Press: Svenska pressreleaser: 20 mars 2007
KMR

 

ANDERS MILTON, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, ADHD OCH KORRUPTION MED ELEGANS
2007-03-20 08:14


Anders Miltons anställning som nationell psykiatrisamordnare upphörde den 1 december 2006. Men två dagar före detta startade han ett toppjobb på världens största läkemedelsbolag, Pfizer. Milton var alltså fortfarande anställd av socialdepartementet när han gick på hos Pfizer den 28 november. Förhandlingar måste även ha pågått en lång tid innan detta.

På läkemedelsbolaget fick han som uppgift att vara "ordförande i ett samhällsråd som ska fungera som bollplank för företagets vd" (DM, december 2006). Trots att han är anställd på Pfizer reser Milton nu runt i landet som "Regeringens psykiatrisamordnare" och säljer sina förslag till landsting och kommuner. Vem betalar för detta? Har de lyssnande politikerna och journalisterna förstått att Miltons påstådda roll som opartisk och objektiv tjänsteman upphört och att han idag är officiellt anställd av läkemedelsindustrin?

Enligt mediarapporter är de krav han framför under turnén ett enda stort slag för tvångsåtgärder och för större vinster åt läkemedelsindustrin. Han kräver "undantagslös medicinering" av personer med psykiska problem, han gör den bisarra liknelsen att läkare som inte använder de senaste psykiatriska drogerna är som ortopeder som inte använder gips; han hävdar att läkare av "ideologiska skäl" inte ska få vägra ge en viss behandling och tar som exempel utskrivningen av amfetamin till barn. Han menar att barn med adhd är som diabetiker med insulinbrist. Barn skulle med andra ord ha brist på amfetamin! Milton verkar ha tappat sans och balans.

Läkemedelsbolagen Pfizer, Eli Lilly, Novartis, Janssen-Cilag och Astra-Zeneca jublar över Miltons krav och över de obefintliga kritiska frågorna från media.

Skribenten Janne Larsson har i flera år bevakat turerna runt läkemedelsindustrins köp av psykiatriska auktoriteter, "patientföreningar" och "opartiska" myndighetsrepresentanter. Han gör jämförelsen mellan en obetydlig älgjakt i Jämtland - som ledde till åtal och dom för mutbrott och bestickning - och Anders Miltons och Socialstyrelsens gigantiska gåvor till läkemedelsindustrin.

Bakgrunden, var som Larsson skrev, "att landshövdingen i Jämtlands län Maggi Mikaelsson dömdes för mutbrott och SCA-direktören för bestickning. Mikaelsson hade varit med i en älgjakt anordnad av SCA, vilket påstods vara kopplat till att skogsbolagets jaktlag senare fick en extra tilldelning på fem älgar. Landshövdingen hade också blivit bjuden på två trerättersmiddagar (uppskattningsvis för några hundra)."

Men vad är väl det mot den verksamhet som läkemedelsbolag, psykiatriska auktoriteter, Anders Milton och Socialstyrelsen bedriver - och som ingen blivit åtalad för?

Ovanstående "älgjakt" fick stor uppmärksamhet. Långt mindre uppmärksamhet fick läkemedelsbolaget Eli Lilly då man "investerade" en miljon kronor i den svenska ADHD-föreningen Attention. "För 100 000 av den summan köptes en av bolaget formulerad och förutbestämd 'undersökning' från Linköpings universitet. Projektet var i själva verket del av Eli Lillys aggressiva marknadsföring av ADHD-drogen Strattera, men presenterades i media som en undersökning gjord i samverkan mellan universitetet och Attention", skriver Janne Larsson. Pengatransaktionerna nämndes inte i sammanhanget.

Eli Lilly köpte även en svensk studie av sin ADHD-drog Strattera för 3,2 miljoner kronor. Som ansvarig för studien hyrde man in Socialstyrelsens vetenskapliga råd för skolhälsovården, överläkare Björn Kadesjö. Han hyrdes också in som ansvarig för bolagets utbildning om ADHD i Sverige och fick också en upphöjd plats i bolagets europeiska marknadsföringsprojekt för ADHD och Strattera. Man kan säga att Kadesjö blev företagets ansikte utåt, deras officiella representant, för "diagnos och behandling".

Detta kände Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren Anders Milton till, när de i november 2005 gav Kadesjö uppdraget att driva igenom att ALLA landsting och kommuner i landet måste ge diagnoser och behandling åt vuxna "med ADHD". Del av uppdraget var också att kontakta kriminalvården och driva fram "behandling" även där. Parallellt med Kadesjös uppdrag satsade också Anders Milton ett antal miljoner på att ge fångar amfetamin (Concerta) - till läkemedelsbolaget Janssen-Cilags stora glädje. Man hävdade, grundat på helt löjeväckande undersökningar, att närmare hälften av alla kriminella på fängelserna "har ADHD". Syftet är inget annat än att prångla ut amfetamin till fångarna för stora summor pengar - i sken av vetenskap. Milton står som frontfigur och var den som drev igenom förslaget.

