Press: Svenska pressreleaser: 12 oktober 2007
KMR

KMR KRÄVER ATT SOCIALMINISTERN STOPPAR ELCHOCKER. DÖDLIGHETEN ÄR FÖR HÖG.
2007-10-12


Elchocker utan bedövning och kramplösande medel visar hur destruktiv behandlingen i själva verket är.


KMR har begärt att socialministern verkar för att omedelbart stoppa alla elchocker under tvång, på barn och gravida samt kraftigt begränsa dess användning i övrigt. I Sverige elchockas förmodligen, i förhållande till folkmängden, flest människor i världen. Den moderna ECT-behandlingen är definitivt inte skonsammare än den äldre - snarare tvärtom. Dödsfallen är högre än man någonsin velat erkänna.

Antalet elchocksbehandlingar har fördubblats på bara några år i Sverige och även barn samt gravida kvinnor får elchocker idag. Tusentals människor elchockas under tvång. För tio år sedan gavs 2000 elchocker under tvång (11,5%), men då gavs det bara hälften så många elchocker som idag. Idag ges det 42 000 elchocker per år och det finns ingen anledning att tro att tvånget blivit mindre. Sverige är nu förmodligen det land i världen där det ges flest elchocker per capita.

Ökningen började efter ett krismöte inom psykiatrin när man insåg att antidepressiva medel inte hjälper mot depressioner utan istället framkallar självmordsbenägenhet. De nya formerna av neuroleptika hjälper inte heller utan framkallar fler biverkningar och dödsfall än man vill höra talas om. Ett flertal läkemedelsbolag har redan fått betala ut mångmiljardbelopp i skadestånd. Över 60 internationella varningar för psykiatriska droger sedan 2004 bekräftar skadorna.

Psykiatrin kan inte uppvisa några resultat; de kan inte bota eller hjälpa människor med psykiska problem. Det står mer än väl klart. Det finns liksom inget kvar inom den psykiatriska arsenalen när nu de psykiatriska drogerna avslöjas som inte bara overksamma, utan även kraftigt destruktiva. Nya mycket allvarliga varningar utfärdas hela tiden. Konventionella neuroleptika byttes ut mot nya former för tio år sedan. Läkemedelsbolaget Eli Lilly, som tillverkar neuroleptikapreparatet Zyprexa, har nyligen tvingats betala ut nio miljarder kronor i skadestånd  till patienter i USA som skadats av det preparatet. Men något nytt "oskadligt" preparat har dock ännu inte tagits fram. Det finns nämligen inget. De psykiatriska drogerna har aldrig kunnat bota något, bara passiviserat och undertryckt symtomen - när de inte tagit livet av patienten.

Pratat med patienterna har man så gott som aldrig gjort. Återstår det tyngsta artilleriet. Desperation! Man gjorde ett försök att återuppliva lobotomierna under 1990-talet. Man döpte om det till capsulotomi och använde den oblodiga laserkniven för att oåterkalleligen smälta ner delar av hjärnan. KMR avslöjade att detta var ett av de områden Medicinska Forskningsrådet (MFR) satsade mest på under början av 1990-talet. Avslöjandet ledde till slut till att denna form av övergrepp fick överges.

Elchockerna fick istället ett kosmetiskt upplyftande. För att undvika de mest uppenbara skadorna använde man så kallad unilateral ECT, där elektroderna sattes på samma sida av hjärnan. Detta för att undvika det sluddrande tal som uppstod när talcentra skadades. Man använder sig även av kramplösande medel, i första hand för att folk som såg på inte skulle svimma, inte av omsorg om patienten. En elchock utan bedövning eller kramplösande medel är en makaber uppvisning där kroppen sprattlar som en fisk på land och hamnar i spännbåge, och där axlar och knän gick ur led och ben bröts. Se filmen ovan.

