Press: Svenska pressreleaser: 8 september 2008
KMR

NYTT FÖRBUND FÖR DROGFRI REHABILITERING HAR STARTAT. DÖDSFALL FRÅN PSYKIATRINS ERSÄTTNINGSDROGER ÖKAR KRAFTIGT.
2008-09-08


NFKDB

En nystartad paraplyorganisation som jobbar med drogfri och kemiskt fri behandling hade sin första demonstration i Kungsträdgården söndagen den 7 september. Det var samtidigt som MAD, Music Against Drugs, drog igång med kända artister på scenen, såsom Sanna Nielsen och Gunilla Backman från Mamma Mia. Socialministern och kulturministern var även med och invigde.

Psykiatrin har tagit över så gott som hela drogrehabiliteringen i Sverige med subutex och metadon som enda metod. Till enorma kostnader. Försäljningen av metadon har ökat med 60 procent från år 2000 till 2006, medan försäljningen av subutex ökade med 1500 procent. Dödsfallen från heroin har minskat med över hälften under samma period. Man har hört hurrarop från psykiatrikerna. Det som dock tystats ner är att dödsfallen från metadon och subutex stigit drastiskt under denna period och snart kommit ifatt minskningen av dödsfall från heroin. Från noll dödsfall år 2003 till närmare 40 år 2006.

- Det som sker är ingenting mindre än folkmord. Vi ser många narkomaner gå under på grund av legala förskrivningar. Sedan dårarna på Socialstyrelsen kom med "Substitutionsbehandling för opiatberoende" har situationen förvärrats katastrofalt, säger Torbjörn Fjällström.

Han är initiativtagare för Nordiska Förbundet för Kemiskt Drogfri Behandling (NFKDB) även kallat BUD, och har jobbat inom narkomanvården sedan 1965. Han har tidigare varit chefspsykolog inom Kriminalvården och även lektor på pedagogiska högskolan. Han har under många år jobbat med 12-stegsprogrammet och är milt sagt urförbannad på psykiatrin. Det är idag bara ett fåtal kvar som jobbar med drogrehabilitering utan droger i Sverige. Psykiatrin har tagit över hela marknaden.

- Psykiatrin är helt förödande, säger Torbjörn när vi träffar honom på Slottsbacken i Gamla stan, där demonstrationen startar och demonstranterna skanderar: "Ner med psykiatrin - vi vill ha drogfri behandling!" och "Psykiatrin är de största langarna!"

- Jag är psykolog och har i mer än 40 år arbetat inom behandlingsvärlden med narkomaner och andra slags missbrukare, säger Torbjörn. Idag har psykiatrin 96% av alla statliga bidrag till den behandlingen. Men vi jobbar givetvis kemiskt drogfritt och med hjälp av 12-stegsprogrammet har vi sen mitten av 80-talet sett tusentals heroinister och andra narkomaner bli drogfria och fått ett nytt liv.

Torbjörn berättar för oss att en uträkning visar att cirka 25 000 tunga narkomaner blivit drogfria med hjälp av helt drogfria program.

- Hur många blir helt drogfria med hjälp av psykiatrin? Inga! De skall gå med tunga droger i kroppen livet ut, är meningen. De behandlar symtomen inte beroendet. Psykiatrin tar över mer och mer av branschen och pumpar narkomanerna fulla med legala droger av typ SSRI, bensodiazepiner, Subutex och Metadon.

Torbjörn har följt och levt med utvecklingen av drogrehabiliteringen sedan 1960-talet.

- Bakom allt ligger hydran läkemedelsindustrin med dess pseudoforskning och "vetenskap och beprövad erfarenhet". Narkomanerna blir mjölkkossor för psykiatrin och läkemedelsindustrin. Staten får betala.

KMR har räknat ut att det kostat 24 miljoner kronor för att få fram en enda drogfri missbrukare från metadonprogrammet. Man har lyckats får fram 25 drogfria människor av 600 på 25 år (1998). Fast många av dem gick fortfarande på sobril och andra psykiatriska droger. Kostnaderna blir ofantliga. Dessa 25 så kallade drogfria personer har kostat samhället 60 miljoner kronor. Den drogfria behandlingen, som är långt effektivare, kostar bara en bråkdel av detta.

Den 13 juni i år bildade därför ett antal människor med intresse för drogfri eller kemiskt fri behandling Nordiska Förbundet för Kemiskt Drogfri Behandling (NFKDB.com) även kallat BUD.

KMR är inte involverad i NFKDB på något sätt men stöder deras syfte.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.