Press: Svenska pressreleaser: 2 mars 2007
KMR

 

PSYKIATRIN LANSERAR KAMPANJEN "JA TILL DROGER!". FN VARNAR FÖR LAVINARTAD SPRIDNING AV PSYKIATRISKA DROGER
2007-03-02 08:14


Över 15 miljoner amerikaner missbrukar psykiatriska droger. Det är långt fler än antalet som missbrukar illegala droger. "Hjärnans årtionde" är en stor orsak till ökningen. FN varnar nu för spridning till andra länder. I Schweiz ger psykiatriker ecstacy till patienter, samtidigt som man kräver legalisering av hasch. Och i Sverige kräver Anders Milton "undantagslös medicinering" med psykdroger.

Fler missbrukar nu psykiatrins "legala" droger än illegala droger i USA, skriver FN:s anti-narkotikabyrå, INCB som nyligen släppte sin årliga rapport.
http://www.incb.org/pdf/e/press/2007/annual-report-press-kit-2006-en-4.pdf
2,3 miljoner ungdomar i USA har missbrukat amfetamin avsett för ADHD-barn. Över en kvarts miljon amerikaner hamnar på sjukhus varje år för överdosering av psykiatriska droger till en kostnad av 30 miljarder kronor per år.

Skrämmande uppgifter från en nationell undersökning visar att minst 15 miljoner amerikaner missbrukar någon av psykiatrins alla personlighetsförändrande och vanebildande droger. Och ökningen är verkligen skrämmande:
• 1992 missbrukade 7,2 miljoner amerikaner psykdroger
• 2003 hade siffran stigit till 15,1 miljoner.

Det är en ökning på 8 miljoner människor på 10 år - 800 000 per år. Idag är det med mycket stor sannolikhet ett par miljoner till som fastnat på någon av psykiatrins extremt vanebildande droger. Bara mellan april 2004 och juni 2005 ökade procenttalet ungdomar som kände en klasskamrat eller vän som missbrukade receptbelagda droger med 86 procent! Fyra av fem amerikaner känner någon personligen som använde receptbelagda psykiatriska droger. Sammanlagt 7 miljoner amerikaner har använt utskrivet amfetamin för ADHD-barn olagligt.

- Vår nation är i våndorna av en epidemisk missbruksvåg av receptbelagda medel. Under tiden USA gratulerat sig själv för att ha stoppat ökningen av alkohol och missbruk av illegala droger hos tonåringar så har missbruket av receptbelagda medel stadigt ökat," varnar Joseph A. Califano, ordförande för National Center on Addiction and Substance Abuse vid Columbia University (CASA). Califano har tidigare varit hälsominister i USA (U.S. Secretary of Health, Education and Welfare).

CASA har gett ut en 214-sidig detaljerad rapport om resultatet av en treårig studie om receptbelagda medel, amfetamin, opiater, antidepressiva (jo, de missbrukas också), lugnande medel och sömnmedel, dvs. hela psykiatrins arsenal. Det är skrämmande läsning. Missbruket är så allvarligt att FN:s anti-narkotikabyrå, INCB, varnar för spridning till andra länder. Ref: www.casacolumbia.org

Fakta:
• De 15,1 miljoner amerikaner som missbrukade receptbelagda medel år 2003 överskrider antalet som missbrukade kokain (5,9 miljoner), hallucinogener (4,0 miljoner), sniffning (2,1 miljoner) och heroin (0,3 miljoner).
• Under "Hjärnans årtionde", åren 1992 till 2002, ökade antalet människor som missbrukade psykiatrins droger med dubbelt så många som missbrukade marijuana; fem gånger fler än kokainmissbrukare och 60 gånger fler än heroinmissbrukare.

1990-talet kallades för "Hjärnans årtionde" av psykiatriker som, i allians med läkemedelsbolag, startade en kampanj för att introducera neuropsykiatrin i syfte att kunna sälja mer psykiatriska droger. Man skulle lika väl kunna kalla det "De psykiatriska drogernas årtionde" för aldrig förr har det förekommit en så konsekvent nerdrogning av människor med en uppsjö av påhittade diagnoser.

I Schweiz och USA får nu människor som drabbats av den psykiatriska diagnosen PTS, Post Traumatisk Stress, drogen ecstacy. Det var faktiskt psykiatrin som lanserade ecstacy från första början - och som började sprida den. Redan i slutet av 1980-talet kunde man läsa en liten notis i Expressen om hur ecstacy spred sig:
"[Psykiatrikerna] började omedelbart att lansera ecstacy med fantastiska lovord. Det skulle laga spruckna relationer, äktenskap, stimulera till kontakter och till och med rädda världsfreden, menade de."

Det var även så LSD fick sin spridning. Från psykiatrikernas experiment på universiteten "sipprade" det ut på gatorna ("trickled out"). Psykiatrin har faktiskt introducerat och spritt så gott som alla illegala droger. Allt från Freuds hyllande och spridande av kokain i slutet på 1800-talet vilket orsakade en lavinartad missbruksvåg, även kallad "det tredje gisslet", till opium, heroin, amfetamin, ecstacy och den av psykiatrikerna så lovordade LSD:n. http://kmr.nu/Freuds_kokainmissbruk.pdf Det råder inget som helst tvivel om att psykiatrin ligger bakom 1900-talets enorma drogkonsumtion. http://kmr.nu/Psykiatrin_och_droger.pdf

Konsekvenser
CASAs rapport visar på en stark ökning av akutfall efter intag av receptbelagda medel.

