Press: Svenska pressreleaser: 26 januari 2010
KMR

ASTRAZENECA STÄMDA FÖR UNDANHÅLLANDE AV BIVERKNINGAR. TUSENTALS KRÄVER SKADESTÅND.
2010-01-26


AstraZenecas antipsykotiska drog Serequel kan mer än tredubbla risken för diabetes. Nu stämmer tusentals människor bolaget för att de medvetet undanhöll data om biverkningar. Nästa månad skall bolaget inför domstol med risk för skyhöga skadestånd.

En tidigare chef på AstraZeneca, John Blenkinssopp, berättar för BBC hur han blev utsatt för extrem påtryckning från marknadsföringsteamet på AstraZeneca att undanhålla fakta om att Serequel orsakar kraftig viktökning med påföljande diabetes.

Serequel har varit AstraZenecas storsäljare med en försäljning på 4,5 miljarder dollar per år. Marknadsföringsteamet ville att Blenkinsopp skulle ta bort påståenden om att Serequel orsakade betydande viktökning. Fakta som hade framkommit under de första kliniska försöken ”annars gjorde [de] klart för mig att det skulle innebära karriärbegränsningar för mig,” berättade Blenkinsopp på radio idag.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8478924.stm

Det finns en mängd allvarliga biverkningar med dessa preparat, bland annat högt blodsocker, Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) ett allvarligt neurologiskt tillstånd, Tardiv Dyskinesi, kraftiga rörelsestörningar, lågt blodtryck, plötslig död (något AstraZeneca fick skriva ut på etiketten).

AstraZeneca är inte de enda som stämts för sitt antipsykotiska preparat. Eli Lilly har fått betala mångmiljardbelopp under våren 2009. Man tror att dessa preparat har gett tusentals människor diabetes varav många har dött.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.