Press: Svenska pressreleaser: 20 januari 2009
KMR

PSYKIATRIN SABOTERAR RÄTTSVÄSENDET
2008-12-17


Thomas Quicks nya erkännanden, som i för sig är en tragik för många inblandade, har dock den fördelen att de avslöjar psykiatrin för den kvasivetenskap den är. Psykiatrin har i över ett halvt sekel manipulerat rättsväsendet med sin ovetenskap med åtföljande och stegrad förvirring.  Quicks exempellösa nerdrogning är ett konkret exempel.

- Thomas Quick fick psykofarmaka på en dag som motsvarar en årsförbrukning av andra, sade Quicks advokats, Thomas Olsson, till Ekot.
Quick attackerade själv psykiatrin i dokumentärprogrammet och anklagade dem för att droga ner honom. Han fick ofattbara mängder narkotikaklassade, beroendeframkallande psykofarmaka samtidigt som man försökte manipulera honom till att erkänna.

En person som arbetat med drogrehabilitering i många år, berättade för KMR att psykiatrin låter som rena "gotteboden" för narkomaner.
- Han har fått fantastiska doser och måste ha varit hög som ett hus hela tiden. Xanor som han fick när han ville, tydligen även injicerat, är ju extremt eftertraktat av missbrukare. De betalar 40-60 kronor för en enda 2 mg tablett. Quick fick flera 10 mg Stesolid när han skulle sova. Missbrukarna betalar över 20-35 kronor för en enda Stesolid.

Det är inte undra på att Quick svamlat omkring i detta drogrus. Så länge han ljög fick han gratis droger. Men också kraftiga biverkningar. Sömnmedlet Halcion som han fick ger minnesluckor som en av biverkningarna. Tittar man på biverkningarna från Xanor finner man:
Aggressivitet, hallucinationer, minnesluckor, uppjagad sinnesstämning, sömnstörningar. Svårigheter att samordna kroppsrörelser, magbesvär, hudreaktioner, yrsel och dimsyn. Myrkrypningar, förändrad verklighetsuppfattning och förändrad personlighetsupplevelse.

Det var inte svårt för Quick att ständigt hitta på saker med dessa biverkningar. Han kanske trodde på det själv. Och detta vara bara från Xanor. Stesolid framkallar:
Yrsel. Koncentrationssvårigheter. Muskelsvaghet och svårighet att samordna muskelrörelser. Huvudvärk. Uppjagad sinnesstämning med aggressivitet, förvirring och hallucinationer. Minnesluckor. Mardrömmar. Gulsot. Allergiska hudutslag.

Vi vet inte vad i övrigt han fick. Idag ges inte så mycket bensodiazepiner, men å andra sidan ges antidepressiva medel med ännu fler biverkningar. Ett av de mer populära ger följande verkningar:
Förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, förvärrad sömnlöshet, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet.
Svårighet att tänka, domningar, ovanliga ögonrörelser, ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall, brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, svimning.
Torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ökad hjärtfrekvens, rodnad, vallningar, svårighet att andas, nästorrhet, uppsvälld buk, ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen, svettningar, utslag.
Muskelryckning, ledsvullnad, muskelkramp, muskelsmärta, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben, muskelstelhet, svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens, svaghet, fall, törst, åtstramningskänsla i bröstet, lågt blodtryck, kalla händer och fötter, högt blodtryck, hosta, nästäppa, muskelskador, ömma bröst, menstruationsrubbning, högt blodsocker, ökad känslighet för ljud, rubbningar i hjärtrytmen, njursvikt, minskad urinmängd.
Biverkningar som är rapporterade efter lansering inkluderar hjärtsvikt, förlust av medvetandet, överkänslighet och allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svullnad av ansikte och tunga, svårigheter att andas, klåda, inflammation i ögat (keratit) och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta), psykisk försämring, svårighet att urinera, diarré, huvudvärk, och illamående.

Vem kan tro på en person med dessa effekter? Det är inte rättsväsendet vi skall anklaga i första hand. Det är psykiatrin där den ena friskförklarar och den andra sjukförklarar; där obefintliga minnen framkallas och där kraftiga droger förvränger allt sans och förnuft. Orehabiliterade patienter släpps ut på gatorna som i vanföreställningarna från drogdimmorna begår sanslöst våld. I USA har man därför gett tillåtelse i vissa delstater att stänga av psykiatriker från att vittna i domstolarna. Vi föreslår att samma sak görs i Sverige.
Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.