• Biverkningar och överdoser från ADHD-droger ledde till att närmare 3100 spädbarn, barn, tonåringar och vuxna var tvungna att uppsöka akuten år 2005 i USA. Många dödsfall har rapporterats. Man räknar med att bara några få procent av alla biverkningar rapporteras. Sedan 2004 har det kommit ut över 60 internationella varningar för psykiatriska droger. http://www.kmr.nu/artikel_warn.htm

• Biverkningarna från ADHD-drogerna har gjort att de kraftigaste varningarna ("Black Label") har satts ut på produktbeskrivningarna på alla ADHD-droger. Det finns verkligen fog för detta. Förutom missbrukspotentialen noteras hjärtstillestånd, oregelbundna hjärtslag, övriga hjärtkomplikationer, farligt hög kroppstemperatur, tics, sömnsvårigheter, magbesvär m.m. Psykoser och hallucinationer är definitivt inte ovanligt, förföljelsemani och aggressioner är mycket vanliga, för att inte tala om den allvarliga självmordsrisken. Psykiatrikerna ger dessa till 3-4 miljoner barn i USA. Omkring 1,5 miljoner vuxna får amfetamin. Enligt en nationell undersökning kände hälften av amerikanerna inte till biverkningarna från dessa medel. Professor Gillberg introducerade amfetaminbehandlingen i Sverige i radioprogrammet Vetandets värld i slutet på 1980-talet med orden: "Ritalina tillhör de minst farliga barnpsykofarmaka vi har" samtidigt som han hävdade att användningen i USA var helt säker!

• År 2002 var receptbelagda medel inblandade i 30 procent av alla drogrelaterade dödsfall på sjukhusens akutmottagningar, och i 23 procent av alla drogrelaterade intag på sjukhusens akutmottagning.

• När det gäller läkarna så visade det sig (år 2003) att 43,3 procent av läkarna inte frågade om missbruk av receptbelagda medel när de tar upp en patients sjukhistoria, 33 procent frågar inte efter tidigare journaler när de skall skriva ut receptbelagda medel; 59,1 procent av läkarna anser att det i huvudsak är patientens fel.
Ref: www.casacolumbia.org

• Enligt myndigheter i USA så hamnar fler än 280 000 amerikaner på sjukhus varje år på grund av förgiftning efter intag av psykiatriska droger. Hälften av dessa, omkring 143 000, var personer som tog psykiatriska mediciner för att begå självmord och som dog efter intaget eller som försökte begå självmord och överlevde. De nationella kostnaderna för denna förgiftningsskandal uppgår till 3,7 miljarder dollar (2003), alltså närmare 30 miljarder kronor.

Men detta är egentligen inga nyheter, varken i Sverige eller USA. När Anna Lindh var SSU-ordförande varnade hon för de psykiatriska drogerna:
"En miljon svenskar, de flesta kvinnor, använder vanebildande tabletter. Ett skrämmande faktum som bl.a. resulterat i att dödligheten bland kvinnor på grund av tablettmissbruk idag är lika stor som bland sprutnarkomanerna på 1970-talet."

Statistik från akutintag på sjukhus i 24 städer i USA redan för 30 år sedan visar att över tre gånger fler dödsfall inträffade från psykiatriska droger, typ lugnande medel och centralstimulantia, än från heroin och morfin ihop. I artikeln The Organized drugging of America skriver författaren Peter Barry Chowka:
"Mellan maj 1976 och april 1977 så uppskattade National Institute of Drug Abuse, NIDA att det var 5800 dödsfall på akutmottagningarna på grund av 16 av de vanligast använda psykiatriska drogerna. Under samma period inträffade 1700 dödsfall på akutintagen som relaterats till användningen av heroin/morfin."

Med andra ord, om psykiatrin inte hade funnits skulle vi inte ha ett sådant avancerat drogmissbruk och så många dödsfall. Det har nu även visat sig att dagens behandling av amfetaminmissbrukare med amfetamin bara är ett sätt att ta tillbaka förlorade marknadsandelar. En psykiatrisk studie publicerad i en internationell läkartidning i januari i år säger helt öppet att "ersättningsdroger" måste skapa en eufori för att fungera. Man kallar missbrukarna "drogfria" när de får rent läkemedelstillverkat amfetamin (Ritalina) och slutar handla illegalt på gatan. http://kmr.nu/pressrel_2007_02_12.htm

Anders Milton har gått i bräschen för amfetaminbehandling av kriminella och missbrukare. Han har även nyligen krävt "undantagslös medicinering" av alla psykiskt sjuka - en grupp som ökar lavinartat i takt med alla nya diagnoser psykiatrikerna lanserar. Vi måste alltså hantera de värsta drogförespråkarna av dem alla, psykiatrikerna, innan vi kan börja prata om ett drogfritt samhälle.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.