Press: Svenska pressreleaser: 27 augusti 2007
KMR

TVÅNGSBEHANDLING I HEMMEN. HAR RIKSDAGEN HJÄRNTVÄTTATS?
2007-08-27


insatsstyrkan

 

Under hösten skall riksdagen ta ställning till en proposition som är baserad på Anders Miltons förslag om tvångsbehandling i hemmen. Man vill tvångsmedicinera med självmordsframkallande psykiatriska droger i hemmen hos de som inte frivilligt vill ta dessa medel.

Som vi sett flera exempel på är Miltons undersökning av psykiatrin milt sagt undermålig. När Ekot gjorde en undersökning av psykiatrin i somras fann man att det fanns ett grovt övervåld inom psykiatrin. 80 procent av personalen hade bevittnat våld mot patienterna. Milton visste ingenting; hade inte ens frågat om det. Bara detta borde få ansvariga att dra öronen åt sig. Att sedan Milton tog anställning i världens största läkemedelsbolag, som personlig rådgivare åt Pfizers VD, två dagar innan han avslutade sitt uppdrag för regeringen, borde få alla varningslampor att blinka.

När han sedan gick ut i media som nationell samordnare av psykiatrin, några månader efter det att han avslutat sitt uppdrag för regeringen, alltså i själva verket som representant för Pfizer, och krävde att psykiskt sjuka behöver "undantagslös medicinering" borde det få alla sirener att tjuta. Under Almedalsveckan i Visby i somras var Anders Milton "samtalsledare" för Pfizer som höll seminarium för politikerna för att informera dem om "nyttan med mediciner".
Anders Milton har varit starkt ifrågasatt på olika fronter. Inte minst hans undersökning av regeringens hantering av flodvågen där han redan ett par dagar efter utnämningen fastslog att "inga svenskar avlidit på grund av myndigheternas sena agerande". Uppdraget fick ett abrupt slut efter hans omskriva "julgransplundring" där han bjudit in de offentliga personer som ingick i undersökningen. Nyligen han varit i hetluften som f.d. Läkarförbundets ordförande då pensionspengarna för läkarna i Salus Ansvar förskingrades. Så här skriver Dagens Medicin vecka v. 26-07: "När Dagens Medicin och andra upptäckte de osunda affärerna i Salus Ansvar försökte Läkarförbundets ledning, med dåvarande vd:n Anders Milton i spetsen, och försäkringsbolagets ledning att dölja missförhållandena."

Det finns därför anledning att undra om Milton även försökt dölja missförhållandena inom psykiatrin.

Frågan är också är vad man vill uppnå med denna tvångsmedicinering i hemmen. Är det i skydd för personerna själva så har man missat hela tåget. KMR har nämligen gått igenom en undersökning som visar att mer än 80 procent av alla personer (367 fall år 2006) som begick självmord inom den psykiatriska vården fick behandling med psykofarmaka innan.

Detta underlät Socialstyrelsen att nämna i sin rapport "Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria". Inte med ett enda ord nämndes detta faktum. Data från de regionala tillsyningsmyndigheterna, uttagna med offentlighetsprincipen, visar dock på detta skrämmande faktum.

Men detta är naturligtvis inga nyheter utan känt sedan länge - inom de medicinska kretsarna. David Haley skrev i British Medical Journal ( febr. 05) om sambandet mellan självmord, Prozac och andra SSRI-preparat. I en intervju i tidningen Philadelphia Independent år 2004 hade han sagt: "Dessa droger kan ha varit ansvariga för ett dödsfall varje dag sedan Prozac släpptes på marknaden i USA".

Att psykiatrins droger är självmordsframkallande står utom allt tvivel, det står till och med på den digra biverkningslistan på antidepressiva medel. Skall man då tvinga i dessa medel i människor i deras hem? Att kalla dem mediciner är ett hån mot den medicinska vetenskapen. Alla insatta vet att psykiatrins droger inte botar några som helst psykiska störningar, det enda de kan göra är att dämpa och passivisera. Psykiatrins tes om "kemisk obalans i hjärnan" är ett luftslott som köpta psykiatriker skapat tillsammans med läkemedelsbolagen. Störningarna och besvären fortsätter att snurra under drogdimman. Hos en del bryter de ut i vansinnesdåd och det är förmodligen detta man vill förhindra - med ytterligare droger. Har de använt dessa droger ett tag och slutar tvärt med dem uppstår samma oroväckande fenomen. Media uppfattar detta som att det är den "underliggande sjukdomen som kommer till ytan" - en fras flitigt upprepad av psykiatrin och läkemedelsbolagen. Kraven på ytterligare medicinering skjuter fart.

Så gott som alla skolskjutningar i USA och övriga vansinnesdåd världen över har föregåtts av psykiatrisk behandling med psykiatriska droger.

Är det kanske så att själva psykiatrin föder våld? Är det något "strukturellt fel inom psykiatrin", som vår socialminister uttryckte det?

Historiskt sett vet man att human behandling av psykiskt sjuka ger förvånansvärt goda resultat. Kväkarna hade fantastiska resultat redan på 1700-talet med psykiskt sjuka människor. De upplevde inget som helst våld, trots att man tog emot svårt psykiskt sjuka människor. Metoden var enkel, man behandlade dem i olika faser som likvärdiga människor vilket de till slut levde upp till. Inga droger användes. Man använde varma bad istället för kalla; gav dem näringsrik mat vid dukade bord; personerna fick så gott de kunde hjälpa till i trädgården med olika sysslor. Det finns andra liknande exempel.

Hur långt ifrån dagens psykiatri är detta?

Politikerna vet inte vad de skall tro. De läser de överdramatiserade rubrikerna i tidningarna och förlitar sig på uppgifter från psykiatrin, och indirekt läkemedelsindustrin, om hur bra psykofarmaka är, och den ständiga litanian "om bara psykiatrin fick lite mer pengar...". Men om nu 700 miljoner redan kastats i sjön utan att patienterna fått tillgodogöra sig ett enda öre, så borde väl politikerna inse att de är utsatta för, om inte hjärntvättsförsök, så åtminstone en allvarlig desinformationskampanj. Köpta psykiatriker och lobbyister tycks göra vad som helst för pengar.

Vad man inte förstått, och vad Milton missat helt, är att psykiatrin helt enkelt inte fungerar, oavsett vad man gör åt den, och att ge psykiatrin mer pengar är som att kasta bensin på elden; det kommer att bli värre.

Tvångsmedicineringen är en mycket allvarlig sak, redan som den är. Att utsträcka den till att våldföra sig på människor i deras hem är oerhört allvarligt och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta får inte ske.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.