Press: Svenska pressreleaser: 24 november 2009
KMR

FRISK SVENSK 14-ÅRING DOG EN PLÖTSLIG DÖD VID BEHANDLING MED ADHD-DROGEN STRATTERA
2009-11-24


Den fysiskt friske 14-årige pojken fick Strattera i 7 månader och föll sedan ihop med hjärtstillestånd, och dog i klassrummet. Läkaren konstaterade att dödsfallet hade samband med Stratterabehandlingen. Sedan tidigare finns klara bevis på att ADHD-drogen skapat hjärtrytmrubbningar.

Sedan Strattera släpptes ut på marknaden i slutet av 2002 har minst 53 barn dött i samband med ”behandling” med pillret. 28 av dem begick självmord. Fler än 10 barn har rapporterats döda i plötslig död.

Nu har alltså också en svensk pojke dött en tragisk plötslig död vid behandling med Strattera. I det aktuella fallet fanns ingen bakgrund av hjärtstörningar eller andra fysiska problem (vilket läkemedelsbolag brukar använda för att förklara bort skador från psykofarmaka). Pojken fick inte heller mediciner eller andra psykiatriska droger (vilket läkemedelsbolag också brukar använda för att förklara bort skador från deras speciella psykofarmaka). Han var frisk och fick enbart ADHD-drogen Strattera.

När skadeverkningar av psykofarmakan i form av ”ilska och motsträvighet” visade sig, höjde psykiatrikern dosen till 70 mg. Man struntade med andra ord i skadeverkningen och ökade dosen, i stället för att långsamt sätta ut preparatet.

Efter 7 månaders behandling föll pojken ihop med hjärtstillestånd, och dog i klassrummet.

Om tillverkaren av ADHD-drogen Eli Lilly och Läkemedelsverket varit intresserade av att skydda barnen hade man satt in stora resurser för att undersöka saken och på att jämföra med andra fall av hjärtstörningar och plötslig död. Det har man inte gjort.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett tungt ansvar för de skador som många svenska barn nu utsätts för genom massutskrivningen av toxiska preparat, så kallade ADHD-mediciner. Man har lyssnat på av läkemedelsindustrin sponsrade konsulter, som Anne-Liis von Knorring och Björn Kadesjö, och har på så sätt fått utskrivningen av ADHD-droger att explodera. Mer än 15 000 svenska barn får nu pillren, som inte har något överhuvudtaget med medicinsk behandling att göra, de ges enbart för att tygla ett oönskat beteende.

Det är dags för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att vidta åtgärder och sätta stopp på den vansinniga utskrivningen av livsfarliga psykiatriska droger till barn, innan vi får fler tragiska dödsfall bland friska svenska barn.

Se listan på till FDA rapporterade dödsfall i samband med Stratterabehandling 2004-2008.
http://www.psychdrugdangers.com/StratteraDeathsAll.html

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.