Press: Svenska pressreleaser: 28 juni 2007
KMR

ÖVERVÅLD INOM PSYKIATRIN. LÄGG NER OCH GÖR OM ANDERS MILTONS PSYKIATRIUTREDNING. MÖJLIGT JÄV FÖRELIGGER.
2007-06-28


Efter Ekots skakande rapport om psykiatrin kräver KMR: Gör en ny och ordentlig utredning av psykiatrin, låt inte de psykiatriska övergreppen spridas ut till hemmen. Milton har misslyckats med sin utredning.

Efter Ekots skakande rapport om psykiatrin kräver KMR: Gör en ny och ordentlig utredning av psykiatrin, låt inte de psykiatriska övergreppen spridas ut till hemmen. Milton har misslyckats med sin utredning.

Ekots stora undersökning av förhållandena inom psykiatrin visar att övervåld mot och kränkningar av patienter är ordningen för dagen. Men den före detta psykiatrisamordnaren Anders Milton har blundat: "Jag har inte, under det arbete som vi gjort med psykiatrisamordningen, sett eller hört någonting utav den här arten." På en direkt fråga framkommer det att Psykiatrisamordningen inte ens ställt frågor om det här. KMR har dock tidigare informerat Milton på hans kontor om psykiatriskt övervåld och krävt att mänskliga rättigheter skall införas i psykiatrin. Vilket bemöttes med ett skratt! "Det behövs inte i Sverige!" var svaret.

Detta är en ren katastrof - om man inte betänker att Milton är under utredning för jäv. Tre dagar innan han avslutade sitt uppdrag för socialdepartementet fick han ett toppjobb på världens största läkemedelsbolag; som har allt att vinna på att ingen får reda på de verkliga sakförhållandena inom psykiatrin med tvångsmedicinering. Milton kräver nämligen "undantagslös medicinering" av alla psykpatienter och vill ha det psykiatriska tvånget flyttat ut i folkhemmen.

80 procent, av de 1100 personer inom vården som Ekot tillfrågat, har sett psykiatrisk personal kränka patienter. Hälften har sett personal utsätta patienter för övergrepp i form av övervåld. En av de personer som rapporterat om övergreppen säger: "Jag var så chockad över det här och jag kan inte förstå hur man kan behandla människor så illa och så kränkande." Samtidigt framstod det klart att kränkningar och övergrepp var ordningen för dagen: "Det var så man arbetade. De visade sin makt, för att få dem snälla och fogliga", sade en annan av de intervjuade personerna. En patient som Ekot intervjuat berättar att hon flera gånger blivit slagen och kränkt; en gång hade hon lämnats naken och utslagen på golvet med rumsdörren öppen till korridoren efter att ha proppats full med psykiatriska droger. Det var så hon hittades av släktingar. En hög psykiatrichef säger till Ekot att runt en femtedel av de anställda har "attitydproblem" och kanske inte borde arbeta med människor, och ger därmed en bild av omfattningen av övergreppen.

"Det var så man arbetade" är en bra beskrivning av dessa övergrepp, som KMR beskrivit i hundratals publikationer under årens lopp. Det är inte enskilda händelser - övergrepp är en integrerad del av psykiatrin. Och det är inget som hör till historien - det sker här och nu. I Norge har nyligen en psykiatrisk klinik i en unik dom blivit fälld för brott mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Anders Milton har alltså under sitt arbete som "psykiatrisamordnare" inte sett, hört eller sagt något om de psykiatriska övergreppen. Rättare sagt: han har blundat för, vägrat lyssna på och underlåtit att fråga om vad som egentligen sker i psykiatrin (KMR har informerat om detta flera gånger.) Han har inte ifrågasatt det systemfel som präglar hela den biologiska psykiatrin, med dess nerdrogning av och övergrepp mot patienter. Han har med andra ord misslyckats totalt med sin uppgift.

I stället har han krävt att ännu mer pengar ska kastas in i detta kränkande system. Han har krävt "undantagslös medicinering" och vill på så sätt öka den pågående nerdrogningen ännu mer. Han har krävt att psykiatrin ska få utsätta patienter för tvång i hemmen - med andra ord krävt att de psykiatriska övergreppen sprids från den slutna vården och ut i samhället. Det här kommer att innebära ännu större vinster för de läkemedelsbolag som tillverkar psykiatriska droger. Och för allt detta har Milton blivit rikligt belönad av läkemedelsbolaget Pfizer: han började, till och med innan han slutat sitt arbete på socialdepartementet, på ett toppjobb som rådgivare åt Pfizers vd i Sverige.

KMR kräver nu att en verklig offentlig utredning görs av psykiatrin, dess resultat och de övergrepp som pågår. Det är själva innehållet i den psykiatriska vården som måste utredas och ändras. Det är inte mer pengar som är lösningen. Att kasta ännu mer pengar i ett system som bygger på nerdrogning, tvång, övergrepp och kränkningar leder bara till ännu mer lidande för patienter och ännu värre konsekvenser för samhällsutvecklingen med allt fler vansinnesdåd.

Det är som att kasta bensin på elden.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.