Press: Svenska pressreleaser: 3 april 2007
KMR

PASSIV EUTANASI AV ÄLDRE PÅGÅR I SVERIGE. EN ENORM SKANDAL SEGLAR UPP MEN MYNDIGHETER FÖRSÖKER TYSTA
2007-04-02


dosposeI USA har åtta delstater stämt tillverkare av antipsykotiska medel. Ytterligare fyra delstater har delgett stämning för falsk marknadsföring. Ett läkemedelsbolag har tvingats betala 9 miljarder kronor till närmare 30 000 patienter som skadats. Hundratusentals människor har skadats, tiotusentals har dött. Trots att samma psykiatriska droger ges här i Sverige sover både media och berörda myndigheter.

Amerikanska läkemedelsverket, FDA, utgav den 11 april 2005 varningar för att de nya antipsykotiska medlen, såsom Zyprexa och Risperdal, ökade risken för dödsfall bland äldre dementa. Hela 6 procent, cirka 50 000 personer, av Sveriges åldringar över 75 år får idag dessa antipsykotiska medel. Trots att inga är godkända för att behandla demens. I själva verket förvärrar de eller påskyndar demens. I februari i år publicerades en studie i Kanada som visade även att alla antipsykotiska medel, gamla (neuroleptika) såväl som nya (atypiska) ökade dödsrisken hos gamla drastiskt (Canadian Medical Association Journal, Vol. 176, No. 5, p. 627.)

Dessa nya medel är extremt dyra, men det är inget som skattebetalarna märker. Ett enda av dessa antipsykotika kostar 15 000 kr per person och år. Ibland får de två olika antipsykotika och det är snarare regel än undantag att åldringar får mellan fem till tio olika mediciner, upp till 15 mediciner per dag noteras ganska regelbundet. Apoteken får specialtillverka speciella doseringspåsar för att personalen skall kunna hålla reda på doseringarna. Förutom de enorma kostnaderna tillkommer en mängd komplikationer och biverkningar som dessa medel orsakar, var för sig eller tillsammans. I princip gör de ingen som helst nytta. De drogar helt enkelt ner patienterna och åldringarna till orörlighet. Lite stimulans, bra näring och omega-3 skulle vara långt, långt bättre. Våra åldringar har blivit mjölkkossor för läkemedelsindustrin - fram till de dör, vilket sker alltför snabbt för många. Men det kommer ju fler, resonerar industrin, som kontaktat läkarna och propagerat för hur bra deras droger är för äldre dementa.

Internationella officiella varningar för psykiatriska droger har eskalerat de sista fyra åren. Sedan 2002 har uppmärksamheten runt de skadliga psykiatriska drogerna lett till över 60 varningar, 24 bara de senaste två åren. De flesta psykiatriska medlen måste nu bära kraftiga varningar i produktbeskrivningen. http://www.kmr.nu/artikel_warn.htm

Det är i första hand det nya antipsykotiska medlet Zyprexa som tillverkas av Eli Lilly som berörs av stämningarna. I USA gäller sju av åtta stämningar Zyprexa. Men även AstraZeneca är stämt för sitt antipsykotiska medel Seroquel, dessutom väntar en masstämning som involverar 10 000 patienter.  Johnson & Johnson är åtalade för sitt antipsykotiska medel Risperdal som anses öka risken för stroke. Bristol Myers Squibb förlorade hela sin vinst i det första kvartalet av 2006 när man fick betala närmare en halv miljard dollar i förlikningar för sin antipsykotiska drog Abilify.  

Läkemedelsbolagen stäms för bedräglig marknadsföring, de har bl.a. hävdat att de skulle vara bra för barn, och för att de överdebiterat de statliga och delstatliga försäkringsbolag samt andra finansiella oegentligheter. Patienterna stämmer dem för att de undanhållit information om allvarliga biverkningar och överreklamerade fördelar.

Alla dessa antipsykotiska medel marknadsförs och ges flitigt till äldre dementa i hela västvärlden - trots att det inte finns någon indikation för detta och således är olagligt. (Se KMR:s tidsföljd av händelser runt skandalen och stämningarna http://www.kmr.nu/artikel_timeline.pdf)

Eli Lilly har under de senaste två åren tjänat över en kvarts miljard per år på försäljningen av Zyprexa enbart i Sverige. Lilly får in cirka 15 000 kronor på en enda person som får medlet under ett år. Den summa man fick in förra året i Sverige - närmare 300 miljoner kronor - motsvarar utskrivning till cirka 20 000 personer under ett helt år.

Man har satsat på utskrivning till äldre då skadeverkningarna förmodligen inte märkts så tydligt - de kan inte klaga så mycket - trots att medlet inte är godkänt för dem och medför kraftigt ökad risk för död och "cerebrovaskulära händelser" [främst stroke]. Hundratusentals har skadats, tiotusentals har dött internationellt av de nya antipsykotiska medlen, troligen långt fler.

