Press: Svenska pressreleaser: 18 september 2009
KMR

PSYKIATRISK MASSUNDERSÖKNING AV BARN! SÅ ARBETAR LÄKEMEDELSINDUSTRIN!
2009-09-18


HJärna

Snart skall alla elever i årskurs 6 och 9 utsättas för en psykiatrisk massundersökning. Allt enligt den amerikanska modellen, TeenScreen, där 52 miljoner barn nu skall psyktestas, varav en mycket stor andel kommer att få psykdroger. Att sedan 84 procent feldiagnostiseras bekymrar inte de ansvariga. Huvudsaken är att det skrivs ut psykofarmaka.

Den första massundersökningen av barns psykiska ohälsa är igång i Sverige. ALLA elever i årskurs 6 och 9 i landets skolor ska under perioden 24 augusti-6 november testas för sin psykiska ohälsa: den första i en serie av formulär för att sålla ut de påstått psykiskt störda barnen för behandling. Och "behandling" betyder i det här fallet naturligtvis medicinering, då det inte finns någon annan behandling inom psykiatrin.

Undersökningen är baserad på den psykiatriska grundtesen att 25 procent av alla barn är psykiskt sjuka - allt enligt den psykiatriska toppauktoriteten professor Jan Wålinder (i läkemedelsbolaget Lundbecks tidning Transmittorn). Anledningen (etiologin) till att barnen är "sjuka" heter psykofarmaka! Utan sjukdom kan nämligen inte psykiatriker skriva ut "mediciner" och bolagen inte tjäna pengar. För att läkemedelsbolag ska få sälja psykofarmaka måste de först sälja idén om psykisk sjukdom. Därför måste 25 procent av alla barn vara psykiskt sjuka. Och media bara trummar på.

Det handlar nu bara om att "upptäcka" barnen och därefter ge dem "behandling". Psykiska störningar SKAPAS genom den här sortens tester. Nya diagnoser uppfinns hela tiden för att fylla hål. Om man formulerar frågorna korrekt så kommer självklart andelen 25 procent att nås - med råge. Vad sägs om den här typen av avprickningsfrågor (subjektiva), direkt hämtade från den undersökning som alla barn i årskurs 6 och 9 nu ska fylla i:

  • Jag är rastlös. Jag kan inte vara stilla länge.
  • Jag är ofta för mig själv. Jag gör oftast saker ensam.
  • Jag oroar mig mycket.
  • Jag har svårt att sitta stilla, jag vill jämt vrida och röra på mig
  • Jag blir nervös i nya situationer. Jag blir lätt osäker.

Om någon dristar sig att svarar ja på majoriteten av denna typ av frågor är risken stor att man kommer ut med en "misstänkt" diagnos på endera ADHD, social fobi, bipolär störning eller depression, eller alla.

Egentligen skulle undersökningen påbörjats redan år 2006, men vid den tiden fick man inte fram några pengar. Men nu är den igång. Socialdepartementet tillkännager stolt och glatt undersökningen på sin hemsida: Nationell kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa http://www.sweden.gov.se/sb/d/11224/a/125702

Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer att skicka ut 130 personer till landets skolor för att utföra undersökningen - projektet har enbart för SCB en budget på 10 500 000 kronor.

Utifrån (det noggrant förutbestämda och designade) resultatet av denna undersökning kommer det att ställas krav på mer ingående undersökningar för att på INDIVIDNIVÅ hitta de barn som "lider av psykisk ohälsa" och ge dem lämplig psykiatrisk behandling - som alltså är liktydigt med psykofarmaka.

Mängden psykisk sjukdom står i ett direkt förhållande till användningen av psykiatriska diagnoser. Och detta är självgenererande. Det är med andra ord så, att ju mer psykiatriker undersöker barn för att se om de passar in på de beteenden som är dessa diagnoser, desto fler barn blir psykiskt sjuka! Och 25 procent ska vara psykiskt sjuka och ska "upptäckas" enligt den psykiatriska expertisen. Med andra ord: verkligheten får anpassa sig till kartan.

Tonåringar kan känna sig ensamma, blyga, ha problem med kompisar, känna att de inte riktigt passar in, känna sig annorlunda, tycka att de inte ser tillräckligt bra ut eller att de inte är nog smarta eller populära.

De kommer genom frågorna i regeringens psykundersökning att för första gången få idén att deras tankar, känslor och uppträdande är tecken på psykisk sjukdom. Oberoende av svaren har barnen, bara genom att delta, orienterats i riktning mot att se sig själva i den psykiska ohälsans sken, och med det tagit ett första steg mot att se sig själva som psykiatriska klienter. Ordet hjärntvätt är inte helt fel i detta sammanhang.

Utifrån resultaten av denna enkätundersökning kommer sedan kraven - kraven på noggrannare utredningar av enskilda barn, kraven på mer resurser till psykiatrin. De psykiskt ohälsosamma måste utses. De ska vidare i utredningskedjan. De ska få sitt rätta namn och de ska få sin psykofarmaka!

Om man betänker att psykiatrin inte har några resultat, inte kan bota psykiska störningar; att nästan ingen psykofarmaka till barn är testad för barn; att med all psykofarmaka för barn medföljer en lång rad av mycket allvarliga biverkningar, såsom ökad självmordsrisk, mani, hallucinationer, psykoser, aggressioner m. fl. så undrar man vem detta skall gynna.

Barnen? Nej! Follow the Money Trail! - Följ pengarna!

Och lägg ner de psykiatriska massundersökningarna i skolan. Skolan skall vara en fredad zon - fri från psykiatriker som är betalda av läkemedelsindustrin för att framkalla psykiska störningar.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.