Press: Svenska pressreleaser: 20 maj 2008
KMR

ADHD-DROGEN STRATTERA - 71 DÖDSFALL DE SISTA FYRA ÅREN. NÄRMARE 60000 SKADOR RAPPORTERADE.
2008-05-20


En ny sammanställning visar att under de sista fyra åren har 71 dödsfall rapporterats till det amerikanska läkemedelsverket FDA för Strattera, som "Primary Suspect Drug". Av de döda var 31 barn och tonåringar - 19 av dem begick självmord.

Detta är kalla fakta som i sin helhet kan verifieras i tabellen "Strattera Deaths with Strattera as Primary Suspect Drug",  http://www.psychdrugdangers.com/stratteradeath-new.html   

Sammanlagt visar tillverkaren Eli Lillys inlämnade uppgifter till läkemedelsmyndigheter och samtliga rapporterade fall till amerikanska FDA följande: 95 dödsfall för Strattera - 41 av dessa barn och ungdomar.

De barn som får Strattera är fysiskt friska och normala barn, där psykofarmakan ges för att styra barnens beteende. De utgör en grupp där dödlighet och sjuklighet borde vara väldigt liten. Men bland de unga som får Strattera finns, förutom dödsfallen, en oerhörd mängd skador rapporterade. Från november 2002 till mars 2006 hade det till Eli Lilly inkommit otroliga 23 132 rapporter om skadeverkningar från Strattera, i vilka 58 048 olika skador beskrevs; den absoluta majoriteten av rapporter gällde unga. Den som vill ta del av alla de skador som rapporterats till FDA under åren 2004-2006 (med Strattera som Primary Suspect Drug) kan göra så på http://www.psychdrugdangers.com (välj Strattera, välj sedan åldersgruppen 5-9 år och läs förslagsvis först om alla de 5-åringar som drabbats av skador).

Trots att svenska Läkemedelsverket kände till det ovanstående godkände man i april 2006 Strattera för "behandling" av barn "med ADHD". Och resultatet blev att läkemedelsbolaget Eli Lilly förra året drog in 27 miljoner på försäljningen av Strattera i Sverige.

Varken Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen har informerat svenska läkare om dödsfallen och den oerhörda mängden skador. I stället har läkare fått sin information via "utbildningsdagar" utformade av Eli Lillys betalda konsultläkare Björn Kadesjö - tillika Socialstyrelsens vetenskapliga råd för skolhälsovården. Svenska läkare har fått den bedömning som Kadesjö förde fram i Eli Lillys kliniska prövning på svenska barn: Strattera är "mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter" (ansökan till etikprövningsnämnden). Det oetiska var enligt Kadesjö att INTE ge barnen Strattera.

De läkare som avser att tillämpa den etiska principen "Först av allt, skada inte" (Primum est non nocere), förtjänar att få den verkliga bilden.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.