Press: Svenska pressreleaser: 2 februari 2010
KMR

FN KRITISERAR STARKT UTSKRIVNINGEN AV ADHD-DROGER
2010-02-02


FN-kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) framför allvarlig kritik mot den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn. Man är ”mycket bekymrad över studier som visar en snabb ökning under en kort tidsperiod i utskrivningen av psykostimulantia såsom Ritalin och Concerta till barn diagnosticerade med ADHD”. Och Sverige slår internationellt rekord.

FNs barnrättskommitté ska enligt Barnombudsmannen ”övervaka att de stater som har ratificerat [barn]-konventionen också lever upp till den”. Man ska se till att barnens rättigheter tas till vara. Nu har kommittén (29 januari) avslutat sin rapport om vårt grannland Norge, och har i rapporten framfört sin kritik mot utskrivningen av ADHD-droger. Man rekommenderar den norska regeringen att ”noggrant undersöka fenomenet med överförskrivning av psykostimulantia till barn” och vill se andra åtgärder för att verkligen hjälpa de barn som har problem. Det här är andra gången på kort tid som ett FN-organ kritiserar utskrivningen av narkotika till barn i Norge. I början av 2006 begärde FNs internationella kontrollorgan för narkotika (International Narcotics Control Board) att åtgärder skulle vidtas.

Den kritik mot den snabbt ökande utskrivningen av ADHD-droger i Norge som barnrättskommittén framfört gäller i minst lika hög grad Sverige, kanske ännu mer. Färska siffror från Socialstyrelsen visar nämligen att 19 585 barn år 2009 fick dessa preparat. Det innebär att 20 gånger(!!) så många barn nu får ADHD-droger som för tio år sedan. Med största säkerhet är det ett internationellt rekord. Under tio år stoppade och fördröjde KMR denna utveckling – nu vill man ta igen eftersläpningen. Barn SKALL ha amfetamin.

Och man ska också veta att Europakommissionen i maj 2009 givit ut starka varningar om de skador som amfetaminpreparat ger barnen. Svenska myndigheter har hittills inte lyft ett finger för att utföra de säkerhetsåtgärder som finns i EU-kommissionens beslut.

De läkemedelsbolag som tillverkar Concerta, Ritalin och Strattera drog år 2008 in runt 200 miljoner kronor i Sverige. Och de amfetaminförespråkare med band till denna industri, som verkar som konsulter åt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen – som Björn Kadesjö, Anne-Liis von Knorring, Lars-Olof Janols och Gunilla Thernlund – driver på för att sätta än fler barn på amfetamin och öka profiterna. Och media bara upprepar okritiskt vad de säger, utan minsta granskning.

De lär knappast lyssna på FNs barnrättskommittés vädjanden om att slå vakt om barnens rättigheter. Förhoppningsvis gör den svenska regeringen det.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.