Press: Svenska pressreleaser: 28 november 2007
KMR

KMR DEMONSTRERADE VID LÄKARSTÄMMAN: BRYT MED PSYKIATRIN!
2007-11-28


demo

Ett 40-tal demonstranter från Kommittén för Mänskliga Rättigheter demonstrerade utanför Älvsjö mässan vid den pågående Läkarstämman. Vi hade två budskap till läkare och psykiatriker: "Separera psykiatrin från medicinen - det är ingen vetenskap", och "Sluta droga ner våra barn." Över 20 miljoner barn världen över får kraftiga, personlighetsförändrande psykiatriska droger.

BRYT MED PSYKIATRIN! SLÄNG UT "GÖKUNGEN" UR MEDICINEN!

Psykiatrin slukar pengar men har inga resultat. Enligt en stor undersökning på över 7000 patienter blev bara 0,5 promille av dessa helt återställda! Jämna ut det till noll!

Allmänläkare sitter idag och skriver ut psykmediciner som aldrig förr. Allt fler vardagsproblem diagnostiseras som psykiska "sjukdomar" och "störningar". Bristen på resultat talar sitt eget språk - inte sällan i förödande rubriker.

Självmord
63 000 människor har begått självmord (internationellt), vissa så unga som fem år, efter användning av antidepressiva medel. Den siffran är den lägsta som kan dokumenteras.
80 procent av alla anmälda självmord inom den psykiatriska vården i Sverige har begåtts av personer som fått psykiatriska mediciner (Socialstyrelsen).

Skolskjutningar
De flesta av alla skolskjutningar har utförts under påverkan av psykiatriska droger, som FDA nu konstaterat framkallar självmordsbenägenhet, mani, psykoser, hallucinationer, fientlighet och mordföreställningar. Med skolskjutningen i Finland uppgår dödstalen till 37 döda och över 70 skadade. Lägg märke till att förövarna blev aggressiva och våldsbenägna först efter att de använt psykiatriska droger.

Inga tester
Det finns inga som helst objektiva tester för att avgöra psykiska störningar eller sjukdomar - till skillnad från fysiska, påtagliga sjukdomar. Om det vore fel i hjärnan så borde psykiatrin rätteligen tillhöra neurologin. Psykiatrin är definitivt ingen vetenskap.

Myten om den kemiska obalansen
Teorin om den "kemiska obalansen" är så obevisad den kan bli. Till och med den förre ordföranden för amerikanska psykiatriföreningen APA, Steven Sharfstein, förnekade på bästa sändningstid i TV i USA att denna teori går att bevisa och sade att den "förmodligen hittats på av läkemedelsbolagen".

SLUTA DROGA NER VÅRA BARN!

Största långtidsstudien visar:
"ADHD-droger har ingen positiv effekt, ger tillväxthämning och ökar risken för framtida ungdomsbrottslighet"

Efter den största långtidsstudien av behandling av barn med ADHD vet vi nu följande:

1.) Amfetaminpreparat har inga positiva effekter alls för barnen.
2.) Barnens normala utveckling hämmas; de växer inte som de ska - vilket också påverkar den växande hjärnan;
3.) Amfetaminpreparat är förenade med utveckling av ett mer aggressivt och antisocialt beteende - de medför ökade risker för framtida kriminalitet.

De som påstår detta är världens ledande förespråkare för ADHD-diagnoser och behandling av barn med psykiatriska droger. Det är personer som byggt hela sin karriär på att propagera för att barn ska få amfetamin.

Utifrån denna bakgrund förstår man också en sak: De egentliga resultaten av drogbehandling av barn är långt, långt mycket värre än vad som framkommit och presenterats.

Inga positiva effekter - alls - av behandlingen med ADHD-droger
En av huvudforskarna i studien framträdde nyligen i BBC-programmet Panorama, där han sade att vid studiens slut (36 månader) "fanns det inga positiva effekter - inga alls - av de psykiatriska droger som barnen fick ... Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv."

De narkotiska preparaten modifierade kortsiktigt barnens beteende, men långsiktigt fanns inte några sådana effekter heller. Han tillade: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar." Den måste uppenbarligen också göras helt klar för läkare. Se BBC-programmet Panorama "What Next for Craig?":
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/7079233.stm

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.