Press: Svenska pressreleaser: 25 september 2008
KMR

PSYKIATRISKA DROGER BAKOM FINLANDSMASSAKERN. HUR LÄNGE SKALL MEDIA HÅLLA TYST?
2008-09-25


Hur länge skall det dröja innan media slutar dölja det faktum att så gott som alla skolskjutningar orsakas av tunga psykiatriska droger?

Matti Saari, som sköt ihjäl tio personer i en skola i Finland, hade precis som föregångaren Pekka-Eric Auvinen, som tidigare dödade åtta i en skola, gått på psykdroger. Auvinen hade själv publicerat meddelanden om att de psykiatriska drogerna gjorde honom aggressiv. Även Matti Saari hade fått psykiatriska droger nyligen.

Media vill framhålla att personerna som begår dessa vansinnesdåd inte fått tillräckligt med psykiatrisk vård. Det kanske ser så ut men faktum är att de fått alldeles för mycket psykiatrisk vård, dvs. psykiatriska droger.

KMR har undersökt alla skolskjutningar i USA och Finland. I så gott som alla fall har förövaren använt någon form av psykiatrisk drog, främst antidepressiva medel och/eller ADHD-droger innan dådet.

- Skall detta verkligen vara så svårt att förstå? undrar Peter Anstrin, redaktör för KMR:s tidning "mänskliga rättigheter" som nu ges ut igen efter uppehåll på två år. Dessa medel, enligt mer än 90 officiella internationella varningar från läkemedelsmyndigheter sedan 2004, kan skapa självmordsbeteende, mani, psykos, hallucinationer, fientlighet, aggression och våldsbeteende.

Det finns dock en viss förklaring till att media hållit tyst så länge. Läkemedelsbolagen har nämligen hemlighållit skadeverkningarna. Läkemedelsbolagens hemlighållna kliniska studier har visat att man länge känt till - men inte berättat - att en hel del personer kan få mycket allvarliga skadeverkningar av psykofarmakan när de börjar med den eller försöker sluta. Till abstinenssymtomen räknas just självmordsbeteende, mani, psykos, hallucinationer, fientlighet, aggression och våldsbeteende. Det är alltså inte någon "underliggande sjukdom" som kommer till dagen, utan en direkt effekt av psykofarmakan. Försök på helt friska personer utan några psykiska problem har bekräftat dessa effekter.
Men dessa hemlighållna studier är nu officiella så det finns ingen anledning för media att tysta ner saken längre.

Att antidepressiva medel och andra psykofarmaka kan framkalla våld är nu nämligen helt klarlagt. Flera undersökningar visar på detta. En studie som släpptes den 18 september 2006 visar på det skrämmande faktum att psykiatriska droger skapar våldsmän av annars helt friska, ej våldsbenägna människor. Studien som publicerades i PLos Medicine visade att de antidepressiva SSRI-medlen markant ökade risken för kraftigt våld. Ett team av forskare vid Cardiff University hade utfört forskning på kopplingen mellan SSRI och våldsamt beteende. Forskningsledaren, David Healy, sade:
- Vi har säkra bevis för att drogerna kan göra människor våldsamma och man måste dra slutsatsen utifrån detta att det kommer fler våldsepisoder.

Det är faktiskt medias ansvar att se till att få slut på detta genom att avslöja sanningen bakom vansinnesdåden - de psykiatriska drogerna.


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.