Press: Svenska pressreleaser: 15 september 2008
KMR

KMR KRÄVER (IGEN): FÖRBJUD UTSKRIVNING AV ANTIPSYKOTIKA TILL DEMENTA
2008-09-15


"Konsumtionen av [psykofarmaka] är så enorm att den för vissa individer synes ersätta föda." Det kom Socialstyrelsen fram till i en undersökning av åldringsvården redan på 1970-talet. Gamla "drogas med livsfarlig medicin" är det ovanliga klarspråket i media i veckan som gått. Men den egentliga nyheten är att inget hänt under alla dessa år; nerdrogningen har bara blivit värre - om möjligt.

I alla dessa år har KMR berättat om den otroliga skandalen - att gamla systematiskt utsätts för kemiska lobotomier med tunga psykiatriska droger. Man kan även kalla det kemisk eutanasi, för "medicinerna" orsakar en för tidig död. Och med jämna mellanrum har nyheten dykt upp på kvällstidningarnas löpsedlar. Politiker, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har förklarat sig bekymrade, och sedan har nerdrogningen fortsatt. Absolut inget effektivt har gjorts. Köpta psykiatriska konsulter inom Socialstyrelsen har sett till detta.

KMR skrev nästan allt om det som nu tas upp redan för 1,5 år sedan i artikeln "Passiv eutanasi av äldre pågår i Sverige. En enorm skandal seglar upp men myndigheter försöker tysta." Vi skrev då (april 2007) bland annat: "Totalt i Sverige fick förra året 50 020 gamla, 75 år och över, antipsykotiska medel (nya medel, som Zyprexa, Risperdal och Seroquel, eller gamla medel, som Haldol) - 34 118 av dem var kvinnor. Det här motsvarar otroliga 6 procent av befolkningen 75 år och över. Äldre som får starkt toxiska droger som lägger dem i en tidigare grav."

Vi skrev också om de enorma kostnaderna för dessa nya medel (ett enda medel kostar 15 000 kr per person och år) - vilket förklarar bakgrunden till den "medicinska skandalen", och vi nämnde också de enorma skadestånd som läkemedelsbolagen i USA är tvungna att betala ut.
http://www.kmr.nu/pressrel_2007_04_03.htm

Och nu är alltså nerdrogningen en nyhet igen. Till och med DN:s "vetenskapskrönikör" har tagit till sig informationen och kallat den för "Sveriges värsta medicinskandal". Då har det gått långt!

Politiker, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har återigen förklarat sig bekymrade. Den här gången får det inte stanna vid det. Nu vill vi se effektiva åtgärder.

KMR kräver därför följande:

1. Att Läkemedelsverket genast drar tillbaka godkännandet för äldre av det antipsykotiska medlet Risperdal, som psykiatriker Lars-Magnus Gunne i media erkänt tillkommit på falska grunder.
2. Att Läkemedelsverket i en stort upplagd kampanj, med brev till läkare och anslag i Läkartidningen, gör det känt att antipsykotika (neuroleptika) absolut inte ska skrivas ut till dementa.
3. Att Socialstyrelsen i en stort upplagd kampanj, med brev till läkare och anslag i Läkartidningen, gör det känt att utskrivning av antipsykotika till dementa (annat än i nertrappningsdoser) strider mot "vetenskap och beprövad erfarenhet", och att läkare som trots vetskap om detta fortsätter skriva ut medlen riskerar att få sin licens indragen.
4. Att Socialstyrelsen i samma informationskampanj gör det känt hur läkare och vårdpersonal får de gamla som nu står på antipsykotika, att på ett säkert sätt avsluta "medicineringen", med minsta möjliga abstinenssymtom ("utsättningsproblem").
5. Att Socialstyrelsen i samma informationskampanj uppmanar anhöriga att anmäla fortsatt nerdrogning av dementa med antipsykotika till Socialstyrelsen och till polismyndigheten (tillämplig brottsrubricering är misshandel eller grov misshandel).
6. Att regeringen tillsätter en kriskommission med uppdraget att se till att denna nationella katastrof - för det är precis vad det är fråga om - är hanterad inom ett halvår.

Låt oss i framtiden slippa "nyheterna" om att gamla drogas ner, och låt oss i stället om ett halvår få läsa om att katastrofen är hanterad och att gamla nu tas om hand på ett människovärdigt sätt. Ge de gamla bra näring och stimulans så vi får en värdig åldringsvård.

Låt oss slippa de återkommande berättelserna om maktlösa anhöriga som förtvivlat tvingas se sina gamla släktingar drabbas av alla de kända skadorna från de psykiatriska drogerna, och låt oss i stället om ett halvår får läsa om nöjda anhöriga som sett sina gamla släktingar leva upp igen, i en miljö fri från kemiska övergrepp. Det finns lysande exempel på sådana miljöer.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.