Press: Svenska pressreleaser: 2 oktober 2009
KMR

PSYKOLOGIPROFESSOR JEFFREY SCHALER: ”PSYKIATRISK DIAGNOSTISERING HAR BLIVIT ETT VAPEN!”
2009-10-02


Psykologipofessor Jeffrey A. Schaler's tal vid mottagandet av Thomas Szasz Award vid KMR:s 37-årsjubileum är något av det mest upplysande och skarpa tal om psykiatrin som någonsin hållits. På nio minuter klär han av den psykiatriska kejsaren alla sina kläder. På nio minuter får man en heltäckande kurs i allt vad psykiatrin står för.

Jeffrey A. Schaler, fil dr, är psykolog och professor vid Department of Justice, Law and Society vid American University's School of Public Affairs i Washington, D.C. Han är expert på legala, sociala, kliniska och allmänna frågor gällande psykiatri och psykologi. Professor Schaler är också redaktör för Current Psychology, en tidskrift för mångfaldiga perspektiv på olika psykologiska frågor. Professor Schaler är välbesökt gäst på nationella och internationella Radio och TV-program. Han har varit speciell gäst på en mängd olika program såsom Voice of America, ABC News 20/20, CBS 48 Hours och över 15 gånger på Warren Steibels mycket framgångsrika serie "DEBATESDEBATES" samt National Public Radio.

År 2006 fick han mottaga Thomas Szasz Award vid KMRs internationella 37-årsjubileum och Human Rights Award i Los Angeles. Här är hans tal vid utnämningen:

Videotext:
Mina damer och herrar, det är en stor ära att få ta emot denna utmärkelse ikväll. Namngiven efter min kära vän och kollega, Thomas Szasz.

Som Thomas Szasz skrev för flera år sedan: "Den enda politiska dygden är lydnad till auktoriteten, och den enda politiska synd är självständighet. Självständighet gör auktoritet värdelös och det är vad som gör dem så rasande."

Ni har otvivelaktigt blivit tillsagda att ni är mentalt sjuka för att ni vågar säga att kejsaren, kallad psykiatri, inte har några kläder; för att inte nämna dum och "ovetenskaplig". Det är åtminstone vad några kollegor säger om mig på ett universitet. Om nu detta är något som händer er, så är jag här för att berätta att ni inte är ensamma.

Kontroversen rörande myten om mental sjukdom (anspelande på Thomas Szasz bok "Psykisk sjukdom en myt", vår anm.) och psykiatri handlar inte om vetenskap eller medicin. Det handlar om makt. Om ni får psykiatrin att börja hålla med er ... ja, då kanske ni bör ompröva er position. (Skratt) Något kanske är fel.

Så, jag skulle vilja säga några ohörsamma saker, vilka i synnerhet är sanna då jag utbildats som psykolog, och när en medlem ur kåren kritiserar sin egen kår, då betraktas det i synnerhet som helgerån.

Vad vet vi, som är sant, som den psykiatriska kulten håller på med att tala om för oss är falskt? Först och främst att det finns en känd skada i hjärnan som orsakar mental sjukdom.

Sanningen är den att vi inte kan säga vem som är mentalt sjuk och vem som inte är det, genom att titta på bilder av deras hjärnor eller analysera deras blod.

Psykiatriker behövde uppfinna sin egen bok med sjukdomar, därför att patologer (patologi, sjukdomslära) inte ville ha något att göra med dem. Den kallas Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorder, DSM. (DSM används över hela världen idag, vår anm.) Ett fantastiskt verk, en roman. (Applåder)

Vad är skillnaden mellan DSM och en vetenskaplig bok om sjukdomar? Varje störning i DSM är påhittad - varje sjukdom som räknas upp i en patologisk bok är upptäckt. Verklig sjukdom kan hittas hos ett lik vid en obduktion. Så är inte fallet med mental sjukdom. Mental sjukdom hänför sig till något en person gör; verklig sjukdom hänför sig till något en person har.