En diagnos är lika med behandling. Behandling är lika med en psykiatrisk drog. Milton sade alltså nyligen i media att han krävde "undantagslös medicinering" av alla med psykisk störning. Det är diagnoserna som är nyckeln till medicinering - och vinster för läkemedelsindustrin. Det är därför vi ser så många nya underliga diagnoser komma från psykiatrin - och tryck på de gamla diagnoserna. För diagnoserna genererar enorma inkomster. Utan diagnos ingen behandling - och inga mediciner.

Kadesjö fick två miljoner av Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren att använda i vuxenprojektet. Syftet var enkelt: vuxna "med ADHD" ska ha psykiatriska droger. Men först skall vuxna ha ADHD.

Man måste ha helt klart för sig att det inte finns några som helst objektiva tester för ADHD som en biologisk/medicinsk störning. Man använder därför ett frågeformulär med luddigt utformade frågor om beteende. Har man blivit arbetslös, skilt sig, råkat ut för en olycka, haft problem med föräldrarna, blivit mobbad, kanske sitter i fängelse etc, hamnar man definitivt i riskzonen. Man får en diagnos - och behandling, dvs. av läkemedelsbolagen tillverkade psykiatriska droger.

Det kanske mest fantastiska med Anders Miltons och Socialstyrelsens uppdrag till Kadesjö var, som Janne Larsson fick fram, att Kadesjö skulle se till att det i ALLA landsting och kommuner gavs "medikamentella behandlingsinsatser" för vuxna med diagnosen ADHD. Larsson skrev: "Vad som var fullständigt känt för dessa myndigheter var att inget enda psykiatriskt medel var godkänt för vuxna med ADHD, när uppdraget skrevs - och att det är fallet också i nuet. Varken amfetamin (Ritalina eller Concerta) eller Eli Lillys Strattera är godkänt för vuxna (även om bolagen jobbar för högtryck med att försöka skaffa ett sådant godkännande)."

Det är olagligt för läkemedelsbolag att marknadsföra sina medel för indikationer eller för grupper dessa inte är godkända för. Vad ska man då säga om att Anders Milton rekommenderar och Socialstyrelsen beordrar att dessa icke godkända medel ska användas i ALLA landsting och kommuner? Det är amfetamin och Eli Lillys Strattera vi pratar om.

Och trots att Socialstyrelsen och Milton kände till att Kadesjö hade hur många uppdrag som helst för Eli Lilly gav de honom detta statliga uppdrag. Man brydde sig inte ens om att kräva in en skriftlig jävsdeklaration, vilket man enligt sina egna bestämmelser är skyldig att göra.

Socialstyrelsen fick av Larsson en skrivelse där alla oegentligheter påtalades - med krav om ingripande. Svaret blev, "Socialstyrelsen känner till de uppgifter du redovisar i din inlaga och dessa leder inte till att Socialstyrelsen omprövar tidigare bedömningar som gjorts i ärendet."

Man medger alltså brott! Men tar inget ansvar!

Låt oss följa pengarna och se vart de leder.

Det handlar om mångmiljonbelopp; i längden miljardbelopp. Skattebetalarna står i ena ändan; i andra återfinns bland andra Eli Lilly som får nästan 10 000 kronor för varje enskild person som tar ADHD-drogen Strattera under ett år. 10 000 personer ger 100 miljoner kronor på ett år. För varje enskild person som får ADHD-drogen Concerta under ett år får läkemedelsbolaget Janssen-Cilag runt 7 000 kronor. Och Pfizer kan tjäna massor på den utskrivning av antipsykosmedlet Zeldox som kommer att "behövas" för att kompensera skadeverkningarna, i form av psykoser och manier, som Concerta och Strattera ger (vilket står som som varning på etiketten).

Den miljon som Eli Lilly betalat till frontgruppen Attention och de miljoner som bolaget har investerat i Kadesjös prövningar av Strattera, i hans utbildningar för läkare och i andra marknadsföringsprojekt, vill man naturligtvis ha tillbaka - med rejäl ränta. En viktig del av återbetalningen är att Attention går ut flitigt i media och hävdar att köerna är långa, och att 50 000 svenska barn och 70 000 vuxna har ADHD och "varken fått diagnos eller behandling" - vilket de måste få.

ADHD-marknaden är också så "oexploaterad" att kakan räcker till för flera bolag.

Och Anders Milton och Socialstyrelsen dirigerar skattebetalarnas pengar direkt till läkemedelsindustrin. Som tack fick Milton ett toppjobb?

Vad är väl några älgar mot allt detta?

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.