Press: Svenska pressreleaser: 9 oktober 2009
KMR

PSYKIATRIN HAR BLIVIT ETT POLITISKT VAPEN FÖR TOTALITÄRA REGIMER
2009-10-09


G. Edward Griffin, känd författare, föredragshållare om politik och dokumentärfilmare berättar här om hur psykiatrin allierat sig med politiken för att eliminera politiska dissidenter. Och det handlar inte om gårdagen.


Se även skrämmande video om psykiatrisk inspärrning av dissidenter i Kina:

 


Bakgrund:
PBS, Public Broadcasting System (icke-kommersiellt TV-bolag), i USA har nyligen rapporterat om politiska dissidenter och andra kritiker av systemet i Kina som diagnostiserats som psykiskt sjuka. De har spärrats in på mentalsjukhus och getts elchocker och psykiatriska droger - en taktik som påminner om den i det forna Sovjet. En protestant fick elchocker i två timmar. Polisen har fått instruktioner, att runt större händelser, såsom OS, spåra upp och spärra in misstänkta dissidenter. De har långa listor på folk som anses eller påstås vara mentalt sjuka.

I Ryssland blev en kvinna som protesterade mot elchocker inspärrad på mentalsjukhus med orden: "Nu skall du få den behandling du protesterar mot!"

Men alliansen mellan psykiatrin och polisstater är inte begränsad till Kina, Ryssland, Uzbekistan eller Kuba, vilka alla använder sig av psykiatrisk inspärrning av medborgare som protesterar mot det politiska systemet.

I Storbritannien har en speciell enhet som kallas Fixated Threat Assessment Centre getts befogenhet att spärra in de personer på mentalsjukhus som gett en opassande eller hotande kommunikation till en regeringsmedlem. The Assessment team, som består av poliser, psykiatriker och psykologer, har fått befogenhet att bedöma, anklaga och kvarhålla varje person som anses vara ett hot på mentalsjukhus - på obestämd tid.

Och den trenden sprider sig nu. "1984" ligger om hörnet om vi inte gör något snabbt och effektivt - annars blir det för sent. Protesterar man mot psykiatrin blir man förklarad mentalsjuk!


Videotext:
"Jag tror att användning av psykiatrisk behandling, så kallad psykiatrisk behandling, som ett politiskt vapen är mycket effektiv i att kontrollera massorna.

I Sovjetunionen var man experter på att spärra in sina politiska dissidenter. De sände dem till koncentrationsläger uppe vid den arktiska cirkeln där de fick arbeta ihjäl sig, eller också, i många fall, satte de in dem i på psykiatrisk avdelning - och straffade dem; de straffade dem med droger och elchocker.

Jag tror att exemplet som vi ser i Kina idag är mycket lärorikt. Kina är ett bra eller dåligt exempel, beroende på hur man ser på det. Jag säger att det är ett bra exempel, därför att det visar oss hur en totalitär regim kan använda psykiatrin som ett politiskt vapen för att bokstavligen straffa och tortera och skrämma människor till underkastelse.

Vad som händer här i USA ser ut att följa i spåren på den väg som redan lagts ut i Kina.
Det finns något som heter "Myak Report", en mycket hemlig rapport, utgiven till polismyndigheter i vilken man säger: "Se upp med alla som är emot inkomstskatter, pratar om att försvara konstitutionen eller stöder en tredje parts politiska kandidat (alla politiska partier utanför republikaner eller demokrater, vår anm.)."

Individuell frihet går ner, medan regeringens makt och kontroll går upp. Lägg bara i sinnet en tänkt linjal på denna graf under de sista 30-40 åren och projicera den in i framtiden och man kan se vart den tar vägen.

Om vi skulle ha en obligatorisk mental screening (testning), som de gillar att kalla det, inte bara av alla unga människor i skolan, utan av alla vuxna och alla andra, så skulle det bli ett fruktansvärt effektivt verktyg i händerna på dem som verkar för en totalitär stat. Därför att man helt säkert kan hitta något i var och ens frågeformulär, om de besvarat frågorna ärligt ... "Har du någonsin haft ångestkänslor?", "Är du någonsin olycklig över vad regeringen gör?".

Man sätter det i sammanhanget av allt annat som händer i samhället, tillväxten av regeringen, tillväxten av den stora regeringen, minskandet av personlig frihet, önskan att styra befolkningen, att eliminera oppositionen mot de politiska ledarna. Om vi sätter in det i den bilden, då får det en mycket speciell betydelse. Om man ser på området runt psykiatrin, då blir det synnerligen oroande. Därför att många människor inte är känsliga för de politiska implikationerna i att använda det området.

Om vi inte är villiga att utmana ... om vi redan är rädda för att någon skall sätta den där [diagnostiska] etiketten på oss, då har vi redan förlorat. Det finns ingen återvändo. Tiden har kommit för oss att stå för vår övertygelse, att veta vad som är rätt, att ta riskerna och stå upp för friheten.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.