Se på detta på ett annat sätt. Det kräver en person för att ha en verklig sjukdom; det krävs två personer för att ha en mental sjukdom. (Skratt, applåder)

Om ni är ensamma på en ö så kan ni utveckla en riktig sjukdom såsom cancer eller hjärtsjukdom. Men ni kan inte utveckla en mental sjukdom såsom hyperaktivitetet eller schizofreni. Det är på grund av att mental sjukdom alltid är baserad på någon slags social konflikt. När folk gör något som andra finner anstötligt kan de bli diagnostiserade som mentalt sjuka. Om personen som gör diagnosen har mer makt än personen som diagnostiseras, då blir det problem. På detta sätt är diagnostisering av mental sjukdom alltid ett vapen. Dock inte så när det gäller diagnostisering av verklig sjukdom. Tänk på när folk blir arga på varandra. Då kommer de oundvikligen att ta till någon form av diagnostisering. De säger: "Du är tokig!", "Du är mentalt sjuk!", "Du är paranoid!"

Kan ni föreställa er att någon blir arg på någon och säger: "Du har diabetes!" "Du har Parkinsons sjuka!"

Social konflikt har inte att göra med att utveckla en verklig sjukdom. Man utvecklar inte diabetes för att någon inte gillar sättet på hur du tänker, talar eller uppför dig. Man måste ha någon närvarande för att bedöma om ens uppförande är moraliskt förkastligt eller bra för att ha mental sjukdom. Så, diagnostisering är ett vapen, ett verktyg som folk använder mot varandra. I synnerhet när det är någon form av pågående maktkonflikt.

Och vad det gäller behandling; behandling av mental sjukdom är bestraffning. Titta på vårt rättsystem. När någon begår ett brott och en psykiatriker befinner sig i rättssalen kan den svarande hamna på ett mentalsjukhus istället för fängelse.

Kan ni föreställa er en domare säga: "Jag dömer dig till behandling av din cancer!"
Jag hävdar att psykiatrisk behandling är värre än fängelse. För i fängelse dömer man inte hur länge folk skall berövas sin frihet på grundval av vad de tänker om sig själv och omvärlden. På ett mentalsjukhus är det naturligtvis så. Om du inte tänker på dig själv och din omvärld korrekt blir du straffad längre.

Psykiatriker älskar att säga att mental sjukdom är en verklig sjukdom precis som cancer. Analogin mellan mental sjukdom och verklig sjukdom är inte ömsesidig. Den håller inte bägge vägarna. Att ha cancer är inte som att bli deprimerad. Vi (el)chockar inte folk som har cancer för att göra dem bättre. I synnerhet inte om de inte vill bli (el)chockade.

Se på melanoma, en dödlig form av hudcancer. Det är en sjukdom här, precis som i nordliga Indien. Om man har melanoma, upphör den att existera bara för att man flyttar till ett annat land, en annan kultur? Självklart inte.

Om man vandrar omkring bland bergsutlöparna i Himalaya och mediterar femton timmar om dagen så kan man mycket väl bli kallad en helig man i Indien. Ta samma person och få honom att vandra omkring i området runt Washington Monument i Washington DC och han blir diagnostiserad som paranoid schizofren och intagen på mentalsjukhus.

Vad tror ni psykiatriker skulle göra om Jesus levde idag? Eller Buddha? Eller Mohammed? Badabing, rätt in på ett mentalsjukhus injicerad med droger för att stoppa deras galna tro och tal. Psykiatrikerna av idag är de stora inkvisitorerna. De skulle omedelbart korsfästa gårdagens heliga män.

Min far sändes från Nazi-Tyskland till Amerika 1953 när han var 15 år gammal. Från den dag han sändes bort från Tyskland, på grund av att han var en jude, till den dag han dog, för fem år sedan, har han haft mardrömmar om att nazisterna förföljde honom. Han kämpade mot dem i hela sitt liv, vaken och sovande.

Jag brukade fråga honom: "Pappa, vad tänkte folket i Tyskland på vid den tiden? Vad tänkte de på när nazisterna marscherade omkring?" Han brukade säga: "Ingen tog dem på allvar. Ingen trodde att de skulle få makt att göra vad de gjorde. Vi skrattade åt dem."

Nå, medan jag uppmuntrar er att skratta de psykiatriker i ansiktet som hävdar att två plus två inte är lika med fyra, skall ni samtidigt vara medvetna om att vi också måste ta dem på allvar. I synnerhet när det gäller skadan de åsamkat människor i namn av hjälp. För om vi inte gör det, kommer historien att upprepa sig. Vi bygger ett motstånd mot ett psykiatriskt Gestapo. Kommittén för mänskliga rättigheter är en viktig partner i kampen för frihet och rättvisa. Det är därför vi är här ikväll och det är därför vi kommer att vara tillsammans i morgon. Tack.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.