Press: Svenska pressreleaser: 9 september 2009
KMR

DU SKÖNA NYA PSYKIATRISKA VÄRLD. EN NY AVSLÖJANDE BOK OM PSYKIATRIN.
2009-09-09


Omslagsbild

Psykiatrin fungerar inte och ingen förstår varför. Pengarna tycks försvinna i ett stort svart hål. Ingen förstår varför. Patienterna medicineras till döds och ingen fattar varför. Över hela världen råder samma problem. Nu kommer svaret. Det var aldrig meningen att patienterna skulle bli bra. En psykpolitisk agenda korsbefruktad med Big Pharma hade andra syften.

Andra världskriget var i full gång. Man försökte hitta anledningar till de ständiga krigen. Psykiatrikerna skyllde på kyrkan och kärnfamiljen. De måste bort. Det var bara psykiatrin som kunde rädda världen ansåg de. Men först måste de ut från de trånga institutionerna och ut i samhället. Men det var ingen som ville ha dem där. Därför måste det ske i smyg. Den 18 juni 1940 håller en av världens mest kända psykiatriker vid denna tid, John Rawling Rees, tal till National Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske.

"Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet."

Man förespråkade en dold "långsiktigt plan". En psykiatrisk världsorganisation startades med detta syfte. Tyska nazistpsykiatriker, som hade dödat så gott som alla mentalpatienter i Tyskland (94%), strömmade in i organisationen efter krigets slut. Här såg man en chans att fortsätta drömmen om det tredje riket - en världsregering med psykiatrin i topposition. Beteendevetarna var i full gång, man experimenterade på möss och apor - människan betraktades som ett djur, själen en myt. Allt för att kunna programmera om människan till en social stimulus-respons maskin - en världsmedborgare. Stalin krävde att Pavlov skulle utforma tekniker för att styra och omforma människan till en idealisk samhällsmedlem. Skolan invaderas av beteendevetare som skulle se till att det trycktes på rätt "stimuli-knapp" redan från början. Alva Myrdal förde in denna psykologi i skolan i Sverige.

1950 kom de första psykiatriska drogerna. Man såg här enorma möjligheter. Kanske inte i första hand för att hjälpa människor utan för att kontrollera dem. 1967 samlades ett antal psykiatriker i Puerto Rico för att diskutera "Psykofarmaka år 2000: Normala personers bruk av dem". I konferensrapporten kunde man läsa:

"De av oss som arbetar inom detta område ser en allt större möjlighet till nästan total kontroll av människors emotionella tillstånd, mentala förmågor och handlingsvilja. Dessa mänskliga fenomen kan startas, stoppas eller elimineras med olika slags kemiska ämnen."

Man skulle nu koncentrera sig på "normala personer". De skapade en psykiatrisk diagnoshandbok med diagnoser som ständigt utökades för att omfatta denna grupp (DSM). Samtidigt skapades sjukdomsbegreppet; det att psykiska störningar nu var "sjukdomar" som måste behandlas med sin "medicin". Det var bara det att dessa "psykiska störningar" var beteenden och inte sjukdomar och "medicinerna" var inte mediciner. Varje udda beteende betraktas idag som en sjukdom som skall behandlas och det finns ingen människa i dagens samhälle som inte skulle kunna diagnostiseras som psykiskt sjuk. Och staten bara öser in pengar till en psykiatri som inte har några som helst resultat, förutom kaos och vansinnesdåd, men vars obskyra yttersta mål är total kontroll av människan.
Välkommen till Du Sköna Nya Psykiatriska Värld.

Beställ hos KMR på: info.kmr@telia.com

225 kr inkl frakt (290 sidor, illustrerad)

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.