Press: Svenska pressreleaser: 9 juli 2009
KMR

UTSTÄLLNINGEN, PSYKIATRI - DÖDENS INDUSTRI, INVIGD I MALMÖ
2009-07-09


Invigningen av utställning i Malmö

 

Elchocker, bältesläggning, nerdrogning med starka sinnesförändrande droger av psykiatriker i Ryssland och även Nazi-Tysklands psykiatriska dödsläger - dessa är några av de avskyvärdheter från det förflutna, och från nuet, som man nu kan se i Malmö.

Utställningen, Psykiatri - dödens industri, arrangerad av internationella KMR, Citizens Commission on Human Rights, (CCHR), invigdes idag i Börshuset i Malmö och pågår t.o.m. 25 juli, kl. 10.00-20.00 dagligen. Utställningen har visats i flera europeiska länder och visas nu för första gången i Sverige.

Människorättsrepresentanten Samson Mande, Stockholm, invigningstalade och sade att det ligger mycket väl genomförd forskning bakom utställningen och att den är mycket viktig för alla människor i Sverige. Man behöver den här informationen för att kunna förstå och ta ställning. Mänskliga rättigheter angår oss alla.

Utställningens namn kan verka brutalt, men det anspelar på den verklighet som är faktisk - internationellt dör ca 100.000 personer årligen som följd av psykiatrisk behandling. Vid sidan av dessa 100.000 finns de miljontals människor som fått bestående skador efter att ha fått sinnesförändrande droger och/eller ECT-behandlingar. De lidanden som KMR får ta del av från många av dessa individer är lidande som uppstått p.g.a. "behandlingar" som sanktionernas av staten, men som är i total avsaknad av vetenskapliga belägg.

På KMR:s hemsida www.kmr.nu kan man läsa flera fallhistorier skrivna av människor med egen erfarenhet av psykiatrin.

I utställningen kan man bl.a. ta del av det uttalande som yttrades vid grundandet av World Federation of Mental Health,
"Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet."
Detta kom att lägga grunden till psykiatrins agenda, som i allra högsta grad fortfarande är aktuell.

Utställningen kommer att visas i Stockholm i oktober 2009.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.