Press: Svenska pressreleaser: 28 januari 2010
KMR

KATASTROFSIFFROR FRÅN LÄKEMEDELSVERKET – 700 PERSONER FICK SLUTA MED ADHD-DROGER
2010-01-28


Nästan 700 personer fick så svåra skador eller upplevde en så dålig verkan att de fick sluta med ADHD-pillren Concerta, Ritalina, Strattera, enligt nya uppgifter från Läkemedelsverket för år 2009. Uppgifterna visar också på en allvarlig toleransutveckling – psykiatriker höjer doserna till extremnivåer för att upprätthålla drogeffekten. Journalister kan inte längre köpa propagandan om ”små doser”.

För första gången får vi i licensansökningarna till Läkemedelsverket den verkliga bilden bakom det förljugna marknadsföringsbudskapet om dessa piller. Det är en skrämmande bild som framträder. Läkemedelsverket har år 2009 beviljat 695 licenser där psykiatriker vill skriva ut dexamfetaminpreparatet Metamina (dexamfetamin är för en viss dos ungefär dubbelt så kraftfullt som Concerta och Ritalina). I nästan alla dessa fall har personerna först fått Concerta och Ritalina; i många fall också Strattera, varav inga har fungerat.

En genomläsning av 170 exempel på dessa beskrivningar, för nästan uteslutande vuxna patienter, bör till och med få politiker och journalister att förstå den verkliga effekten av dessa piller:

  • ”kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar och skakningar.”
  • ”Man har provat med olika centralstimulantia såsom Concerta och annat. Resultatet var väldigt torftigt.”
  • ”ej förbättrats av omfattande behandling … metylfenidat i försiktigt ökad dos men reagerat med illamående, yrsel, stresskänsla, som lätt stegras till svår ångest”
  • ”intolerabla biverkningar i form av ångest, illamående, ökad värk och trötthet.”
  • ”fick avsluta denna efter ett par månader pga svåra biverkningar i form av muskel- och ledvärk, inbundenhet och självmordstankar.”
  • ”ofördragbara biverkningar … hastiga känslosvängningar från rusartad lycka till sorg och gråt.”
  • ”sensitiv, otrygg, antydd paranoida känslor vid högre dos.”
  • ”Ökad handikappande ångest … Vissa nätter kunde … inte somna alls.”
  • ”Ritalin 160 mg … återföll dock i ett alkoholmissbruk…”
  • ”står på medicinering med Concerta 7 x 36 mg + 18 mg som verkar vara otillräckligt i effekt.” [270 mg Concerta om dagen]

Ta del av alla de 170 exemplen i den 11-sidiga pdf-filen

Man kan i licensansökningarna se att psykiatriker skrivit ut ADHD-pillren Concerta och Ritalina i ständigt ökande doser till de vuxna (med allt svårare skador som följd). Efter ett tag minskar pillrens effekt (toleransutveckling) och en högre dos behövs. Och så fortsätter det. Socialstyrelsens expert, Björn Kadesjö, har dock under alla år hävdat att: ”…det är viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse och att någon benägenhet för doshöjning inte förekommer”.) Vilket alltså är en ren lögn. Kadesjö är således personligt ansvarig för denna utveckling.

När effekten uteblir höjer man till ännu starkare droger för att upprätthålla drogeffekten. Och det är då man skriver till Läkemedelsverket och desperat vill ha godkännande att ge rent amfetamin (Metamina). Det är faktiskt mycket höga doser som skrivs ut. Man får ta i beaktande att detta är 100 procent rent amfetamin, ej utblandat med druvsocker till 50 procent som på gatan. Vi är nu tillbaka till 1960-talets utskrivning av amfetamin av psykiatriker, vilket resulterade i den efterföljande missbruksvågen som ingen kunde stoppa.

Det kan avslutningsvis vara på sin plats att låta några av ”brukarna” själva få berätta om drogeffekterna av Concerta, Ritalina och Metamina (hämtat från svenska diskussionssiter). Man kan undra när någon av dessa personer får föra fram sin berättelse i större mediasammanhang:

”jag blir absolut tjackad av Concerta... 60-100 mg räcker bra”;

”kastade i mig 3x36 MG [Concerta] och fick ett jävla rus”;

”ja man kan bli speedad av en 36mg:s concerta, men fler är önskvärt”;

”själv använder Conserta 54 Mg dagligen. Jo jag kan bli hög på det ibland. Kan bli tok speadad”;

”Jag har åtminstone en väninna som jag sett bli väldigt speedad på 1½ tablett 36mg Concerta...”;

”jag tycker concerta 36 gick utmärkt att tugga … kände mej smått tjackad på 2st”;

”Man kan bli sjukt påtänd av Metylfenidat, jag blir "salongstjackad" av en 37mg-tab”;

”Det känns så otroligt skönt att ta Metamina och det ger stark eufori och! Jag tar mellan 4-8st åt gången… Metamina är bra också på det viset att det är tillverkade under kontroll av riktiga läkemedels företag, och inte något sorts hopkok i hemma laboratorium med tveksam kvalitet och ojämn styrka”;

”Jag knaprade dessa 5mg tabletter mycket förut. Tycker helt klart de är bättre än tjacket som säljs på gatan.. åt också 8-10 tabletter..”;

”Fick tag på Metamina för några veckor sedan. Mycket cleanare effekt än vanligt fultjack.”


Det är nu dags för journalisterna att sluta lyssna på den propaganda som framförs av psykiatriker med ekonomiska kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar drogerna.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.