Press: Svenska pressreleaser: 12 mars 2009
KMR

LÄKEMEDELSBOLAG UTBILDAR SVENSKA LÄRARE ATT GE ADHD-DIAGNOSER. EXPLOSION AV DROGER TILL BARN.
2009-03-12


vanna beckman

 

Journalisten Vanna Beckman får betalt för att hjälpa läkemedelsbolag i Sverige att utbilda lärare i att stämpla barn med ADHD-diagnoser. Lärarna är den viktigaste länken i marknadsföringen av amfetaminpreparat. Sverige är nu det land som troligen har störst procentuell ökning av ADHD-droger till barn. Läkemedelsbolag som utbildar svenska lärare tvingas dock betala miljardbelopp i böter i USA.

Pillerpsykiatrin ska in i klassrummen. De svenska läkemedelsbolagen vill expandera "barnmarknaden" genom att utbilda alla pedagoger och lärare och ge dem "den rätta kunskapen". Man gör det med betalda konsulter som ivrigt hävdar att de inte har något ekonomiskt intresse i saken, trots att de får miljonbelopp för att sprida läkemedelsbolagens propaganda. Vanna Beckmans kritik mot kritikerna av amfetaminbehandling och psykiatrin får här sin förklaring. Och den så kallade utbildningen sker med en sådan total desinformation att läkemedelsbolagen direkt skulle bli bötfällda om de påstod samma sak som konsulterna.

Sverige har på några år förvandlats från ett föregångsland - där elever varit förskonade från den biologiska psykiatrins och läkemedelsbolagens pillervansinne - till att vara ett av de länder som procentuellt sett har den största ökningen i utskrivning av psykofarmaka till barn. Förra året fick mer än 15 000 svenska barn (0-18 år) ADHD-droger. I dygnsdoser är det en nästan 14-faldig (!) ökning sedan år 2000. Trots att den senaste och största ADHD-undersökningen någonsin (MTA-studien) visade att det inte fanns några positiva resultat med medicineringen - inga alls!

När utskrivningen av ADHD-droger exploderar så exploderar också mängden skador som barnen får av dessa droger. Det finns t. ex. minst 81 dödsfall kopplade till Strattera. Över 60 000 skadeverkningar har rapporterats. Trots propaganda om frånvaron av skador har det för ADHD-droger under de sista åren utfärdats starka officiella varningar om hjärtskador och plötslig död, självmordstendenser; om manier och psykoser med hallucinationer samt aggressioner. Majoriteten av skolskjutningarna har sin grund i dessa droger. Och nu börjar skadeverkningarna visa sig även i Sverige. Tittar man in på webbsidor med svenska föräldraforum får man en god bild av de skador som pillren ger barnen:
"blev…väldigt deprimerad", "kusligt var det med personlighetsförändring, humörsvängningar, aggressivitet, depression med självmordstankar", "utbrott mot allt o alla... skolan kallade [det] helvetesmedicin", "blev som ett monster".

När lärarna får "utbildning" om ADHD får de dock inte veta att det är läkemedelsbolagen som står för denna. "Utbildningen" sköts via skenbart oberoende aktörer. Som "pedagogkonsulten" Agneta Hellström, chef för ADHD-center i Stockholm, och journalisten Vanna Beckman, som under flera decennier sett det som sin uppgift att marknadsföra psykofarmaka åt läkemedelsbolagen.

År 2004 skickade läkemedelsbolaget Eli Lilly pedagogkunsulten Agneta Hellström, och ett antal psykiatriska opinionsledare (som överläkare Björn Kadesjö och psykiatriprofessor Bruno Hägglöf) på psykiatrisk konferens i Berlin. Man investerade i dem då de spelat en avgörande roll i pillerpsykiatrins och läkemedelsindustrins intrång i den svenska skolan - och skulle fortsätta göra det.

Agneta Hellström var vid den tiden anställd som konsult vid Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon var också en av grundarna till "patientföreningen" Attention i slutet av 1990-talet, en förening vars huvuduppgift är att sprida bruket av ADHD-diagnoser och psykofarmaka. Hellström är sedan länge ordförande och samordnare i föreningens så kallade Kunskapsråd (där också andra viktiga propagandister för ADHD-droger sitter). Läkemedelsbolaget Eli Lilly satsade 1 miljon kronor i föreningen 2004-2005.

