Press: Svenska pressreleaser: 22 oktober 2008
KMR

DEN INTERNATIONELLA PSYKIATRIN I GUNGNING EFTER FLERA ALLVARLIGA AVSLÖJANDEN
2008-10-22


Antalet psykiatriska diagnoser ökar hela tiden och det säljs psykiatriska droger som aldrig förr. Men vi har inte blivit friskare för det. Tvärtom. En av anledningarna till detta stavas mutor men uttalas sponsring. De senaste avslöjandena av amerikanska Kongressen har fått både psykiatrin och läkemedelsbolag i kraftig gungning.

I en av våra tidigare pressreleaser berättade vi om världens mest kända barnpsykiater, Joseph Biederman. Han har varit den drivande kraften bakom den kraftigt ökade förskrivningen av psykiatriska droger till barn och ungdomar såväl som spädbarn. Christopher Gilberg och han har haft tätt samarbete. Socialstyrelsen refererar till Biederman nästan 60 gånger i sitt "kunskapsdokument" om ADHD och Läkemedelsverket har honom som en huvudreferens i sina kommande råd för ADHD-behandling. Vad de dock inte nämner är att Biederman i hemlighet har fått minst 1,6 miljoner dollar från 15 läkemedelsbolag, men förmodligen det dubbla, 3,2 miljoner. Pengar som i strid med gällande bestämmelser inte redovisats för hans universitet. Hans två kollegor, Spencer och Wilens, näst intill lika kända och även de omnämnda i Läkemedelsverkets referenser, har även de fått åtskilliga miljoner. Amerikanska Kongressen avslöjade bedragarna. New York Times publicerade detaljerna.

Men de är inte ensamma. Flera andra tolvtaggare till psykiatriker har avslöjats som rena bedragare vilket nu fått den internationella psykiatrin i rejäl gungning. Det kan inte tillräckligt betonas vilket inflytande dessa psykiatriker har haft på hela den internationella psykiatrin, i första hand på förskrivningen av psykiatriska droger.

Psykiatriker Charles Nemeroff har beskrivits som "Chefernas Chef" och "den mest inflytelserika mannen" inom den internationella psykiatrin. Nu ligger han riktigt illa till. Den kritiske psykiatrikern David Healy har i många år varnat för farorna med Prozac (och andra antidepressiva SSRi-medel). Hans forskning visade att friska vuxna kunde bli självmords- och våldsbenägna när de fick Prozac. Han har skrivit och publicerat ett antal artiklar i ämnet och hållit många föredrag.

När han för ett antal år sedan mötte "Chefernas Chef" i ett, som Healy beskrev det, "very scary meeting" blev han hotad med att hans karriär skulle vara över om han fortsatte att berätta om sina resultat. Nemeroff gjorde det klart för Healy att om han fortsatte att publicera resultat som kunde skada läkemedelsindustrin - speciellt Eli Lilly, så skulle han få uppleva att dessa personer var hänsynslösa och kunde gå långt i att göra livet svårt för akademiker som publicerade artiklar som kopplade ihop självmord med Prozac.

Men nu är det i stället Nemeroff som ligger riktigt uselt till. Den undersökning som görs av den amerikanska kongressen om ledande psykiatrikers otroliga finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin har lett till att Nemeroff fått avgå som chef för den psykiatriska institutionen på Emery University. Senator Chuck Grassleys undersökning har visat att Nemeroff privat fått 2,8 miljoner dollar av läkemedelsindustrin under åren 2000-2007; Nemeroff har varit konsult åt 21(!) läkemedelsbolag och utrustningstillverkare. Han har skrivit över 850 artiklar och varit redaktör för tidskriften Neuropsychopharmacology. Han har även förespråkat preparat som han har haft eget patent på. Han hade även fått 3,9 miljoner dollar för en undersökning åt federala National Institute of Health (NIH) för att göra en undersökning på psykiatriska preparat som GlaxoSmithKline tillverkar. Mellan år 2000 och 2006 hade han fått 960 000 dollar från GSK, men bara redovisat 35 000 dollar till NIH. Det gör man inte ostraffat.

Det gungar nu rejält i den internationella psykiatrin - speciellt som de bolag som betalt ut miljoner dollar till dessa "bossar" själva står inför ofantliga stämningar från patienter, statsåklagare, försäkringsbolag, pensionsfonder och andra, för de fantasipriser de tagit ut på sina piller och för de skador dessa gett; skador som läkemedelsbolagen känt till, men inte berättat om. Det handlar om tiotusentals dödsfall och mångmiljardbelopp i skadestånd. Eli Lilly, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bristol Meyer, m. fl. är inblandade. Eli Lilly och Bristol Meyer har redan fått betala ut mångmiljardbelopp till både tiotusentals patienter, delstater och den federala staten.

Det kallas sponsring men handlar i själva verket om mutor.

På bara tre år har antalet fall av "sponsring", från läkemedelsbolagen, av presentatörer och föreläsare på årskongressen för American Psychiatric Association (APA) ökat med 300 procent. Annonser från fyra sidor i årsprogrammet år 2004 till hela 16 sidor i 2007 års programkatalog. Vissa talare var sponsrade av minst ett dussin bolag.

