Press: Svenska pressreleaser: 3 juni 2009
KMR

CHOCKERANDE MISSBRUK AV ADHD-DROGER I SVERIGE. SKRÄCKSCENARIO.
2009-06-03


ADHD-drogerna Concerta och Ritalina har skapat ett nytt missbruk i Sverige. Unga får narkotikan utskriven av psykiatriker, testar olika doser, krossar och snortar pillren, och berättar på nätet: man blev "hög", "tokspeedad", "fick ett djävla rus". Missbruket är verkligen omfattande. Och detta är "legalt"!

Förra veckan visade en studie från Socialstyrelsen att 591 missbrukare förra året fick legalt amfetamin, samtidigt med droger som metadon och Subutex. I april konstaterade Läkemedelsverket att den här typen av utskrivning tyvärr bara var toppen på ett isberg.
Nu har nya chockerande uppgifter framkommit om det missbruk som utskrivning av Concerta och Ritalina lett till.
Socialstyrelsen ger följande felaktiga information i "kunskapsdokumentet" ADHD hos barn och vuxna (2002):
"Det finns inga vetenskapliga belägg för beroendeutveckling … En fråga som har diskuterats mycket är risken att utveckla missbruk till följd av behandling med CS [centralstimulantia] … det är viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse och att någon benägenhet för doshöjning inte förekommer."

Jämför Socialstyrelsens data med de chockerande uppgifterna, från de inblandade själva, om missbruket av Concerta och Ritalina i Sverige. Se länk:

http://www.kmr.nu/pdf/concerta_missbruk_sverige.pdfKommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.