Press: Svenska pressreleaser: 26 november 2009
KMR

JANNE JOSEFSSON MISSADE DET VIKTIGASTE: 34 PROCENT ÖKAD DÖDLIGHET EFTER ECT I SVERIGE.
2009-11-26


stickkontakt

Uppdrag gransknings program om ECT är bland de bästa de har gjort. De flesta uppgifterna har dock varit kända för KMR i många år. Vi har publicerat varningar, år efter år. Men Uppdrag granskning glömde en viktig sak: dödligheten ökar kraftigt efter ECT.

En undersökning från Socialstyrelsen, som de vägrar offentliggöra, visar att dödligheten ökar kraftigt efter elchocksbehandling även i Sverige, så kraftigt att den är statistiskt säkerställd. I den aktuella studien har man utnyttjat de stora regionala skillnader som finns i användningen av elchocker och helt enkelt jämfört dödligheten hos en patientgrupp från de ”elchockstätaste” länen med en patientgrupp från de ”elchocksfattigaste”. Patienterna i båda grupperna hade samma diagnoser och hade samtliga varit intagna på sjukhus. Resultatet kom både som en chock och en självklarhet. Den relativa dödligheten låg 34 procent högre hos de som fått flest elchocker i landet, jämfört med de som fått minst.

Det intressanta med undersökningen är att den bedömer dödligheten också en tid efter att behandlingen getts. De flesta tidigare undersökningarna har bara tittat på hur många patienter som dör när själva elchocken ges och då fått låga siffror. Ser man däremot på vad elchocken gör, alltså vad som händer efter åtgärden, blir skillnaderna mellan de olika grupperna stor. Man vet om att i synnerhet äldre människor tynar bort efter ECT.

Det är en statistiker på Socialstyrelsen som utfört undersökningen. Socialstyrelsen ville dock inte veta av undersökningen när man fick reda på resultatet och vill inte offentliggöra den. De förnekar till och med att den finns. KMR fick dock tag i en kopia. Enligt undersökningen så beräknades 150 människor dö varje år i Sverige efter elchocker, och det kan möjligen vara av den anledningen de håller tyst. Undersökningen gjordes dock när man utförde ca 20 000 chocker om året. Idag är siffran mer än dubbelt så hög. Undersökningen bekräftas av andra undersökningar om ökad dödlighet.

10 000 har dött i USA efter ECT
"Elektroderna placerades på hennes huvud. Knappen trycktes in och tillräckligt mycket ström för att tända en 50 watts lampa passerade genom hennes huvud. Hennes tänder bet hårt i bettskyddet. Hennes hjärtslag accelererade. Hennes hjärna fick ett epileptiskt grand mal-anfall. Då plötsligt fick hon en hjärtattack. Fyra dagar senare var 74-åriga Ocie Shirk död.”

Så började en stark och omfattande artikelserie om elchocker i USA:s största tidning, USA TODAY, under hela december 1995. Journalisten Dennis Cauchon hade i fyra månader studerat 250 vetenskapliga artiklar, intervjuat patienter, anhöriga och besökt mentalsjukhus och sett elchocker utföras innan han publicerade materialet. Det var en av de mest omfattande artikelserierna i tidningens historia.

Cauchon fann att dödsfallen för äldre som får ECT är 50 gånger högre än vad Amerikanska Psykiatriförbundet (APA) anger på sitt formulär som patienterna får skriva på innan de får ECT (informed consent). Samma formulär som författats av ingen mindre än Harold Sackeim, experten på ECT i USA som Janne Josefsson intervjuade, men glömde fråga om han har finansiella intressen i ECT. Sackeim är nämligen välbetald huvudkonsult till minst två tillverkare av elchocksmaskiner.

Artikelserien i USA TODAY om elchocker visade att i genomsnitt en person av 200 dör efter elchocksbehandling. Amerikanska psykiatriförbundet (APA) hade uppgivit ett dödsfall på 10 000 vid elchocksbehandling. Det är vad patienterna får reda på och skriver under på när de godkänner behandlingen. Vilket alltså är en ren lögn. Eftersom psykiatrikerna inte har behövt rapportera dödsfall som skedde 10 minuter efter behandling så har detta dolts. Den enda skyldigheten att rapportera har varit om patienten dött direkt på behandlingsbordet. Anledningen till denna mörkläggning är att ECT är den mest inkomstbringande verksamheten för psykiatrin i USA. Och enligt APA:s talesman så är deras främsta uppgift att försvara sina medlemmars möjlighet till intäkter.

2,5 miljoner människor har elchockats de sista 25 åren i USA – uppskattningsvis 10 000 har dött. De samlade intäkterna för ECT-behandling i USA – per år – är 3,5 miljarder dollar. Total kostnad för all ström som använts: 12 dollar! Försvaret för elchocksbehandlingen är därför närmast fanatiskt.

Narkosläkaren Michael Chavin från Baytown i Texas intervjuades i USA TODAY. Han hade deltagit vid över 3000 ECT-behandlingar innan han slutade:
”Jag började bli väldigt oroad över vad jag såg, berättar han, Vi hade många gamla patienter som fick upprepade elchocker, 10 eller 12 i en serie. Efter varje chock blev de ännu mer förvirrade. De behövde inte få sin hjärna elchockad, de behövde korrekt medicinsk behandling för sina hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk smärta och andra problem.”

Michael Chavin menar att när hjärt- och kärlsystem stressas dramatiskt hos gamla så riskerar läkarna att sätta igång en dödlig avtyningssprocess. Det är sällan de dör direkt på bordet, därför har detta fått fortsätta.
”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av FN:s övervakningsstyrkor. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.”

Elchocker har mycket lite med hälsa och överlevnad att göra och ger i själva verket en kraftig överdödlighet hos de behandlade patienterna. Enkelt uttryckt dödar elchocker, om än inte direkt så på lång sikt. Människor som elchockas lever inte längre och bättre utan får ett kortare liv än om de inte hade fått elchocken. I synnerhet äldre. Det råder inget tvivel om den saken nu. Det är statistiskt säkerställt.

Neurologer gör allt för att förhindra grand mal-anfall – psykiatrikerna gör allt för att framkalla dem! Elchockerna började i ett slakthus i Italien 1938 där man bedövade grisar med el innan man tog ihjäl dem. Psykiatriker som fick syn på detta började genast använda det på ovilliga människor. Det har varit ett gigantiskt experiment som det nu är dags att lägga ner – för all framtid.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.