara behövde betala Herrmann 15 000 EUR i skadestånd, utan professor Möller skulle också ”betala alla avsevärda skador som orsakades och som fortfarande orsakar [Eberhart Herrmann], som resultat av utfärdandet och vidarebefordrandet av det psykiatriska intyget”. Det totala skadeståndsbeloppet som Eberhart Herrmann kräver är 3,34 miljoner EUR.

Fram till 1994 var Herrmann en internationellt erkänd specialist på mattor och han hade också ett eget framgångsrikt galleri i ett av Munchens mest prestigefyllda kvarter. Han omsatte över 9,5 miljoner DM i handeln med mattor och textiler. Han var så känd att han fick hålla föredrag vid Sotebys Art Institute i New York och vid tyska universitet.

Herrmanns äktenskap var i kris vid denna tid och hans dåvarande fru hade i hemlighet fått dr Möller att utfärda ett psykiatriskt intyg som var nära att få Herrmann tvångsintagen på psykiatriskt sjukhus. Dr Möller baserade intyget enbart på samtal med fru Hermann och genom att i hemlighet studera Herrmann på hans galleri när han samtalade med en annan person.

Professor Möller skrev ett psykiatriskt intyg utan medicinsk undersökning och där han krävde att Herrmanns ”omedelbara tvångsomhändertagande på en stängd avdelning på psykiatrisk klinik är absolut nödvändigt”. Dr Möller rekommenderade även sin egen psykiatriska klinik för Herrmanns omhändertagande genom att skriva ”intagningen kan göras på vår klinik”.

Genom starka påtryckningar från hans ex-fru gick Herrmann med på att besöka prof. Möller, tillsammans med en annan affärskompanjon. Utan någon som helst undersökning sade dr Möller: ”När jag ser in i dina ögon kan jag se att du är mentalt sjuk.” Han hävdade att en noggrannare undersökning behövdes och ville att Herrmann frivilligt skulle lägga in sig på hans klinik. Som vilken intelligent person som helst skulle göra så vägrade Herrmann detta. När de lämnade kliniken hotade Möller honom med: ”Vi skall få tag i dig.”

När Herrmann gick till sin advokat rekommenderade denne honom att lämna landet därför att hans fru annars skulle kunna få honom ofrivilligt intagen. Eberhart Herrmann såg ingen annan utväg än att fly landet och flytta till Schweiz där han fick återetablera sig själv och sitt företag. I december 1997 lämnade Herrmanns advokat in en stämningsansökan mot Möller och delstaten Bavaria för skadestånd.

Tyska tidningar rapporterade under veckan att konsthandlaren hade sagt till domstolen i Munchen att stigmat från det psykiatriska intyget hade förstört hans rykte.

Psykiatriprofessor Möller, som inte bara är ordförande för Europeiska Psykiatriförbundet utan även chef för World Psychiatric Associations biologiska avdelning, måste nu betala konstexperten ytterligare skadestånd som skadan intyget orsakat honom. Herrmann kräver sammanlagt 3,34 miljoner EUR.

– Detta är inget nytt inom den psykiatriska världen, säger KMRs talesman Peter Anstrin. Jag har under åren kommit i kontakt med flertalet människor i Sverige som berättat hur psykiatriker hjälpt anhöriga att få sina närmaste intagna. Ofta på grund av ekonomiska orsaker. Gamla som sitter kvar i husen de skulle få ärva. Ett snack med psykiatrikern på orten så var de intagna och anhöriga kunde få flytta in. En bilmekaniker kontaktade mig och berättade att han blev kär och uppvaktade advokatens dotter på orten. Advokaten kontaktade polisen och psykiatrikern, bägge kompisar till advokaten. Därefter tog de in honom och drogade ner honom. På natten låg han under sängen och mekade med sin bil, så nerdrogad blev han. Men det är inte alla som har kraft att föra ärendet så här långt – och på den nivån. Då måste man vara stark.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.