Press: Svenska pressreleaser: 3 december 2009
KMR

NY ”MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER” UTE. SKRÄMMANDE UNDERSÖKNING OM SJÄLVMORD.
2009-12-03


MR

KMR:s senaste tidning ”mänskliga rättigheter” nr 4-09 tar upp en världsunik undersökning. Av alla självmord som anmäldes enligt Lex Maria år 2007 så hade hela 86 procent använt någon form psykofarmaka innan självmordet. Undersökningen visar med skrämmande klarhet att psykiatrins droger inte hjälper och/eller framkallar självmord. Skandalen förvärras av att myndigheterna håller tyst trots kännedom.

Undersökningen redovisar så gott som vartenda tablett som använts. En liknande undersökning har aldrig gjorts – i något land. Samtidigt visar den att Läkemedelsverkets Biverkningsregister är helt värdelöst. Av alla självmord som anmäldes enligt Lex Maria där man använt psykofarmaka så är det inget fall som rapporterats till Biverkningsregistret – inte ett enda.

Läkemedelsbolagen kan därför påstå att deras psykofarmaka är ofarliga. Detta register används även internationellt när man vill påvisa ett medels ofarlighet. Hade all psykofarmakabehandling som slutat med självmord rapporterats hade situationen med största säkerhet sett annorlunda ut idag.

Slutsatsen kan inte bli annan än att psykofarmaka inte fungerar och/eller att de framkallar självmord. En ordentlig, opartisk undersökning måste nu tillsättas om man avser allvar bakom alla löften om att hantera självmord.

Vi tar även upp det nya Gökboet – nu värre än någonsin. Sverige ligger i topp bland länder som fortfarande elchockar människor. Och inte heller här finns några inga rapporter om biverkningar registrerade. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights) har uppmärksammat Sverige angående denna fråga.

Det är på detta sätt psykiatrin undkommer granskning av sin närmast gigantiska inkompetens. Man anmäler och rapporterar ingenting. Men Riksrevisionen har lyckats sätta ljus på en öm punkt. I sin rapport (RiR 2009:10) om statliga bidrag till psykiatrin från i våras fäste man uppmärksamheten på att ”analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter”. Och att ”statliga resurstillskott … endast har marginell betydelse” och som en slutkläm ”Resultaten har också varit svåra att spåra”.

Med andra ord, statliga bidrag till psykiatrin är meningslösa och ett bortkastande av skattepengar. Och som vi sett så bidrar de bara till destruktiva behandlingssätt.

Tidningen kan läsas i bifogad PDF eller som pappersexemplar vilket kan beställas på info.kmr@telia.com

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.