APA är den mest tongivande psykiatriska föreningen i världen, utgivare av handboken DSM som nu används av så gott som alla psykiatriker över hela världen. Diagnosbibeln som rekommenderar psykofarmaka till så gott som alla de 374 mentala sjukdomar och störningar som räknas upp. Läkemedelsbolagen "sponsrade" APA med uppemot 100 miljoner kronor för att få till stånd DSM. Pengar som de med råge fått igen.

Den nyvalda ordföranden för världens mest inflytelserika psykiatriorganisation, American Psychiatric Association (APA), Alan Schatzberg, undanhöll 6 miljoner dollar i konsultarvode och aktieintäkter från läkemedelsbolag mellan år 2000 och 2007. Han är även ordförande för den psykiatriska avdelningen vid Stanford University. Förmodligen inte länge till. Ännu en tolvtaggare med andra ord.

New York Times rapporterar i artikeln "Psychiatry Handbook Linked to Drug Industry" i mars 2008 att mer än hälften av alla psykiatriker som jobbar med nästa upplaga av handboken och diagnosbibeln DSM har kopplingar till läkemedelsindustrin. DSM används av alla psykiatriker i världen. Men det skall bli värre.

100 procent (100 %), det vill säga, ALLA, varenda en, utan undantag, av de psykiatriker som arbetar inom arbetsgruppen för så kallade neuropsykiatriska störningar, depressioner och schizofreni, för psykiatrins diagnosmanual, DSM, har finansiella kopplingar till läkemedelsbolag vars psykofarmaka de förespråkar. Man kunde lika gärna låta läkemedelsbolagen utforma DSM, vilket många experter även hävdar att de gör - på fullt allvar. Alla diagnoser inom denna avdelning skall behandlas med antidepressiva medel eller antipsykotika. (http://www.psychconflicts.org/)

Alla dessa kopplingar har orsakat en skyhög ökning av psykiatriska diagnoser, inklusive en sjufaldig ökning av "bipolära" diagnoser de sista 13 åren, enligt en undersökning som gjordes år 2007. För att inte tala om försäljningen av psykiatriska droger till en grad vilket närmast hotar statsbudgeten i flera länder.

Det skulle i princip räcka med dessa paragrafer för att förstå hur psykiatrin fungerar - eller rättare sagt inte fungerar.

I maj i år yttrade sig dr Daniel J. Carlat, biträdande professor i psykiatri vid Tufts University: "Vårt fält har i sin helhet blivit uppköpt av läkemedelsbolagen; detta inkluderar diagnoser, rekommendationer för behandling och de nationella mötena."

Idag vidareutbildar läkemedelsbolagen alla läkare. "Men det är ingen utbildning", säger dr Marcia Angell, föreläsare i social medicin på Harvard Medical School och tidigare redaktionschef på ansedda New England Journal of Medicine:
"De säljer mediciner. Men eftersom folk är skeptiska till allt som kommer direkt från dem, så börjar de alltmer agera bakom scenen och låter andra tala för dem genom expertpaneler, anhörig- och patientföreningar och politiska aktionsgrupper."

Psykiatrin och läkemedelsbolagen kör ut stora kampanjer, ofta via patient- och anhörigföreningar, om hur dåligt våra barn mår, och hur många som egentligen är sjuka, fast det kanske inte märks (dolda sjukdomar), etc. Läkemedelsbolaget Eli Lilly hade under bara de tre första månaderna 2007 sponsrat 495 olika organisationer med 11,8 miljoner dollar (ca 80 miljoner kronor).

De får snabbt igen dessa satsade pengar. Eli Lilly satsade t.ex. hårt på att få Strattera godkänd i Sverige. Man investerade en miljon i patientföreningen Attention i syfte att denna förening ska sälja idén om "långa köer" och "mer resurser till utredning och medicinsk behandling av ADHD". Och de har verkligen gjort skäl för sitt bidrag. I alla medier har denna "slogan" gått som följetong. Det finns absolut inga drogköer längre. Närmare 13 000 barn får idag ADHD-droger (april 2008) - mot kanske 3-4000 när de började sin betalda kampanj. Strattera har dödat minst 71 personer.

Psykiatriker som fått 5000 dollar (35 000 kr) av tillverkarna i genomsnitt, har skrivit ut tre gånger så många recept på antipsykotika än de som inte fått lika mycket. Mellan år 2000 och 2005 ökade utskrivningen av antipsykotika till barn med 900 % i USA, varje psykiatriker belönades med i genomsnitt 1750 dollar av ett läkemedelsbolag (New York Times 10 maj 2007).

Det märkliga är väl då att svenska Läkemedelsverket har Jospeh Biederman och hans två kolleger, några av de största bedragarna, som huvudreferenser i sina kommande "vetenskapliga" råd för ADHD-behandling. Jospeh Biederman är upphovsman till både ADHD-konceptet och begreppet "bipolär" störning. De mest flitigt utdelade diagnoserna bland barn i västvärlden idag.För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.