Press: Svenska pressreleaser: 12 juni 2008
KMR

ANDERS MILTON LJÖG FÖR TV-TITTARNA. INGA POSITIVA EFFEKTER AV ADHD-MEDICINER, DÄREMOT MÅNGA DÖDSFALL FRÅN VISSA.
2008-06-12


Anders Milton ljög för tittarna om effekterna av "ADHD-mediciner" i hyllningsprogrammet för amfetaminet i TV4. Milton kände till men lät bli att berätta vad den största och senaste långtidsstudien av amfetamin till barn, MTA-studien, visat: inga positiva effekter, tillväxtstörningar och ökad risk för kriminalitet.

Den absolut största och senaste långtidsstudien av amfetaminpreparats effekter på barn har mötts av total tystnad av Socialstyrelsen och av myndighetens psykiatriska konsulter. Ingen svensk tidning har heller skrivit om de otroliga resultaten av denna studie. Det är bara KMR som berättat om den i Sverige.

När Anders Milton i TV4-soffan nyligen fick frågan om "ADHD-medicinerna" var farliga, sade han: "Nej, tvärtom… för de som behöver det är det ett underverk." Milton spricker sedan av indignation över att det finns de - med syftning på KMR - som har mage att kritisera att man ger dessa droger till barn. Det får man inte göra, det är "en ideologisk uppfattning" - till skillnad från Miltons uppfattning, som skulle vara "evidensbaserad" och "vetenskap och beprövad erfarenhet".

TV4-reportrarna ställde inga kritiska frågor- minst av allt om Miltons senaste uppdrag: att leda läkemedelsbolaget Pfizers så kallade samhällsråd - en stängd grupp av samhällstoppar som skulle öka Pfizers inflytande bland beslutsfattare och öka försäljningen av Pfizers piller. Alltså ett steg in i regering och riksdag. TV4-tittarna fick inte heller veta att Milton startade sitt toppjobb på Pfizer redan innan han avslutat sitt uppdrag på socialdepartementet. Det vore annars ett utmärkt läge för kritiska reportrar att ställa frågor som tangerar korruptionens område.

I sin hyllning till ADHD-droger "glömmer" Milton helt bort att den största långtidsstudien - gjord av världens största ADHD-forskare - MTA-studien, visat ett helt igenom negativt resultat. Hade den varit positiv hade vi sett braskande rubriker. Nu var media helt tyst. Är de så styrda?

När en av huvudforskarna i den amerikanska studien, professor William Pelham, i november 2007 tillkännagav resultatet sade han att fortsatt uppföljning av barnen som fått amfetamin visat att de drabbades av tillväxthämningar, och att de ADHD-droger som barnen fick bara kortsiktigt fick dem att bete sig bättre, långsiktigt hade de inga sådana effekter alls. Han sade vidare: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar." Pelham erkände också att man tidigare överdrivit effekterna av medicinen - att man med andra ord ljugit för föräldrar och myndigheter.

Det gick inte att sälja psykiatriska droger med hjälp av resultaten av denna studie. Tvärtom, den var ett slag mot fortsatt utskrivning av "ADHD-mediciner". Det blev tyst från Socialstyrelsen och tyst i media. Socialstyrelsen har via den psykiatriska konsulten Björn Kadesjö svarat att "MTA-studien är inte den enda långtidsstudie av centralstimulantia som pågår" - och vill helst glömma bort resultaten ovan. Kadesjö jobbar nu hårt för att hitta något sätt att "skriva om" resultaten - så att de blir annorlunda än vad de egentligen var (man använder den formuleringsförmåga som utvalda experter knutna till läkemedelstillverkarna har). När TV4 i dagarna propagerat på bästa sändningstid för mer droger till barn och vuxna är det också som om denna studie inte fanns - den fick inte en enda kommentar. Det var med andra ord gratisreklam för läkemedelsbolagen.

Resultaten av MTA-studien kan av intresserade och ärliga journalister beskådas i lättillgänglig form i BBC-programmet Panorama, "What next for Craig", från den 12 november 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/7079233.stm . I programmet får vi bland annat följa Craig, som fått Ritalina och Concerta nästan ett decennium - sedan han var 4 år. Resultatet är skrämmande. Vi får också träffa en tonårsflicka som fått hjälp att gradvis trappa ner sin "ADHD-medicin" - och nu varit, som man säger i programmet, "drogfri" i ett antal månader - och aldrig varit lyckligare.

Avslöjandena i BBC-programmet motsäger också det "Internationella konsensusdokumentet om ADHD" som undertecknades av 74 av de främsta biologiska psykiatrikerna och psykologerna internationellt - däribland vår Christopher Gillberg. I detta dokument jämförs kritiker av diagnosen ADHD och ADHD-droger med dem som anser att jorden är platt. Man pratar i dokumentet om "effektiviteten av medicinen" och det ovetenskapliga i att ifrågasätta "medicineringen". Initiativtagare till konsensusdokumentet var världens främsta propagandist för ADHD-droger Russel Barkley - som fått föräldrar världen över att ge sina barn narkotikaklassade droger genom att hävda att dessa var "effektiva".

Anders Milton svarade alltså i TV4 att ADHD-medicinerna inte på något sätt var farliga ("tvärtom") och att de i stället var "ett underverk". För den som är intresserad av fakta i stället för psykiatrikernas "ideologiska uppfattningar" och auktoritetstro kan följande data om "ADHD-medicinen" Strattera vara till nytta:

Under de sista fyra åren har 71 dödsfall rapporterats till det amerikanska läkemedelsverket FDA för Strattera, som "Primary Suspect Drug". Av de döda var 31 barn och tonåringar - 19 av dem begick självmord. Detta är kalla fakta som i sin helhet kan verifieras i tabellen "Strattera Deaths with Strattera as Primary Suspect Drug",  http://www.psychdrugdangers.com/stratteradeath-new.html

De barn som får Strattera är fysiskt friska och normala barn, där psykofarmakan ges för att styra barnens beteende. De utgör en grupp där dödlighet och sjuklighet borde vara väldigt liten. Men bland de unga som får Strattera finns, förutom dödsfallen, en OERHÖRD mängd skador rapporterade. Från november 2002 till mars 2006 hade det till Eli Lilly inkommit otroliga 23 132 rapporter om skadeverkningar från Strattera, i vilka 58 048 olika skador beskrevs; den absoluta majoriteten av rapporter gällde unga. Den som vill ta del av alla de skador som rapporterats till FDA under åren 2004-2006 (med Strattera som Primary Suspect Drug) kan göra så på http://www.psychdrugdangers.com (välj Strattera, välj sedan åldersgruppen 5-9 år och läs förslagsvis först om alla de 5-åringar som drabbats av skador).

KMR kräver att Socialstyrelsens "kunskapsdokument" ADHD hos barn och vuxna dras in med omedelbar verkan. De rekommendationer som ges i detta dokument bygger i avgörande delar på den nu avslöjade falska informationen om ADHD-drogers effekt, och har lett till att runt 13 000 svenska barn och ungdomar i nuet får "behandling" - de droger som ger tillväxthämningar, också för den växande hjärnan, och som ger massor av allvarliga skadeverkningar.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.