När man ser detta inslag om hur ECT verkar utan bedövning och kramplösande medel inser man vilken oerhörd skada psykiatrikerna orsakar patienterna. Det är nämligen en myt att de "moderna" elchocksbehandlingarna inte skadar patienterna. För att få samma effekt på en så utslagen patient måste man nämligen skruva upp spänningen - upp till 300 volt används och ibland ända upp till 400 volt. Det tänder lätt en glödlampa. Minnesförlusten är betydande och vi har tidigare skrivit om flera fall som rapporterats till HSAN av människor som fått sina liv totalt förstörda efter ett antal elchocker. (http://wse92846.web13.talkactive.net/kmrdocs/manskliga_rattigheter/mr1.2006.pdf)

När patienterna vaknar upp är de helt desorienterade. Det är ungefär som om psykiatrikerna ville få till stånd död och återfödelse hos patienterna; död av den gamla patienten och återfödelse av den nya. Efter 70 år är det ingen som kan förklara hur ECT fungerar. Efter ett epileptiskt grand mal anfall inträffar ett hjärndödsliknande tillstånd. Psykiatrikerna gör allt för att framkalla epileptiska anfall - neurologerna gör allt för att förhindra dem. Var är logiken?

Historiskt sett så upptäcktes elchocksbehandlingen på ett slakteri i Rom i slutet av 1930-talet. En psykiatriker upptäckte att grisarna inte riktigt dog när de fick en elstöt innan de skulle slaktas. De blev bara utslagna. Detta skulle genast prövas på människor. 1993 slutade man att bedöva grisar med elstötar i Sverige. Dock inte människor.

Men vissa patienter påstår ju att de mår bra efter ECT? Alla neurologer värda namnet vet att hjärnskador ofta kan framkalla ett slags märkligt, bekymmerslöst euforiskt tillstånd som inte korresponderar med graden av skada. Det är som en slags kroppens försvarsmekanism. Detta har psykiatrikerna tolkat som att depressionen gått över. Den påföljande minnesförlusten beror på den allvarliga hjärnskadan. Den bidrar även till att patienten "glömmer" depressionen - liksom allting annat, såsom namn och adress. Efter sex månader är det dags för en ny omgång. Man har även hävdat att det bildas nya celler efter elchocker. Vanliga människor kallar detta för ärrbildning och är inte lika lyckliga som psykiatrikerna över skadorna.

Men det skall bli värre. Dödsfallen är högre än man någonsin velat erkänna.    

USA TODAY publicerade en artikelserie om ECT i december 1995. Detta var den största artikelserien i tidningens historia, så allvarlig fann man uppgifterna vara. De hade studerat över 250 vetenskapliga artiklar om ECT. Vad som upptäcktes var att dödsfallen var 50 gånger högre än vad som angivits av Amerikanska psykiatriförbundet (APA). APA hade angett ett dödsfall på 10 000. Journalisterna fann dock att en på 200 avled. En oerhörd skillnad. Anledningen till differensen låg i mätmetoden. Om patienten dog femton minuter efter en behandling så rapporterades det inte av sjukhuset som ett dödsfall från själva ECT-behandlingen! Bara om det skedde direkt på behandlingsbordet. Helt nya siffror kom fram när man utökade undersökningsperioden.

Cirka 10 000 människor, främst äldre, dör om året världen över ett kort tag efter ECT-behandling. Även i Sverige ökar dödsfallen.

Det bekräftas av en undersökning från Socialstyrelsen som gjordes redan 1996 och som visar att dödligheten ökar kraftigt efter en elchocksbehandling, så kraftigt att den ökande dödligheten är statistiskt säkerställd. Den relativa dödligheten låg 34 procent högre bland patienterna i de regioner där man gett flest elchocker i landet, jämfört med den region där man gav minst. Den undersökningen vill de dock inte kännas vid, men KMR har fått tag i ett exemplar av rapporten. Med hjälp av dessa siffror räknade vi ut att 150 personer om året dog i slutet av 1990-talet efter ECT-behandling. Därefter har det skett en fördubbling av antalet elchockade människor.

