Press: Svenska pressreleaser: 21 november 2008
KMR

METADON ÄR EN AV DE FRÄMSTA DÖDSDROGERNA. BJÖRN FRIES MARIONETT FÖR DUNKLA SYFTEN.
2008-11-21


Sprututdelning Norge

Fri sprututdelning i Oslo - ett steg på vägen mot fritt narkotika

 

• Fler dör av ersättningsdroger än av heroin
• Metadon är en av USA:s värsta dödsdroger

 

Regeringens förre narkotikasamordnare Björn Fries och hans räknenisse Björn Johnson, en av Sveriges främsta förespråkare för metadon, försöker i en debattartikel i Expressen förvränga dödssiffrorna från metadon. De är de verkliga trollkarlarna med siffror. De får det att låta som kritiker till metadonprogrammet vill ta livet av heroinisterna, medan det naturligtvis är tvärtom. Drogfri vård har aldrig tagit död på någon. Metadonet har. Och allt fler dör, något som tydligen Björn Fries vill tysta ner. Sedan om det sker med programmets hjälp eller "illegalt" är närmast egalt. Det är ju metadonet kritikerna är emot. Metadon är minst tio gånger svårare att lägga av från än heroin. Men det är ju heller inte meningen att de skall sluta. Narkomanerna skall vara mjölkkossor för Big Pharma livet ut. Detta är uträkningen som dessa "nyttiga idioter" skall föra fram och försvara.

Man kan inte bara titta på Sverige och slå sig för bröstet, även om det låter ihåligt. Metadonprogrammet är en katastrof världen över. I Skottland dör det fler missbrukare av metadon än av heroin. Deras harm reduction har fullständigt misslyckats, berättade professor Neil McKeganeys vid Glasgow University, rådgivare åt WHO och den brittiska regeringen, vid World Forum Against Drugs i Stockholm i september 2008. Man har satsat hårt på harm reduction de senaste 20 åren. Varför är svårt att förstå då Skottland från början knappt hade några drogproblem alls. Man började bomba missbrukarna med metadon och har idag 22 000 metadonanvändare.
"Droger gör konstiga saker både med beslutsfattare och missbrukare". sammanfattar Neil McKeganeys läget. Även i flera andra länder dör fler av psykiatrins ersättningsdroger än av "legal" narkotika.

I USA kallas metadon "dödsdrogen nr 2". Den dödar nu fler än kokainet. Över 200 000 narkomaner får nu metadon i USA, förutom alla som får det i smärtstillande syfte.
"Varje år ser vi hundratals dödsfall från metadon, och siffran fortsätter att stiga, säger Bruce Goldberger, director of toxicology vid University of Florida, som noggrant har följt metadonrelaterade dödsfall i USA. "Det är absolut det snabbast växande drogproblemet."

Drug Abuse Warning Network rapporterar att år 2001, då man verkligen började satsa på metadonbehandling, så fick 10 725 personer uppsöka akutvården för missbruk av metadon. Det var dubbelt så många som för 1999. I Florida fördubblades dödsfallen från metadon på bara två år. "Metadon är nu den snabbast ökande dödsdrogen", säger James McDonough, chef för Florida Office of Drug Control.
En federal regeringsstudie fann att metadonrelaterade dödsfall steg från 780 under 1999 till mer än 3800 år 2004. Endast kokain dödade fler.

Man kan fråga sig vad det är Björn Fries försvarar och förklarar bort. Att det nu inte är exakt samma situation i Sverige som i USA beror ju definitivt inte på hans förtjänst. Det beror på att det finns kritiker i Sverige som ser hotet från psykiatrins droger. Björn Fries som från början av sin tjänst som nationell narkotikasamordnare annonserade att han skulle jobba för ett narkotikafritt samhälle, blev snabbt omringad av femtekolonnare. Han tog initiativ till fria sprutor, fast ingen frågat efter det. Det kan då vara intressant att notera att Björns Fries är gift med Yvonne Sandberg-Fries, som vid den tidpunkten jobbade med drogpolitik i Bryssel, inom EU-parlamentets sociala utskott. Yvonne Sandberg-Fries berättade för tidningen Världen idag att hon var positiv till fria sprutor och ville permanenta försöksverksamheten. Något helt annat än den svenska narkotikapolitiken vid denna tid; vilket var den mest framgångsrika inom hela EU. Den sänktes på rekordtid tack vare Fries.

