Press: Svenska pressreleaser: 30 november 2007
KMR

KMR AVSLÖJADE MUTFÖRSÖK VID LANSERINGEN AV PROZAC. NY BOK AVSLÖJAR SPELET BAKOM.
2007-11-30


Anders Forsman, idag verksam som professor i rättspykiatri, fick 50 000 av läkemedelsbolagets VD för att agera som "smörjolja" vid registreringen av det första lyckopillret Prozac/Fontex.

Peter Anstrin, redaktör för KMR:s tidning "mänskliga rättigheter" och förre VD:n för läkemedelsbolaget Eli Lilly, John Virapen, anmälde i början på 1990-talet tillsammans fallet till överåklagare Eric Östberg. Efter en förundersökning konstaterade han dock att han inte kunde väcka åtal då Forsman agerade i namn av "vetenskaplig konsult". Men tack vare detta fall tillkom det en ändring i mutlagen 1998 och KMR blev offentligen bekräftad för detta under ett stort seminarie Institutet mot Mutor höll år 2000.

Nu har John Virapen skrivit en bok om läkemedelsbolagens oetiska metoder och tar upp detta fall som ett av exemplen. Boken kommer ut i Sverige och Tyskland i början på nästa år. För Peter Anstrin berättade John Virapen hur han hade skickat några "kvinnliga sekreterare" till Forsman för att "skynda på arbetet".

Vad som ursprungligen såg ut som ett självklart mutbrott föll på grund av en lucka i lagen. Anders Forsman, som idag är professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet, vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och bland annat agerat som "expert" vid rättegången mot Anna Lindhs mördare, fick, enligt Virapen, en stor summa pengar via Schweiz för att avge ett positivt utlåtande inför nyregistreringen av Prozac/Fontex i Sverige.
- Något högst otänkbart, enligt Läkemedelsverkets jurist Gunnar Ekbom.

Det var dock vid denna tidpunkt dock ej olagligt.
- Men moraliskt förkastligt, sade statsåklagare Eric Östberg till Peter Anstrin, och konfronterade psykiatrikern med anklagelserna. "Han föll ihop i en blöt pöl," sade Eric Östberg senare till Peter Anstrin. "Men han var mest bekymrad för sin nya professorstitel."

Eric Östberg fann dock att psykiatriprofessorn ej ingick i den personkategori som står nämnd i lagen om mutbrott. Psykiatrikerna hade anlitats som "vetenskaplig konsult" av Läkemedelsverket.
- Så skall det ej få vara. Jag skall verka för en lagändring i detta, svarade Eric Östberg till Peter Anstrin. Han och Gunnar Ekbom vid Läkemedelsverket samt Torsten Cahrs vid Institutet mot mutor skrev därefter en motion 1996 som fick laga kraft i december 1998.

Det hela började med att KMR blev kontaktad av Eli Lillys dåvarande VD som berättade att läkemedelsbolaget betalat ut en stor summa pengar till Anders Forsman för att denne skulle göra ett positivt utlåtande i samband med registreringen av Eli Lillys lyckopiller i Sverige.
I ett brev från psykiatrikern till läkemedelsbolaget kan man läsa om "överenskommelser och smörjmedel" (kopia på brevet finnes):
"Jag arbetar med fluoxetin (verksamma ämnet i alla lyckopiller) på olika sätt i enlighet med överenskommelserna tidigare och har en positiv grundinställning. Vad mig anbelangar hoppas jag kunna hålla tidsschemat. Jag hoppas också att mina aktiviteter skall röna uppmärksamhet och förståelse på vederbörligt håll och jag hoppas också att jag skall kunna utgöra en sorts smörjolja för processerna. Du förstår vad jag menar."

Det var ingen tvekan om vad brottsrubriceringen skulle bli; mutbrott, grovt brott. Psykiatriprofessorn hade i två omgångar, via Geneve, fått sammanlagt 50 000 kronor för att avge ett positivt omdöme om lyckopillret, enligt VD:n som själv var mottagare av psykiaterns brev. Han hade blivit utlovad 100 000 kronor och skulle få resten efter registreringen. Ett brev från läkemedelsbolaget den 25 maj 1985 sänt till psykiatern visar i detalj överenskommelserna och utbetalningarna.

Efter ett antal månaders förundersökning fick statsåklagare Eric Östberg dock ge upp. Han meddelade då att han funnit en lucka i lagen. Hade psykiatriprofessorn varit tjänsteman eller företagare hade det inte rått några tvivel om väckande av åtal. Men nu gick han under beteckningen "vetenskaplig konsult".
- Normalt sett tar dessa expertundersökningar flera år. Men Anders Forsman avslutade sin undersökning av medlet på rekordtid, fyra månader, och rekommenderade att medlet skulle registreras.

Gunnar Ekbom som var avdelningsdirektör på juridiska avdelningen vid Läkemdelsverket sade till Peter Anstrin:
- Jag har aldrig varit med om någonting liknande under de 17 år jag arbetat här, sade Ekbom. Detta är något enastående. Forsman kommer aldrig mer att få något konsultarbete från Läkemedelsverket.

- Det är underligt att han fortfarande får vara verksam som psykiatriker, och i synnerhet professor inom rättspsykiatrin, säger Peter Anstrin. Moral och etik verkar fortfarande inte vara något bekymmer för Anders Forsman.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.