Press: Svenska pressreleaser: 14 juni 2007
KMR

PSYKIATRISK KLINIK FÄLLD - TVÅNGSINTAGNING VAR BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
2007-06-14


I en unik dom har en norsk psykiatrisk klinik fällts för brott mot de mänskliga rättigheterna. Den psykiatriska tvångsintagningen var ett brott mot Artikel 5: "Rätt till frihet och säkerhet" och Artikel 8: "Rätt till skydd för privat- och familjeliv" i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Psykiatrin står inte längre över lagen.

I det aktuella fallet hade en nybliven mor klargjort att hon inte var intresserad av att lägga in sig på den psykiatriska kliniken då detta innebar medicinering. Hon blev då av kliniken hotad med polishämtning om hon inte infann sig samma dag. För att undvika förnedringen av att bli hämtad av polis gav kvinnan efter och åkte till kliniken.

Väl där blev hon undersökt mot sin vilja. Överläkaren på kliniken bestämde sedan att kvinnan skulle forslas till ett annat sjukhus för vidare undersökning. Hon blev skjutsad dit i polisbil. Efter att ha tillbringat natten på sjukhuset blev hon undersökt av läkare och utskriven.

Det framgår att psykiatrikerna ansåg sig ha all rätt i världen att hota kvinnan med polishämtning - ett hot de i brev till rätten döpte om till att "informera om konsekvenser av bristande frivillighet". Det tyckte dock inte rätten, som fann att hotet och den senare undersökningen på kliniken var ett brott mot Artikel 5 i Europakonventionen, som bland annat säger: "Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet", och som tydligt anger när någon får berövas friheten. Rätten betonar att även kortare frihetsberövelser täcks av Europakonventionen och att tvångssituationen uppstod redan när kvinnan hotades med polishämtning i hemmet.

Rätten fann också att den påtvingade undersökningen och den efterföljande frihetsberövelsen var ett brott mot Artikel 8 i Europakonventionen, som bland annat säger: "Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens."

Domen leder förhoppningsvis till ett nyttigt uppvaknande för politiker i både Norge och Sverige. Många svenska politiker tror att Anders Miltons och rikspsykiatriker Jan-Otto Ottossons krav på psykiatriskt tvång är ett erbjudande om hjälp som patienter bara är tacksamma för. De tror - efter den intensiva propagandan som körts ut i media - att tvångsmedicinering i hemmet är som någon slags välkommen hemhjälp. De tror att tvångsmedicinering med psykiatriska droger är en form av livräddning - en mänsklig rättighet.

Aldrig har de haft mer fel.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2,
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.