Press: Svenska pressreleaser: 26 juni 2009
KMR

RIKSREVISIONEN DÖMER UT ANDERS MILTONS MILJARDSATSNING PÅ PSYKIATRIN.
2009-06-24


norsk psykiatri

I Norge satsade man 24 miljarder på 10 år och fick 20 procent mer övergrepp förutom chockerade politiker.

 

Staten har satsat närmare en miljard på psykiatrin under 2000-talet. Det blev en flopp. Så kan man sammanfatta Riksrevisionens granskning av vad dessa pengar åstadkom. Inget kom patienterna tillgodo. Egentligen ingen nyhet då man redan 2007 kom fram till samma slutsats. Även i Norge kom man till samma slutsats i våras. Fast då hade man satsat 24 miljarder under tio år - och fått en katastrof.

I Riksrevisionens rapport som kom förra veckan kan man läsa att de statliga miljonerna har haft knappt marginell betydelse. Enligt Riksrevisionen verkade de till och med göra mer skada än nytta, då landstingens ansvarstagande för psykiatrin minskat i proportion till de ej öronmärkta statliga bidragen.

- De har haft ringa effekt, säger ansvarig riksrevisor Claes Norgren på Riksrevisionen.

En förödande kommentar på denna nivå. Bidragen motsvarar visserligen knappt fyra procent av landstingens egna kostnader för psykiatrisk vård.

- Det är väldigt lite pengar per aktör. Samtidigt om man summerar ihop det, handlar det om rätt mycket skattepengar, säger Claes Norgren.

Trots det skall man satsa nya miljarder. Under perioden 2001-2007 antogs ett antal statliga stödpaket i riksdagen. Allt baserat på Anders Miltons utredningar och förslag. Det var konstgjord andning av en redan uppmärksammad psykiatri. Riksrevisionens uppgift var att följa upp resultaten av dessa satsningar.

Resultatet är milt sagt nedslående. Redan 2007 då den första uppföljningen gjordes, fann man att av 700 miljoner satsade kronor på två år hade så gott som inga pengar kommit patienterna tillgodo. Visserligen var de denna gång öronmärkta för personalutbildning (i princip 470 korta projekt och utbildning av 20.000 personal), men något borde väl då ha hänt tycker man nu, två år efter den första granskningen, som uppmärksammades stort.
"De statliga bidragen har visserligen skapat uppmärksamhet, men några mer betydande effekter har inte kunnat spåras", skriver Riksrevisionen i sin senaste rapport. Värre kan det knappast uttryckas på denna nivå.

Största delen av pengarna har gått som tillskott till det allmänna statsbidraget till landstingen. De mätbara resultaten är så gott som obefintliga. De går helt enkelt inte att spåra. "Analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter." skriver Riksrevisionen. På ren svenska, förödande!

Samtidigt skall man veta att regeringen hösten 2008 har avsatt ytterligare 2,7 miljarder de närmaste tre åren till psykiatrin. 900 miljoner per år.

Man kan inte spåra resultatet av närmare en miljard satsade skattekronor, och ändå satsar man ytterligare miljardbelopp.

Man pratar om bristen på psykiatriker som en av anledningarna till de obefintliga resultaten. Men bristen på psykiatriker beror på att många psykiatriker väljer att jobba deltid, och vill då helst inte träffa patienterna, och många vill minska arbetstiden ytterligare. På rättspsyk i Sundsvall arbetar till exempel överläkaren bara två dagar i veckan - med full lön. Det finns alltså tillräckligt med psykiatriker, men de vill inte jobba.

Det är Sveriges nationella samordnare för psykiatri, Anders Milton, som banat väg för denna satsning. Man skulle satsa miljardbelopp på en icke fungerande psykiatri. Man kastade pengarna i Nordsjön som norrmännen sade.

Norge satsade 24 miljarder

För Anders Milton hade bara behövt kasta ett öga västerut för att inse att ingen kommer att bli hjälpt med att en oreformerad psykiatri får mer pengar. En undersökning som presenterades i Norge i februari i år visade att tvång, övergrepp och direkta lagbrott hade ökat katastrofalt i Norge sedan man satsat 24 miljarder på psykiatrin under tio år.

11 000 norrmän blir utsatta för tvång av psykiatrin varje år. En ökning med 20 procent på bara några år. Europas tortyrkommitté har utfärdat en skarp varning över förhållandena. Det är isolering, tvångsmedicinering och bältesläggning. Men tvånget sker även i hemmen med depåsprutor.

Det är en rapport från Statens Helsetilsyn som presenterades i början av februari i år som väckt stor uppmärksamhet i Norge. Lagbrott, övergrepp och dödsfall översvämmar norsk psykiatri sedan staten gett dem mer pengar. Det blev inte mindre uppmärksamhet då samma upptäckter gjordes redan år 2003.

- Det är väldigt allvarligt. Det är upptäckter som kan gå ut över liv och hälsa, och som folk kan dö av, säger den mycket chockerade direktören för Helsetilsynet, Lars E. Hanssen till TV2.
Nu sänds rapporten ut till alla kommuner.
- Jag förväntar att de läser den, säger en upprörd Lars E. Hanssen. Jag skall se till att det blir en ändring annars skall de få uppleva mig på ett helt annat sätt än de gjort förut.

Andra är dock luttrade. Norsk psykiatri, liksom svensk, har en ganska blodig historia. I Norge lobotomerade man 3000 norrmän mellan 1941 och 1974. De lobotomerades med ishackor och garnstickor. En kringresande "benkirurg" lobotomerade 700 norrmän. Dödsprocenten var 24 procent. Av de första 35 kvinnorna som lobotomerades dog 18 omedelbart. Utanför psyksjukhuset Gaustad i Oslo ligger en massgrav med de döda.

- Jag är inte överraskad, säger Harald Nesvik (Frp), ledare av Helse- og omsogskomitéen i Stortinget, till Aftenposten, när han får reda på rapporten.
- Men skulle det då inte bli mindre tvång? frågar journalisten.
- Jo, men vi ville ha en rättighetslag istället för tvångslag.

Jorodd Asphjell (Aps) i Helse- og omsogskomitéen blev dock kraftigt överraskad över siffrorna.
- Ja, det måste jag säga. Vi har nu använt 24 miljarder till en upptrappningsplan i psykiatrin under tioårsperioden 1998-2008, och då skulle man tro att investeringar i nya lokaler, bättre kompetens, osv. skulle har motverkat en liknande utveckling, menade han.

Högerns Sonj Sjøli säger att hon blev mycket förundrad över att det inte blivit någon förbättring.
- Det är väldigt allvarligt att tvångsmedlen har ökat så betydligt. 20 procent är betydligt och oacceptabelt.

I Sverige fortsätter man dock helt naivt och satsar miljardbelopp på en psykiatri som inte frambingar några som helt resultat, som inte går att mäta, som vägrar reformera sig och som bara kräver mer pengar.

Peter Anstrin, KMR:s talesman, som följt psykiatrin sedan 1972 och skrivit tre böcker om psykiatrin, säger:
- Lägg ner skiten. Det kan varken bli sämre eller bättre inom psykiatrin. Den fungerar helt enkelt inte. Det finns en hel del fungerande alternativ så psykiatrin behövs inte längre inom mentalhälsovården. Det är ett känt faktum att alla som blivit bra blivit det genom alternativa metoder Det är bara politikerna som tycks behöva den, och då måste vi verkligen se upp.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.