Om någon undrar varför förekomsten av diabetes ökar bland personer som hamnat i psykvården så finner man också svar här. Den 21 december 2006 avslöjade New York Times läkemedelsbolagets mörkläggning av skadeverkningarna, att Zyprexa orsakade EXTREM viktökning med åtföljande hög risk för diabetes och andra sjukdomar. Redan 1999 kände Lilly till att studierna av Zyprexa visade att 16 procent av de personer som tog preparatet i ett år gick upp mer än 30 kilo. Man fortsatte dock sin aggressiva marknadsföring, riktat till äldre som inte kunnat försvara sig, då de mer eller mindre tvångsmedicineras med dessa droger. Alltså en "passiv form av eutanasi", då personalen inte kunnat undgå att lägga märke till hur snabbt förändringarna inträdde. En läkare på ett ålderdomshem i Sverige som vi pratade med sade helt öppet: "Ja, vi vet att dessa medel drogar ner dem!"

Och detta har Eli Lilly vetat om hela tiden. Och redan 2001 visste även amerikanska läkemedelsverket, FDA, om att de som tog Zyprexa riskerade en tio(!) gånger högre risk för diabetes än för övriga befolkningen.

I delstaten Montana sade statsåklagaren följande om bolagets agerande:
"Företaget instruerade sina representanter att minimera och falskeligen framställa farorna med Zyprexa, och placerade bestämt och medvetet bolagsprofiter före allmänhetens hälsa … Denna underlåtenhet att varna var planerad och avsedd att ge maximala bolagsprofiter".

Åklagaren i West Virginia stämmer Lilly för bedrägeri gentemot delstatens befolkning då man falskeligen marknadsfört det mycket starka antipsykotiska medlet Zyprexa till ADHD-barn och personer med "humörsvängningar" och således sökt vinst för så kallad off-label use.

Tvångsmedicinering
Men vad händer då i Sverige? Jo, här tror myndigheterna fortfarande att antipsykotika är ett "läkemedel" och vill enligt Miltons modell, "undantagslös medicinering", tvångsmedicinera både äldre och psykiskt störda människor i hemmen med dessa medel. Politiker hänger med på trenden och fattar inte att tvångsmedicinering av dessa skadliga droger är ett enormt övergrepp på mänskliga rättigheter. Psykiatriska droger orsakar stroke och diabetes och en uppsjö andra biverkningar, aggressioner, psykoser, påskyndad demens, hallucinationer etc. Vart är vi på väg? Och vad gör media?

Dessa droger har inte "botat" en enda patient. De bara trycker ner nervsystemet och immobiliserar patienten. Det är naturligtvis inte bara äldre som får dem. Vissa exploderar när de kommer ut i samhället. Detta är också så gott som hela förklaringen på vansinnesdåden. Det handlar inte om "brist" på vård. Det är bara psykiatrins ursäkter för att få mer pengar. Det är så gott som alltid psykiatriska droger bakom dessa vansinnesdåd. När nu allt fler som går på dessa medel kommer ut i samhället så kommer vi att se ännu fler av dessa dåd.

Psykiatrin har under ett sekel propagerat för att människan är en biologisk apparat och att psykiska störningar är "sjukdomar" - sinnessjukdomar. Men sinnet är inget fysiskt eller biologiskt organ, lika lite som empati, förståelse, kärlek och vänskap är det - ord som också är främmande för psykiatrin. Att man gjort psykiska problem till sjukdomar - utan minsta bevis - är det enda som berättigar till medicinering med tunga droger. Läkemedelsbolagen, som jublar, har naturligtvis hjälpt till. "Hjärnans årtionde" under 1990-talet lade grund till den värsta nerdrogningen under historien.

Teorin om den "kemiska obalansen" i hjärnan är nämligen fabricerad av läkemedelsbolagen. Det har ledande internationella psykiatriker erkänt på bästa sändningstid i TV. Det finns inga som helst bevis för denna teori. Trots det har den accepterats av okritiska journalister som ständigt refererar till den i media - "seretoninbrist". Den är lika vetenskaplig som teorin från antiken om vätskebalansen i kroppen som grund till våra sinnesstämningar. Psykiatrin, i allians med den psykiatriska läkemedelsindustrin, verkar bara ha tagit över och modifierat den modellen. Man har tjänat enorma summor på den.

Det är alltså en gigantisk bluff som pågått och pågår inom hela psykiatrin. Den har enligt Goebbels modell varit så stor att ingen sett den. Men det är denna bluff som nu börjar avslöjas. Skarpa åklagare har sett igenom den. Marknadsföringen har främst varit riktad till allmänläkare, att få dessa att skriva ut Zyprexa till äldre försvarslösa, dementa patienter. Även så i Sverige. Dessa läkare har dock inte varit helt ovetande. Läkemedelsverket varnade den 9 mars 2004 för "ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa". Man skrev:
"Olanzapin [Zyprexa] är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demens. Det rekommenderas inte för behandling av denna speciella patientgrupp."

