Press: Svenska pressreleaser: 6 juli 2009
KMR

CHRISTOPHER GILLBERGS STUDIE AV ADHD-DROGEN STRATTERA ÄNTLIGEN PUBLICERAD
2009-07-06


Efter starka påtryckningar har nu Christopher Gillbergs misslyckade studie av Strattera på vuxna publicerats. Och precis som KMR berättat i flera år var resultaten katastrofala.

Gillbergs långtidsstudie av Strattera på 20 vuxna "med ADHD" har nu publicerats. I studien skulle man enligt ansökan till etikprövningsnämnden, skriven av Gillberg och verksamhetschefen Björn Kadesjö, testa effekterna av medlet på vuxna under 18 månader, för att se om "eventuell positiv effekt kvarstår", samt studera "negativa sidoeffekter på kort och lång sikt..." Man poängterade: "Behandlingen av AD/HD sträcker sig i de flesta fall över många år." Studien avslutades i maj 2006, och det har alltså tagit tre långa år innan den publicerades.

Man kan förstå att det tagit emot att ge offentlighet till de katastrofala resultaten. För som Gillberg och medforskare skriver i artikeln Open-Label Trial of Atomoxetine Hydrochloride in Adults with ADHD (publicerad on-line i Journal of Attention Disorders, maj 2009): "Bara en patient avslutade hela studien. Sex patienter avbröt inom 10 veckor och tretton vid vecka 10 eller senare, främst på grund av biverkningar (aggression, deprimerad sinnesstämning, förhöjda nivåer av leverenzymer och sköldkörtelhormoner, förhöjt diastoliskt blodtryck), minskande effektivitet eller non-compliance [följer inte behandlingsrekommendation]."

Slutsatsen om detta är: "Det här måste anses som ett kliniskt sett relativt svagt resultat", och det är bara att hålla med. Speciellt som man i artikeln också skriver att "nyttan av medicinen verkade, åtminstone subjektivt för patienterna, att försvinna efter en tid, och långsiktigt kunde inte effekterna försvara förlängning av behandlingen, speciellt inte när känslor av depression, aggressivitet och/eller fientlighet, eller bara en upplevelse av känslolöshet uppkom." Med andra ord: skadan var mycket större än all eventuell nytta. En läkemedelsmyndighet som ser ett sådant resultat har skyldighet att dra in medlet från marknaden direkt!

Läkemedelsbolaget Eli Lilly, som tillverkar Strattera, kommer inte att tillkännage resultaten av denna studie, och inte heller kommer den av bolaget sponsrade föreningen Attention att berätta om dem när man marknadsför Strattera i föredrag och presentationer. Men det får antas att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nu till sist vidtar åtgärder så att inte fler patienter utsätts för dessa skador.

KMR vill samtidigt påpeka att vi redan den 9 januari 2006 - medan studien fortfarande pågick - avslöjade de katastrofala resultaten av att ge Strattera. För den som är intresserad av att jämföra KMRs tidiga avslöjanden med de nu publicerade resultaten av Gillbergstudien läs artiklarna nedan.

 

CHRISTOPHER GILLBERGS OCH ELI LILLYS MISSLYCKADE EXPERIMENT MED STRATTERA

 

LÄKEMEDELSVERKET HEMLIGSTÄMPLAR GILLBERGS MISSLYCKADE EXPERIMENT MED ADHD-DROGEN STRATTERAKommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.