Press: Svenska pressreleaser: 5 november 2008
KMR

SVENSKT SJÄLVMORDSLARM OM ADHD-DROG MÖRKLÄGGS AV LÄKEMEDELSVERKET
2008-11-05


Läkemedelsverket ger snart ut sina nya "ADHD-råd" - för vuxna. I interna dokument framgår att en svensk psykiatriker larmat om att Strattera orsakat självmord i Sverige - och att Läkemedelsverket valt att inte göra något åt saken. Trots att över 70 har dött och 60 000 skador rapporterats internationellt.

Psykiatriker Susanne Bejerot är en av landets mest ohämmade förespråkare av ADHD-droger (Ritalina, Concerta och Strattera). Hon har bland annat kallat de doser amfetamin som barn får för "fjuttdoserna" - trots att de är tillräckligt stora för att åstadkomma en nästan ögonblicklig toxisk effekt på hjärnan och beteendet.

Bejerot var en av de psykiatriker - alla starka förespråkare för ADHD-droger - som den 19 maj i år bjöds in av Läkemedelsverket för att ta fram nya rekommendationer om ADHD-behandling för barn och vuxna. Detta möte var i sig regelvidrigt då alla närvarande var dokumenterat positiva till amfetaminbehandling av barn och vuxna.

Och internt i dokument till Läkemedelsverket berättar Bejerot en annan historia än i media. Om Strattera skriver hon: "Hos oss har två patenter [sic!] tagit livet av sig efter denna kombination [alkohol-Strattera] och en har demolerat en lägenhet med detta i blodet. Det kanske bör varnas för?" I ett senare mail skriver hon: "Skall inte detta beaktas och har fler anmälningar kommit in från andra håll?" Och: "Vi törs inte ge missbrukspatienter strattera mer." (Se Bejerots mail till Läkemedelsverket på http://www.kmr.nu/pdf/bejerot.strattera.pdf)

Om Bejerot frågat KMR så hade vi kunnat berätta att MÅNGA - både barn och vuxna - dött i samband med Stratterabehandling sedan 2003. (Se artikel http://www.kmr.nu/pressrel_2008_05_20.htm.)

Men Läkemedelsverket har inte lyssnat på KMR - och tänker inte heller lyssna på Bejerot. Svaret till henne blir att det räcker med den information om självmord som finns.

För första gången bekräftar nu också Läkemedelsverket KMR:s tidigare uppgifter om att Christopher Gillbergs studie av Strattera på vuxna var en katastrof. I underlaget till Läkemedelsverkets nya rekommendationer skriver man: "Får anses en misslyckad studie." (Studier avseende effekt av centralstimulantiabehandling vid ADHD hos vuxna.) Och ingen som läser följande beskrivning av Gillbergs studie i Läkemedelsverkets eget material betvivlar detta misslyckande: "I en mindre okontrollerad svensk ettårsstudie fullföljde endast en patient av 20 initialt behandlade (Gillberg et al 2006)" (Effekt av farmakologisk behandling av ADHD hos vuxna.)

Vad Läkemedelsverket inte berättar om - och vad varken Christopher Gillberg eller den ansvarige verksamhetschefen Björn Kadesjö berättat om - är anledningarna till att 95 procent (!) av deltagarna avbröt studien. Det har däremot KMR utförligt redogjort för - redan för två år sedan! KMR kunde då berätta om det främsta resultatet i denna studie: 40 procent av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att skadeverkningarna av Strattera blev för allvarliga. Det näst främsta resultatet: 30 procent av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att Strattera gav dålig effekt. (Se artikel http://www.kmr.nu/pressrel_2006_12_11.htm )

Läkemedelsverket kommer trots alla ovanstående fakta, och trots att varken Strattera eller någon annan ADHD-drog är godkänd för vuxna (OBS!), att hävda att dessa preparat är "SÄKRA OCH EFFEKTIVA" - och än fler vuxna kommer att få dem. Läkemedelsverkets agerande är en katastrof och det är dags att politikerna tar ansvar för detta verk, rensar ut femtekolonnarna, styr upp det längs det ursprungliga syftet och återigen gör det till ett statligt oberoende verk som skall skydda allmänheten - inte läkemedelsbolagen.

Vi frågar igen: Vad kommer media att berätta om det här när Läkemedelsverket tillkännager sina nya råd? Är de lika tysta som vanligt?


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.