Press: Svenska pressreleaser: 22 september 2008
KMR

INTE BARA GAMLA FÅR ANTIPSYKOTIKA. BARN ÄR DEN NYA MÅLGRUPPEN. DROGER FRÅN VAGGA TILL GRAV.
2008-09-22


ser
 
AstraZeneca har delgivits en gruppstämning från 8787 personer för sin antipsykotiska drog Seroquel.

 

Det är inte bara gamla som är utsatta för den kemiska ättestupan med antipsykotika. Psykiatrin och deras allierade läkemedelsbolag satsar nu på barn som den nya målgruppen. Starka kapitalintressen ligger bakom. En av världens främsta barnpsykiatriker har fått mångmiljonbelopp för att förespråka de nya antipsykotiska drogerna till barn. Även Gillberg är inblandad i denna mycket obehagliga hantering.

En enorm skandal har seglat upp med köpta psykiatriker. New York Times avslöjar att det i första hand gäller en av världens mest kända barnpsykiatriker, Joseph Biederman, som har introducerat behandling med antipsykotika på barn, oftast med den nyuppfunna psykiska sjukdomen "bipolär störning". Biederman har enligt uppgifter i amerikansk media spritt, den för läkemedelsbolagen mycket lönsamma idén, att den psykiska störningen kan börja "från den stund barnet öppnar ögonen" vid födseln. Man kallar det spädbarnspsykiatri. Det är droger från vaggan till graven.

Den otroliga historien har nu uppdagats att Biederman hade finansiella kopplingar till femton (15) läkemedelsbolag när han sade detta. Två av dem tillverkar de droger som psykiatriker Biederman främst rekommenderar, Zyprexa och Risperdal. Detta avslöjades när det första dödsfallet bland dessa barn, en fyraårig flicka, rapporterades år 2006. Treåringar hade använts som försöksdjur.

Biederman blev återigen förstasidesnyhet hos många stora amerikanska tidningar så sent som i juni 2008 (New York Times) då det avslöjades att han i hemlighet tagit emot minst 1,6 miljoner dollar (men förmodligen mer än 3,2 miljoner dollar) från olika läkemedelsbolag.

Biederman är en av svenska psykiatriker dyrkad auktoritet och har haft ett gott samarbete med Christopher Gillberg när det gäller propagandan för utskrivning av psykiatriska droger till barn. De har skrivit ett flertal artiklar ihop. Läkemedelsverket har ofta refererat till Biederman när de försvarat nerdrogningen av barn. Biederman är nämligen också en av upphovsmännen till den lönsamma "uppfinningen" ADHD. Och i Socialstyrelsens "kunskapsdokument" om ADHD så fylls referenslistan med studier som Biederman varit medförfattare till - nästan 60 stycken. Han är "värst" av alla och är alltså den som är den främsta "vetenskapliga källan" till Socialstyrelsens rekommendationer. Nu avslöjas han som en köpt hantlangare, men Socialstyrelsen har fortfarande kvar "kunskapsdokumentet" som ligger till grund för nerdrogningen av barn i Sverige med tunga psykiatriska droger.

Det har efter Biedermans uttalande skett en gigantisk ökning av "psykotiska barn" världen över - medicineringen har femdubblats(!) på 10 år enligt Archives of General Psychiatry (2006). Fem gånger så många barn har plötsligt blivit psykotiska - och får de tio gånger dyrare drogerna, som Biederman fått betalt för att förespråka. En uppenbarligen lönsam investering. Och det sprider sig nu över hela världen, även i Sverige.

Märk väl att detta är droger som på intet sätt är godkända för barn.

Socialstyrelsen har siffror som visade på en fördubbling av dygnsdoser mellan år 2000 och år 2005 bland ungdomar (0-19 år). År 2007 fick ca 1071 barn i åldrarna 0-14 år dessa starka psykiatriska droger. Och det handlar inte bara om "psykotiska" barn, även ADHD-barn kan få dem och barn med "light bipolär störning".

I USA är det miljontals barn som får antipsykotika. Att det spritt sig så snabbt beror på att läkemedelsbolagen marknadsfört drogerna på ett bedrägligt sätt. De började med att gå ut till allmänläkarna, även i Sverige, och propagera för antipsykotika till dementa, för vilket dessa droger inte är godkända. I ett antal artiklar avslöjade New York Times i förstasidesartiklar Eli Lillys illegala marknadsföring av Zyprexa i USA och bolagets mångåriga mörkläggning av skadeverkningarna av preparatet. Lilly visste nämligen mycket väl om att Zyprexa orsakade diabetes och dödsfall. New York Times hade kommit över tidigare hemliga dokument från läkemedelsbolaget, som visade Lillys plan för att marknadsföra Zyprexa för patientgrupper medlet inte var godkänt för. Lillys plan hade namnet "Viva Zyprexa" vilket gick ut på att (via läkemedelsrepresentanter) marknadsföra preparatet till allmänläkare för att få dessa att skriva ut Zyprexa till äldre patienter med symtom på demens (New York Times 18 dec 2006). När detta uppdagades började de federala myndigheterna och delstater stämma läkemedelsbolagen för bland annat överdebiteringar. Hittills har 43 delstater fått tillbaka 389 miljoner dollar från ett enda, Bristol-Myers Squibb (http://www.psychsearch.net/lawsuits.html).