Samtidigt gav Eli Lilly ut flera häften om ADHD och medicinering - fast med Agneta Hellström som författare. Föreningen Attention och dess "Kunskapsråd" har också ett tätt samarbete med läkemedelsbolaget Janssen-Cilag (som tillverkar amfetaminpreparatet Concerta); man har bland annat tillsammans skickat ut pressmeddelanden om att 50 000 svenska barn och 240 000 vuxna svenskar "har ADHD". Läkemedelsbolaget drar in runt 8000 kronor för varje person som får Concerta under ett år.

För att förstå det horribla i att låta dessa läkemedelsbolag få tillträde till den svenska skolan bör man känna till att Eli Lilly i mitten av januari i år dömts till det största bötesbeloppet som någonsin utdömts till ett enskilt bolag, 615 miljoner dollar (runt 6 miljarder kronor), och till det ett skadeståndsbelopp på 800 miljoner dollar - sammanlagt svindlande 1,4 miljarder dollar (runt 13 miljarder kronor). Och fler stämningar väntar.

Agneta Hellström är sedan 2006 chef för ADHD-center i Stockholm. I den rollen för hon ut den av läkemedelsbolagen utformade desinformationen till massor av föräldrar i föredragsform - föräldrarna får veta att pillren är effektiva och att de ger "få eller lindriga biverkningar". Vilket är en ren lögn. Och lärarna dirigeras till Hellströms eget ADHD-bolag, Sinus AB. Bara under åren 2006-2007 har kommunerna i Stockholms län betalat 1 197 490 kronor till Hellströms enmansbolag, varav nästan hälften under 2007, när Hellström samtidigt var anställd av Stockholms läns landsting, som chef för ADHD-center. Enligt Bolagsregistrets papper ser det ut som om Hellström håller på att spara ihop till en nätt liten pensionsfond.

Den skenbart oberoende journalisten Vanna Beckman klargjorde sin agenda i en propagandabok för antidepressiva medel redan 1994. Hon skrev om sin "mission":
"För att fler ska känna igen när de har en sjukdom som går att behandla. Och för att fler ska våga använda den behandlingsmetod som är den mest effektiva: psykofarmaka."

Och sedan dess har hennes författarskap gått ut på att sprida psykiatriska diagnoser och psykofarmaka - bland annat ADHD med åtföljande behandling med Ritalina, Concerta, Strattera. Agneta Hellström har varit en återkommande gäst i Beckmans böcker. Det bör nämnas att Vanna Beckman också marknadsför psykofarmaka i böcker tillsammans med maken/sambon Tom Fahlén. Han är psykiatriker och en av de främsta förespråkarna av tung psykofarmaka till barn, bland annat Cipramil från läkemedelsbolaget Lundbeck; företaget som nu indirekt är föremål för ett skadeståndskrav i mångmiljonklassen i USA för just Cipramil. Fahlén har i sin bok Vägen tillbaka från 1994 (som är utgiven av Lundbeck) hävdat att det är få eller inga skadeverkningar av dessa preparat.

För att riktigt få in pillerpsykiatrin i klassrummen bestämde man i ADHD-projektet i Stockholm att man skulle göra en film om ADHD, som skulle ut till alla landets skolor. Chef för upphandlingsgruppen var Agneta Hellström - och uppdraget gick till Vanna Beckman. Ett riktigt kompisuppdrag. Beckman fick 450 000 för att göra denna propagandafilm. Hon har hela tiden låtsats som om hon inte har några ekonomiska intressen i ADHD-industrin. Till Beckmans/Hellströms film används fantastiskt nog som lärarhandledning en lätt omgjord skrift från läkemedelsbolaget Eli Lilly.

Dock får de lärare som ser filmen och läser lärarhandledningen inte med ett ord veta detta. De får inte på något sätt veta att det egentligen är läkemedelsindustrin som står för deras "utbildning".

Läs den fulla historien - med sökbara referenser i artikeln ADHD-INDUSTRIN - PILLERPSYKIATRIN I KLASSRUMMENhttp://jannel.se/pillerpsykiatriniklassrummen.pdfKommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.