Press: Svenska pressreleaser: 2 september 2009
KMR

PSYKTEST AV SKOLBARN MÅNGMILJARDAFFÄR FÖR LÄKEMEDELSINDUSTRIN. AVHOPPARE AVSLÖJAR KORRUPTION.
2009-09-02


Allen Jones

Allen Jones, tidigare inspektör vid Inspector General i USA, blev avskedad och eskorterad ut ur sin arbetsplats av vakter, när han avslöjade en djup korruptionshärva. Läkemedelsbolag hade mutat regeringstjänstemän för att införa ett program för mentalhälsotestning i skolan. Men hela syftet var att skriva ut psykdroger till barnen. 52 miljoner skolbarn involveras. Här avslöjar Jones korruptionen.

Se video: http://www.cchrint.org/2009/08/26/teen-screen-cynical-deception-dangerous-illusion/

Bakgrund:
Mycket starka krafter försöker driva igenom ett lagförslag i USA som går ut på att landets alla 52 miljoner skolbarn skall testas (screenas) för sin mentala hälsa. Programmet kallas TeenScreen. Ett annat liknande aktuellt lagförslag (Mothers Act) går ut på att alla gravida kvinnor skall testas för sin mentala hälsa. Ett mycket stort procenttal som testas blir diagnostiserade med mental störning, en ännu större procent får psykiatriska droger. Vilket tycks vara hela syftet.

Det verkar nu som att denna modell är på väg att exporteras ut till andra länder, däribland Sverige.

Det finns en naturlig och stark impuls hos människor att skydda barn och gravida kvinnor. Vårt samhälle är uppbyggt runt detta. Men det finns sådana med mindre ädla motiv som utnyttjar denna impuls för egen vinning.

TeenScreen är uppbyggt av människor med mycket starka band till läkemedelsindustrin. Man kan utan tvekan säga att det är läkemedelsindustrin som byggt upp TeenScreen. Följ pengarna. Vinsterna blir gigantiska. Samhället kommer att vackla när en hel generation skolungdomar blir uppfostrade på personlighetsförändrande droger. Man måste i sammanhanget veta vilka allvarliga biverkningar dessa droger framkallar, bl.a. mani, aggressioner, hallucinationer, självmordstankar(!). Det står t.o.m. på burkarna.

Frågorna i TeenScreen är helt subjektiva, luddiga och sammantaget mer eller mindre "hole-in-one" för den psykiatriska läkemedelsindustrin:
- Har du någonsin känt dig ledsen?
- Har du någonsin känt dig oroad när du måste framföra något inför människor?
- Har du någonsin känt dig så glad att du inte kunde koncentrera dig?
- Har du någonsin känt dig så full med energi att du inte kunnat sitta still?
- Har du någonsin varit så oroad över någonting att du inte kunnat sova?
- Har du någonsin känt dig så ledsen att du inte kunde fokusera på ditt skolarbete?

Om någon svarar ja på majoriteten av dessa frågor (och vem gör inte det) är risken stor att man kommer ut med en diagnos på endera ADHD, social fobi, bipolär och depression, eller alla - med tillhörande obligatoriskt recept på lämplig drog.

TeenScreen har visat sig ha en felmarginal på 84% procent - trots detta fortsätter denna ångvält att köra över allt motstånd.

DVD-text:
TeenScreen är ett program som hävdar att de har möjlighet att reducera självmord hos barn; och att de har metoderna med vilka barn som är självmordsbenägna kan identifieras och behandlas. Detta är vad som påstås. Påståendena är helt utan vetenskaplig grund, i själva verket är de direkt motsägande vetenskapligt sett.

TeenScreen är bemannad av administratörer och folk med ett djupt och långtgående band med den farmaceutiska industrin.

Dr Scheffer som är ansvarig för skapandet av de undersökningsverktyg som används vid TeenScreen är, och har varit, konsult åt många farmaceutiska bolag. Han har varit mycket aktiv i grupper, såsom The American College of Psychofarmacalogy, och andra frontgrupper som kraftigt stöttat den farmaceutiska industrin. (Han är även konsult åt Pentagon, vår anm)

Jag är helt övertygad om att undersökningsinstrumentet för TeenScreen avsiktligt utformats för att flagga så många barn som möjligt med ett möjligt mentalhälsoproblem.

TeenScreen är en gigantisk ångvält för den farmaceutiska industrin. Enkelt uttryckt är den en värvningsmetod. Jag tror att dess kallblodiga och iskalla avsikt är att värva fler barn till en subjektiv diagnostisering av mental sjukdom och att behandla dessa barn med medicinering.

Man får någon att diagnostisera ett barn som kanske dumpats av sin flickvän, som är blyg inför människor, inte gillar att prata inför en stor samling människor. Hur kan man diagnostisera en sådan person med social fobi?

I delstaten Indiana var det flicka som kom hem och förklarade att hon hade obsessive compulsive disorder (tvångsstörning). Hennes föräldrar blev chockade. De visste inte att TeenScreen skulle testa deras barn. De hade inte blivit tillfrågade om tillåtelse.

Hon fick diagnosen tvångsstörning därför att hon gillade att städa sitt rum. Hon fick diagnosen social fobi därför att hon föredrog att stanna hemma och titta på en film istället för att gå ut med sina vänner. Hon gillade inte att festa omkring.

Och detta är registrerat som en offentlig handling, därför att Rutherford Institute tog upp hennes fall och har stämt skoldistriktet för att de gav testet till deras barn och försökt stämpla deras barn med två falska mentalhälsotillstånd på basis av mycket subjektiva frågor på vilka hon svarade på ett sätt som varje normalt barn skulle svara.

Om man tar i beaktande landets nuvarande tillstånd, tar i beaktande beskaffenheten av den undermåliga vetenskap som är involverad i testning (screening) av barn, och tar i beaktande den omfattning som den farmaceutiska industrin kan dra vinning av falska diagnoser, så är mitt råd till föräldrarna: tillåt inte era barn att bli testade.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.