Men även patienterna har stämt och stämmer läkemedelsbolagen som tillverkar antipsykotika. Eli Lilly har hittills tvingats betala ut 1,2 miljarder dollar till 28 500 personer i USA. AstraZeneca har i början av september i år blivit delgiven en gruppstämning från 8787 personer för sin antipsykotiska drog Seroquel. Fler stämningar väntar. Anledningen är de mycket svåra biverkningar som följer i spåren på dessa droger. Enorma viktökningar med diabetes och åtföljande hjärtsjukdomar är de vanligaste. Tiotusentals har dött, förmodligen långt fler.

När detta började avslöjas gick man över till att "behandla" barn. Man började med att visa upp ett par mycket psykotiska barn i TV och det "helvete" deras föräldrar hade. Därefter utökade man i smyg kriterierna för vilka som var tillgängliga för dessa "fantastiska" mediciner. Idag får närmast normala barn antipsykotika. Möjligen sitter de inte still i skolan och retar därför upp lärarna som skickar dem till psykiatriker för nerdrogning med antipsykotika. Läkemedelsbolagen tjänar enormt bra på detta.

Psykiatrin och läkemedelsbolagen kör ut stora kampanjer, oftast via patient- och anhörigföreningar, om hur dåligt våra barn mår, och hur många som egentligen är sjuka, fast det kanske inte märks (dolda sjukdomar etc.). Läkemedelsbolaget Eli Lilly hade under bara de tre första månaderna år 2007 sponsrat 495 olika organisationer med 11,8 miljoner dollar (ca 80 miljoner kronor). Dessa grupper agerar som PR-organisationer och språkrör för läkemedelsbolagen. 20 miljoner människor får idag antipsykotika, ett par miljoner av dem är barn.

Men det är inte helt ofarligt att få en diagnos av farbror doktorn, det är faktiskt förenat med livsfara. Enligt rapporter från amerikanska läkemedelsverket, FDA, så har uppskattningsvis 450 barn i USA dött av antipsykotiska medel bara mellan år 2000 och 2004. I Sverige finns inga uppgifter om detta och Socialstyrelsen kände inte ens till de höga siffrorna när vi frågade.

Det är en oerhört smutsig hantering som pågår där kända psykiatriker ingår i vad som närmast liknar "drogkarteller" som gör allt för att sälja sina droger på ett "legalt" sätt genom att muta läkare och vårdcentraler.

Psykiatriker som får minst 5000 dollar (35 000 kr) av tillverkarna skriver ut tre gånger så många recept på antipsykotikapreparat än de som inte får lika mycket. Mellan år 2000 och 2005 ökade utskrivningen av neuroleptika till barn med 900 % i USA, varje psykiatriker belönades med i genomsnitt 1750 dollar av ett läkemedelsbolag (New York Times 10 maj 2007).

Det här sprider sig naturligtvis snabbt till övriga världen från USA. Eli Lilly fick in 270 miljoner kronor i försäljning av Zyprexa i Sverige år 2005. Det utgjorde 50 procent av företagets intäkter.

Det är dessa mediciner som Anders Milton krävde att patienterna "undantagslöst skulle medicineras" med när han avslutade sitt uppdrag för regeringen och övergick till välbetald konsult hos Pfizer. Det är också dessa droger som patienterna skall tvångsinjiceras med i hemmen, enligt den nya lagen om tvångsvård. Droger som hundratusentals människor fått mycket allvarliga biverkningar av, enorma viktökningar på 30 kilo (16% av alla som får preparaten), diabetes och hjärtsjukdomar. Tiotusentals människor har redan dött av dem.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i Sverige har inte gjort ett dyft åt de här problemen - trots att de fått information om det. De varnade den 9 mars 2004 för "ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa". Men det Läkemedelsverket skrev hade absolut ingen effekt. Tvärtom så ökade utskrivningen till äldre personer med 52 procent på bara några år. Enbart under 2006 ökade utskrivningen med 35 procent.

Läkemedelsverket, vars utgifter och löner betalas av läkemedelsindustrin, har därmed förverkat sin rätt att agera som verk och bör reformeras från början till slut. De är till för att skydda allmänheten mot skadliga droger - inte skydda psykiatriker och läkemedelsindustrin.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.