Press: Svenska pressreleaser: 17 oktober 2008
KMR

AVSLÖJAD BEDRAGARE BAKOM LÄKEMEDELSVERKETS NYA ADHD-RÅD
2008-10-17


sedel

Läkemedelsverket ger snart ut sina nya "ADHD-råd". Dessa råd är främst hämtade från den internationella barnpsykiatrins största namn - psykiatriprofessor Joseph Biederman. Vad Läkemedelsverket inte berättar är att han i en stor skandal, av ingen mindre än den amerikanska kongressen, avslöjats som bedragare. Biederman har även haft täta kontakter med Gillberg, vilket väcker flera allvarliga frågor.

Biederman har formligen öst ut studier - alla med samma budskap: Fler barn måste få psykiatriska droger. I Socialstyrelsens "kunskapsdokument" om ADHD finns nästan 60 (!) referenser till Biedermans arbeten. Det är alltså denne barnpsykiatriker som gett det tyngsta "vetenskapliga stödet" till att över 13 000 svenska barn i nuläget får psykiatriska droger av amfetamintyp. Biederman har också författat flera artiklar tillsammans med Christopher Gillberg som tidigare dömts för att ha vägrat lämna ut forskningsmaterial om ADHD.

En närmast gigantisk skandal håller nu på att rullas upp. Och när Läkemedelsverket inom kort tillkännager sina nya "ADHD-råd" är det nästan bara Biederman och hans nära kollegor, psykiatriprofessorna Timothy Wilens och Thomas Spencer, som står för den bakomliggande "vetenskapen".

Vad Läkemedelsverket dock inte kommer att berätta är att Biederman och kollegor avslöjats som bedragare i en nyligen avslutad undersökning i den amerikanska kongressen (se Congressional Record sök Biederman, sedan Payments to Physicians).

Kongressens finanskommitté, ledd av senator Chuck Grassley, kunde avslöja att psykiatriprofessor Biederman fått minst 1,6 miljoner dollar (runt 10 miljoner kronor) av läkemedelsindustrin under åren 2000-2007; pengar som han i strid med gällande regler inte redovisat för universitetet eller federala bidragsgivare. Kollegan Wilens hade också missat att redovisa 1,6 miljoner dollar, medan kollegan Spencer missat 1 miljon dollar (se också artikel i New York Times).

Dessa herrar massproducerar positiva drogstudier på löpande band tillsammans med tillverkarna av de piller de rekommenderar. Biederman ligger också bakom den nyuppfunna psykiska sjukdomen "bipolär störning" hos barn (tidigare manodepressivitet). De rekommenderade pillren är de allra tyngsta medlen i den psykiatriska behandlingsarsenalen, neuroleptika, som ursprungligen togs fram för att ge kemiska lobotomier till "omöjliga" patienter på mentalsjukhusen. Nu "rekommenderas" de för barn. Flera barn i USA har dött av dessa medel.

De tre psykiatriprofessorerna har också fått många miljoner av statliga medel, som använts till att få ut än mer psykofarmaka - pengar som de INTE skulle ha fått eftersom de undanhållit till vilken grad de var köpta av läkemedelsindustrin.

Det svenska Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har vetskap om dessa bedragares aktiviteter - om vilka vi långtifrån hört sista ordet. Denna vetskap kommer dock inte att hindra myndigheterna från att bygga sina nya råd på de tre psykiatriprofessorernas "studier". Därmed får man undra över Läkemedelsverkets avsikter och om det inte är dags att reformera det från grunden. Att det idag finansieras så gott som helt av läkemedelsindustrin är en stor skandal.

Man kan sammanfatta Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens försök att rädda ADHD-industrin på följande sätt:

Den största och viktigaste långtidsstudien av ADHD-droger som någonsin gjorts, den så kallade MTA-studien (Multimodal Treatment of Children with ADHD, 2007), BEVISADE helt klart och utan tvivel att amfetaminpreparat inte hade några som helst positiva långtidseffekter, att de gav barnen tillväxtstörningar och att de ökade risken för kriminellt beteende. MTA-studien borde ha varit dödsstöten för ADHD-industrin; den studie som borde ha fått Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att bestämma sig för att förbjuda utskrivningen av de skadliga ADHD-drogerna till barn och vuxna. Men så blir det inte. Läkemedelsverket kommer att berätta om delar av MTA-studiens resultat - för att sedan snabbt strunta i dem.

I stället vänder man blickarna mot Biederman, Wilens och Spencer. Det är de - och deras av läkemedelsindustrin betalda forskning - som ska göra att än fler svenska barn och vuxna får ADHD-droger.

KMR väntar med spänning på vad media kommer att berätta om detta när Läkemedelsverket tillkännager sina nya råd.


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.