Press: Svenska pressreleaser: 23 oktober 2009
KMR

BIVERKNINGSREGISTRET HAR TOTALKOLLAPSAT. 338 SJÄLVMORD EFTER PSYKOFARMAKA – INGA RAPPORTER.
2009-10-23


År 2007 begicks 393 självmord som anmäldes enligt Lex Maria. I 338 (86 %) av dessa fall hade personerna använt psykofarmaka. Inget fall rapporterades till biverkningsregistret. Läkemedelsverket har inte gjort något för att åtgärda situationen. Detta har orsakat att självmorden kunnat fortsätta utan effektiva motåtgärder.

År 2007 begick 393 personer självmord i Sverige vid vårdkontakt eller i anslutning till sådan. De anmäldes till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 338 av dessa personer (86 %) hade fått behandling med psykofarmaka inom det närmsta året före självmordet. Personerna hade fått i medeltal fyra olika psykiatriska preparat under året.

Inte en enda biverkningsrapport om dessa 338 fall skickades till Läkemedelsverket. Och myndigheten gjorde och gör absolut inget för att åtgärda bristen. Självmorden fortsätter därför utan effektiva motåtgärder. De vanligaste psykiatriska drogerna som använts innan självmorden har varning för ökad självmordsrisk - vilket inte verkar betyda något för Läkemedelsverkets agerande.

Skribenten Janne Larsson har gjort en noggrann undersökning av alla dessa fall. Uppgifterna kommer från avkodade patientjournaler där medicinerna redovisats för varje fall. Undersökningen är unik för hela världen.

52 av de 338 personerna hade behandlats med Zyprexa;
31 hade behandlats med Risperdal;
49 hade behandlats med Zoloft;
40 hade behandlats med Cipramil;
33 hade behandlats med Cipralex.

De ovanstående är några av de vanligaste psykiatriska drogerna idag. De ska åtgärda de psykiska problemen och förhindra självmord. Det rimligt att av de nu framkomna uppgifterna dra slutsatsen att dessa medel:
1.) inte hjälper
2.) framkallar självmord

På Läkemedelsverkets hemsida står det att "redan misstänkta biverkningar" måste rapporteras. Dödsfall genom självmord efter användning av psykofarmaka måste betraktas som den allvarligaste biverkningen. Underlåtenheten att rapportera är total, fast behandlande psykiatriker genom resultaten vet att dessa droger är en katastrof.

  • En person hade under de första nio månaderna 2007, fram till självmordet i september, behandlats med Lyrica, Sobril, Remeron, Lamotrigin, Mirtazapin, Zyprexa, Lamictal, Stilnoct, Propavan, Atarax, Panodil, Klomipramin.
  • En annan person hade året före självmordet behandlats med Stesolid, Theralen, Lamictal, Lyrica, Haldol, Lithionit, Anafranil, Neurontin, Zyprexa, Halcion, Leponex, Lergigan, Stilnoct, Akineton, Cisordinol, Abilify.

Borde inte en psykiatriker åtminstone misstänka att dessa hade något att göra med dödsfallet? Borde inte någon psykiatriker anmäla denna koppling. Nej, uppenbarligen inte!

När Janne Larsson klagar hos Läkemedelsverket på den totala bristen av biverkningsrapporter svarar chefsjuristen (vid tidpunkten tillförordnad generaldirektör): "Psykiskt sjuka människor har en avsvärt ökad dödlighet ... Detta beror på den psykiska sjukdom de lider av."

Var kommer denna "vetenskap" ifrån? Han menar med andra ord att psyksjukdom skulle vara likställd med dödlig sjukdom och påstår också att "psykofarmaka minskar i hög grad risken för förtida död " men "tyvärr elimineras den inte helt". Det här är påståenden helt utan vetenskapligt grund. Chefsjuristen hävdar med detta uttalande att det är patientens fel när han påstår att "psyksjukdomen" är orsaken. Men det är ju inte det detta handlar om. Sakförhållandena är ju närmast omvända, riskerna elimineras inte alls: hela 86% av personerna hade fått psykofarmaka och ändå begått självmord. Det är de psykiatriska drogerna man måste granska. Man kan inte fortsätta leva på gamla PR-myter från läkemedelsindustrin. Biverkningsregistret kan lika väl läggas ner om inte detta görs - just nu är det bara ett redskap för läkemedelsindustrin som kan säga: Inga biverkningsrapporter har inkommit, vilket visar att säkerhetsprofilen för [preparat X] är god.

Läkemedelsverket finansieras idag till 99 procent av läkemedelsindustrin som betalar verkets alla löner och utgifter. En reform är nödvändig och KMR kräver att i första hand alla betalda konsulter - med starka band till läkemedelsindustrin - avstängs från sina uppdrag. Därefter måste verket återföras i statlig regi. Läkemedelsbolagen kan betala avgifterna till annan finansiell instans. Finansiell kontakt med Läkemedelsverket skall inte få förekomma. Verket skall skydda konsumenternas intresse - inte bolagens.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.