Press: Svenska pressreleaser: 23 september 2009
KMR

LÄKEMEDELSVERKET GER UT NY VARNINGSTEXT OM ADHD-DROGER
2009-09-23


ritalina

Nu ger Läkemedelsverket ut de nya varningarna om ADHD-droger: Concerta och Ritalina kan ORSAKA aggression, fientlighet och självmordsbeteende; riskerna för hjärtskador, tillväxtstörningar och psykiatriska störningar kräver ständig uppmärksamhet - allt enligt den varningstext som Läkemedelsverket inom kort kommer att offentliggöra.

Den information som tidigare givits ska ersättas av de kraftigaste varningar som någonsin utfärdats för dessa amfetaminpreparat. Det är slut med påståenden som "få eller lindriga biverkningar" och det är definitivt slut med: "ingen risk för beroende eller missbruk".

De nya produktbeskrivningarna innebär bland annat följande:

  • Det klargörs att Concerta och Ritalina kan orsaka aggression och fientlighet.
  • Varningstext förs in om att pillren kan orsaka självmordsbeteende: Enligt beslutet ska läkare beakta det möjliga orsakssambandet mellan behandlingen och uppkomsten av självmordsbeteende.
  • Riskerna för tillväxtstörningar, hjärtskador och psykiatriska störningar (psykoser, manier, våldstendenser, självmordbeteende) från dessa ADHD-droger har nu gjort att man kräver noggranna undersökningar och kontinuerliga uppföljningar av dessa fenomen.
  • Det klargörs att Concerta och Ritalina inte är godkända för vuxna.
  • Det varnas för att ge dessa narkotikaklassade piller till personer med missbruksbakgrund eftersom dessa gärna ökar dosen på eget initiativ.

I de nya produktbeskrivningarna, som bygger på EU-kommissionens beslut av den 27 maj framgår också att skadeverkningarna från Concerta och Ritalina är långt vanligare än vad som tidigare skrivits:

Från att tidigare ha påståtts vara "mycket sällsynt" eller "mindre vanligt" anses det nu att 1-10 procent av barnen drabbas av depression av pillren; från att ha varit "sällsynt" eller inte ens existera anses nu bland barn vara "vanlig". Mer än 10 procent av barnen drabbas av insomningssvårigheter och nervositet, 1-10 procent av barnen drabbas av aggression, ångest, affektlabilitet, abnormalt beteende, agitation, ångest. För hjärt- och kärlstörningar gäller att 1-10 procent av barnen drabbas av arytmi (hjärtrytmrubbning), takykardi (hjärtklappning), och lika stor andel av högt blodtryck.

Det här innebär att 1000-tals barn i Sverige i nuet drabbas av de skador som finns uppräknade ovan. Och detta av narkotiska medel som bevisligen har visat sig inte ha några som helst positiva långtidseffekter inom något område; medel som har hög missbrukspotential och vars "legala utskrivning" har lett till ett nytt och mycket otäckt missbruk i Sverige.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.