Som grund till den ökande ECT-behandlingen i Sverige ligger bland annat Socialstyrelsens rapport från 1994: ECT - en behandlingsmetod i den psykiatriska vården, Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1994:5. Den är mycket positiv till ECT, men bara efter två sidor fann vi fem mycket allvarliga fel. Vi skrev till Socialstyrelsen via socialministern 1998 och krävde att de skulle dra tillbaka den. De skickade dock den vidare till författaren, psykiatriker d'Elia, som har varit en av Sveriges främsta förespråkare för ECT. Han svarade bara på tre av våra ifrågasättanden, och dessa tre svar var i sig felaktiga, om inte närmast lögnaktiga. Vi frågade Socialstyrelsen om detta var ett skämt. Men så var det inte svarade de. (http://www.kmr.nu/artikel_ect_sos.htm)

Vi upprepar därför vårt krav direkt till socialministern. Att psykiatrikerna i Sverige idag överhuvudtaget använder ECT är ganska märkligt. Det finns liksom inget försvar kvar för den behandlingen längre. I en studie som publicerades i januari 2007 gör nämligen världens främsta auktoritet och förespråkare för elchocker (ECT), Harold Sackeim, avbön. Han fastslår efter 25 år att elchocker är förödande för individen.

Efter 25 år och miljontals dollar av federala anslag för att studera de allvarliga kognitiva effekterna som elchocker ger - 25 år under vilka inte en enda långtidsundersökning eller kontrollstudie har publicerats (OBS!) - så har nu världens största auktoritet på ECT ändrat uppfattning. Han erkänner öppet att ECT framkallar permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga).
Sackeims nya studie, som är den första som publicerats där man följt patienter i över sex månader, och även den första där han använt en kontrollgupp, bekräftar mer än 25 års patientrapporter om permanenta iatrogena (läkarframkallade) skador. Sackeim tar även tillbaka sin tidigare inställning, att klagomålen från patienterna helt enkelt var symtom på underliggande mental sjukdom. Han tar även tillbaka sitt tidigare påstående om att ECT skulle öka intelligensen.

Harold Sackeim har kallats "the Pope of ECT" och inte utan anledning. Han har publicerat mer texter om ECT än någon annan, fått mer pengar för studier, citerats mer, haft mer inflytande på psykiatrins, allmänhetens och medias uppfattning om ECT än någon annan person i världen.

Svenska SBU har i sin rapport om "behandling av depressioner och depressionssjukdomar" över 14 referenser till Sackeim - detta innan han tog tillbaka sina påståenden. Detta ligger till grund för den nya ECT-vågen i Sverige.

Han är även författare till Amerikanska psykiatriförbundets (APA:s) formulär för information och godkännande som patienterna måste skriva på innan de får elchocker eller annan livsfarlig psykiatrisk behandling. Detta formulär används av så gott som alla sjukhus i USA för att undvika skadeståndskrav. På det står det att endast en av 10 000 dör av ECT - när det i själva verket är en av 200.

Anledningen till att elchocker inte förbjudits i hela USA, bara i vissa delstater, är att psykiatriindustrin tjänar 5 miljarder dollar (ca 32 miljarder kronor) om året på ECT-behandling och att APA har som främsta syfte "att tjäna sina medlemmars intressen".

Faktum är att flera av de främsta förespråkarna och auktoriteterna på ECT har eller har haft finansiella intressen i ECT. Psykiatriker Richard Abrams tillhörde förutom Sackeim de mest prominenta. Han var författare till de flesta av psykiatrins handböcker om ECT. Vad som dock inte är så känt är att Abrams ägde Somatics, världens största producent av ECT-maskiner, innan han avgick som professor. Något som inte nämndes i någon av hans handböcker eller artiklar. Den näst största producenten heter Mecta och där arbetar Sackeim för att designa deras maskiner. Sackeim har även fått pengar från Somatics. Detta har han inte uppgivit till sina uppdragsgivare, vilket han enligt lag är skyldig till.

KMR som läst Sackeims artikel kan rapportera att ECT borde ha förpassats till tortyrkammaren redan efter första elchocken någonsin år 1938, när "patienten", en kringströvande vagabond i Italien, ofrivilligt utsattes för elchocker men som redan vid andra elchocken utbrast: "Nej, inte en gång till! Det tar livet av mig!"

(se Elchockernas historia, http://www.kmr.nu/elchocker.pdf)

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.