Men trots detta har utskrivningen till gamla i Sverige ökat med runt 30 procent sedan dess! Och varken Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket har gjort något effektivt för att hantera detta övergrepp. De har bara passivt tittat på medan utskrivningarna ökar.

Den kände svensk-amerikanske professorn Curt Furberg som gjort flera avslöjanden om läkemedelsbolagen i USA, sade i november 2005 följande om Zyprexa i tidningen Läkemedelsvärlden:
"Allvarliga former av diabetes och kraftig viktökning har rapporterats. Ett rättsfall var på gång med Zyprexa och jag blev inkopplad, fick ta del av information och talade med en advokat. Han, som var erfaren av liknande fall, berättade att 'det här är värre än allt annat jag sett, det finns ingen chans att företaget kan låta det här gå till domstol, då offentliggörs allting. De måste gå med på en uppgörelse i godo."

Eli Lilly gick också snabbt och frivilligt med på att betala 9 miljarder kronor till närmare 30 000 patienter som stämt bolaget för att de skadats av Zyprexa. Dr David Graham vid FDA, som också slog larm om Vioxx-skandalen (minst 30 000 döda) och som är kritisk till den egna myndighetens agerande, har i nyligen hållna kongressförhör i USA uppskattat att risken att dö i cerebrovaskulära händelser är fördubblad och att runt 15 000 äldre varje år dör bara i USA på grund av utskrivningen av dessa antipsykotiska medel. David Graham sade följande vid förhören:
"…dessa bolag skrattar hela vägen till banken. Med varje piller de får utskrivna vid vårdhemmen skrattar de hela vägen till banken. Detta är off-label use, men man har så många kliniska studier som visar att dessa droger inte fungerar. Det är som en felbehandling [malpractice] att använda dem."

Skribenten Janne Larsson skrev till Läkemedelsverket i Sverige och begärde att de skulle granska marknadsföringen runt Zyprexa (http://zyprexaskandalen.jannel.se/) Först då ansåg sig myndighetens ledning behöva göra något. Den 8 februari meddelade Läkemedelsverkets tf generaldirektör att man skulle "inhämta/begära in allt marknadsföringsmaterial angående Zyprexa från Eli Lilly, och göra en bedömning av om de påståenden som görs där är förenliga med ändamålsenlig användning av Zyprexa, vilket utesluter varje form av marknadsföring till äldre patienter".

Det såg ut som ett bra initiativ men var i själva verket bara en lam gest. Myndigheten skrev följande till Eli Lilly den 8 februari i år:
"Läkemedelsverket undersöker för närvarande marknadsföringen av Zyprexa. Därför vill vi få ta del av de marknadsföringsmaterial som används som utbildnings/informationsmaterial till personal inom sjukvården såsom annonser, broschyrer och OH/Powerpointpresentationer."

Eli Lilly skickade naturligtvis ett omfattande - väl korrigerat -marknadsföringsmaterial - från februari 2007. Man var förstås väldigt medveten om stämningarna i USA. Man svarade artigt: "Enligt önskemål i ert brev av den 9 februari 2007 översänder vi det marknadsföringsmaterial som i dag används för Zyprexa."

Janne Larsson baxnade:
"Allt de material som använts för att driva fram den stora utskrivningen av Zyprexa i Sverige, det material som använts för att driva fram utskrivning till gamla i Sverige - allt det material som skulle ge bevis för den illegala marknadsföringen - behåller Eli Lilly. Och på goda grunder - Läkemedelsverket har ju inte frågat efter det. Läkemedelsverkets undersökning är som en brottsundersökning där man bara letar efter "bevis" som gäller tiden EFTER det misstänkta brottet."

Totalt i Sverige fick förra året 50 020 gamla, 75 år och över, antipsykotiska medel (nya medel, som Zyprexa, Risperdal och Seroquel, eller gamla medel, som Haldol) - 34 118 av dem var kvinnor. Det här motsvarar otroliga 6 procent av befolkningen 75 år och över. Äldre som får starkt toxiska droger som lägger dem i en tidigare grav.

Det pågår uppenbarligen en passiv form av eutanasi i Sverige. Men innan de äldre dör hinner de drabbas av en uppsjö av hemska biverkningar. Det är dags att få slut på dessa psykiatriska övergrepp på mänskliga rättigheter. Börja med att reformera Läkemedelsverket, de betalas till fullo av läkemedelsbolagen, och stäng av de betalda psykiatriska "konsulter" som idag infiltrerat verket.

 

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.