Press: Svenska pressreleaser: 13 november 2007
KMR

VÄRLDENS STÖRSTA ADHD-STUDIE VISAR ATT ADHD-DROGERNA GAV TILLVÄXTHÄMNINGAR OCH INGA POSITIVA EFFEKTER
2007-11-13


En av huvudforskarna i världens största långtidsstudie av ADHD avslöjar nu att barnen drabbades av tillväxthämningar, de utvecklades inte som de skulle, och "för det andra fanns det inga positiva effekter - inga alls".

De tidigare publicerade resultaten av världens största långtidsstudie av ADHD-behandling, den så kallade MTA-studien, har använts av läkemedelsbolag och psykiatriker världen över för att driva upp utskrivningen av amfetamin till barn. Den svenska Socialstyrelsens rapport ADHD hos barn och vuxna, bygger i avgörande delar på denna studie - speciellt i rekommendationerna om att ge amfetamin till barnen.

Men nu säger alltså en av huvudforskarna i den amerikanska studien, professor William Pelham, att fortsatt uppföljning av barnen visat att de drabbades av tillväxthämningar, och att de ADHD-droger som barnen fick bara kortsiktigt fick dem att bete sig bättre, långsiktigt hade de inga sådana effekter. Han säger vidare: "Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar." Pelham erkänner också att man tidigare överdrivit effekterna av medicinen - man ljög med andra ord för föräldrar och myndigheter.

Avslöjandet gjordes i BBC-programmet Panorama, What next for Craig, måndagen den 12 november, och kan beskådas på programmet hemsida:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/7079233.stm
I programmet får vi bland annat följa Craig, som fått Ritalina och Concerta nästan ett decennium - sedan han var 4 år. Resultatet är skrämmande. Vi får också träffa en tonårsflicka som fått hjälp att gradvis trappa ner sin ADHD-"medicin" - och nu varit, som man säger i programmet, "drogfri" i ett antal månader - och aldrig varit lyckligare.

Avslöjandena i BBC-programmet motsäger också det "Internationella konsensusdokumentet om ADHD" som undertecknades av 74 av de främsta biologiska psykiatrikerna och psykologerna internationellt - däribland vår Christopher Gillberg. I detta dokument jämförs kritiker av diagnosen ADHD och ADHD-droger med dem som anser att jorden är platt. Man pratar i dokumentet om "effektiviteten av medicinen" och det ovetenskapliga i att ifrågasätta "medicineringen".

Initiativtagare till konsensusdokumentet var världens främsta propagandist för ADHD-droger Russel Barkley - som alltså lurat föräldrar världen över till att ge sina barn narkotikaklassade droger genom att hävda att dessa var "effektiva".

KMR kräver att Socialstyrelsens "kunskapsdokument" ADHD hos barn och vuxna dras in med omedelbar verkan. De rekommendationer som ges i detta dokument bygger i avgörande delar på den nu avslöjade falska informationen från MTA-studien, och har lett till att runt 8000 svenska barn och ungdomar i nuet får ADHD-droger - de droger som ger tillväxthämningar, också för den växande hjärnan.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.