Vi har även en drogförespråkare vid namn Alec Carlberg, en av de främsta lobbyisterna för harm reduction, alltså fria sprutor, sprutrum, substitionsdroger och i förlängningen fria droger. Han har varit ordförande för RFHL som förespråkar harm reduction och mycket mer. Bland annat vill han inte ha ett narkotikafritt samhälle. Han tycker heller inte cannabisrökning är ett missbruk. Trots att cannabis är en av våra farligaste droger. Han har även mycket god kontakt med Brukarföreningen, fackföreningen för knarkare som vill släppa loss allt som finns. Han var förmodligen med och startade den. Brukarföreningen är bara en förlängning av RFHL. Alec Carlberg var även med och startade paraplyorganisationen Rainbow i Sverige. Det är San Patrigiano i Italien som äger det. Kollektivet som rehabiliterat över 2000 heroinister - utan droger. För inte så länge sedan sade de upp samarbetet med Carlberg då de inte ville förknippas med hans drogliberala aktiviteter.
Alec Carlberg såg vi byta filofax-information med Björn Fries för ett par år sedan inne i riksdagshuset, så det samarbetet är klarlagt.
I sammanhanget är det lika intressant att notera vem som är Alec Carlbergs sambo. Hon heter Annika Mansnérus och var ansvarig på socialdepartementet för förslaget att tillhandahålla fria sprutor. Hon var också den som valde ut remissinstanserna för förslaget. Urvalet har kritiserats starkt för att medvetet ha valts ut för positiva svar.
Det var så här den svenska drogmodellen sänktes och psykiatrins droger fick ersätta en ganska hyfsad drogfri vård.

Ett nytt förbund för drogfri vård(!) har därför startats i Sverige. Torbjörn Fjellström som är ordförande har jobbat inom narkomanvården sedan 1965. Han har varit chefspsykolog inom Kriminalvården och även lektor på pedagogiska högskolan. Han har under många år jobbat med 12-stegsprogrammet och är milt sagt urförbannad på psykiatrin och dess ersättningsdroger. Det är idag bara ett fåtal kvar som jobbar med drogrehabilitering utan droger. Psykiatrin har tagit över hela marknaden.
- Jag har i mer än 40 år arbetat inom behandlingsvärlden, med narkomaner och andra slags missbrukare. Idag har psykiatrin 96% av alla statliga bidrag till den behandlingen. Men vi jobbar givetvis kemiskt drogfritt och med hjälp av 12-stegsprogrammet har vi sen mitten av 80-talet sett tusentals heroinister och andra narkomaner bli drogfria och fått ett nytt liv. Torbjörn berättar att en uträkning visat att cirka 25 000 tunga narkomaner blivit drogfria med hjälp av helt drogfria program.
- Hur många blir helt drogfria med hjälp av psykiatrin? Inga! De skall gå med tunga droger i kroppen livet ut, är meningen. De är mjölkkossor för psykiatrin och läkemedelsindustrin.

Kostnaderna är horribla. Det går även att trolla med dessa siffror. KMR gjorde en uträkning när metadonprogrammet fyllde 25 år. En undersökning i Sverige som följt upp de sammanlagt 600 personer som behandlats från första början visar att ett försvinnande antal blir drogfria. Nå, detta är ju faktiskt inbyggt i programmet - på så sätt kan man säga att det lyckats. En enkel uträkning, genom att slå ut den totala kostnaden för programmet under alla dessa år med antalet drogfria personer, visar att det kostat 24 miljoner kronor att få fram en enda helt drogfri person på metadonprogrammet. Totalt har man fått 25 personer helt drogfria av sammanlagt 600 personer under de 25 år programmet har existerat. Det innebär ett resultat på 4 procent. 24 miljoner kronor för att få fram en enda drogfri person - och då pratar vi om metadonfri. Flera av de 25 "drogfria" personerna gick på alkohol, valium eller andra psykofarmaka - vilket i sammanhanget inte räknas som droger. 10 personer skulle alltså kosta 240 miljoner kronor, 100 personer 2,4 miljarder, 1000 personer 24 miljarder!

Harm reduction, varav metadon och fria sprutor är en del, är en katastrof. Snart kommer det en kongress i EU där man skall försöka få in begreppet över hela världen. Slutresultatet är alltid fritt narkotika. Det går gradvis. Danmark är ett lysande exempel. År 2007 bestämde sig Danmark för att behandla heroinister med heroin. Detta på grund av metadonprogrammets misslyckande. År 2003 dog 47 personer i Köpenhamnsområdet av metadon, 37 av heroin enligt nordisk rättsmedicin. Redan 1992 slog polis och läkare i Danmark larm om en explosiv ökning av dödsfallen bland narkomaner som använde metadon. Av totalt 46 dödsfall bara i Köpenhamn så svarade metadonet för 40 av dessa dödsfall - dubbelt så många som under 1990. År 1991 ökade antalet narkomaner som dog med 84 procent, jämfört med 1990 då "enbart" 25 narkomaner dog av överdoser och förgiftning. "Den generella ökningen skylls uteslutande på att narkomanerna dör av metadonförgiftning", skrev tidningen Politiken i juli 1992. Detta föranledde kriminalkommissarie Mogens Bruhn från Rikspolisens narkotikaavdelning i Köpenhamn att säga:
"Det är ju i sig ohyggligt att så många unga narkomaner dör, men självfallet är det ännu mer ohyggligt när samhället tillhandahåller medlen."


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.