Press: Svenska pressreleaser: 31 januari 2007
KMR

 

ANDERS MILTON BEFÄSTE PROBLEMEN INOM PSYKIATRIN OCH FICK TOPPJOBB HOS LÄKEMEDELSBOLAG
2007-01-31 08:14


I omedelbar anslutning till överlämnandet av förslaget om utredningen av psykiatrin fick psykiatrisamordnaren Anders Milton ett toppjobb som rådgivare åt Pfizers vd. Detta reser allvarliga frågor om intressekonflikter.

För det första anser vi inom KMR att Miltons förslag inte på något sätt löser problemen med psykiatrin. Psykiatrin finns kvar intakt. Man får fortsätta att slussa ut självmords- och våldsbenägna människor i samhället - eller vägra ta emot dem. Men det är samhället, kommunerna, som nu till mycket höga kostnader får ta hand om de problem som psykiatrin slussar ut i en aldrig sinande ström.

Vad journalister och myndigheter inte tycks förstå är att psykiatrin inte fungerar - som metodik. Det har inte att göra med att de inte kan eller vägrar ta emot patienter med problem - för de som tas emot blir bara värre. Och detta är inget unikt svenskt problem. Situationen är likadan över hela världen. Psykiatrin fungerar helt enkelt inte.

En uppmärksammad undersökning i en av USA:s mest progressiva kommuner, Kings County i Seattle i delstaten Washington, visar att psykiatrin har så gott som noll resultat, närmare bestämt 0,05 %, alltså en halv promille. Kommunen ville utvärdera resultaten inom psykiatrin. Man hade satsat över 630 miljoner kronor per år på psykiatrin och ville veta vad man fick för pengarna. I april 2004 kom den första rapporten om mentalhälsovården. Klienterna som ingick i undersökningen var diagnostiserade med schizofreni eller depression. Behandlingsmetoderna var desamma som överallt annars i västvärlden, även Sverige.
Rapporten visade att av 7831 patienter så uppvisade:
6949 (88,7 %) ingen förbättring,
597 (8 %) visade en viss förbättring,
285 (4 %) fick återfall,
4 (0,05 %) blev helt bra.

Pengar kommer inte att lösa någonting. Det är en chimär, eller möjligen en komplott, som Milton, frivilligt eller ofrivilligt, blivit inblandad i. För vad handlar Miltons förslag i stort om? Mer pengar till psykiatrin och mer tvång. Men man gör inget alls åt själva psykiatrin. Det blir som att hälla bensin på elden.

Inte någonstans tar man upp att psykiatrin inte kan bota människor med mentala störningar. Deras metodik fungerar inte. Att låsa in människor kan polisen göra. Skall detta verkligen vara så svårt att förstå - att psykiatrin inte har metoder som fungerar? Man erkänner ju det öppet. Det finns inga svenska utvärderingar om psykiatrins resultat. Milton säger det själv. Politikerna säger det, t.o.m. det psykiatrivänliga folkpartiet som ropar på mer tvång säger det. Hur kan man då lova miljardbelopp till något som man överhuvudtaget inte vet om det fungerar? Men som man har mycket starka skäl till att tro att det inte gör.

När representanter från KMR besökte Anders Milton i oktober 2004 framförde vi våra synpunkter om psykiatrin. KMR har 35 års erfarenhet som övervakare av den internationella psykiatrin i över 20 länder. Det gick bra så länge vi pratade om mänskliga rättigheter och human vård. Men när vi föreslog att de även skulle satsa på alternativ vård och drogfri behandling började den röda lampan lysa. Huvudsekreteraren Ing-Marie Wieselgren harklade sig och bröt samtalet med Milton, när vi förklarade att de psykiatriska drogerna faktiskt framkallar självmord och våld - att det finns statistiskt underlag för detta. Det var inget fel på de psykiatriska drogerna, förklarade Ing-Marie Wieselgren. Milton började nicka i takt. "Vi måste använda vetenskap och beprövade metoder." Även om de inte fungerar? frågade vi. Senare fick vi reda på att Wieselgren är psykiater. Men Milton var fram till den punkten intresserad av de alternativ vi presenterade.

Milton har varit omringad av psykiatriker sedan han fick uppdraget. Under sin "Eriksgata" runt om i Sverige åtföljdes han av ingen mindre än Sveriges "Rikspsykiater" Jan Otto Ottosson, den främste förespråkaren av elchocker, psykofarmaka och biologisk psykiatri. Ottosson bröt in och bröt av under föredragen när Milton ansattes med frågor om vad han rent konkret skulle göra åt själva psykiatrins metoder. Det var helt klart att Ottosson satt vid rodret. Ottosson framförde med emfas att problemet låg hos politikerna och kommunerna - inte hos psykiatrin. Detta är verklig manipulation.

Har psykiatrikerna fått utreda sig själva?

Milton har styrts eller manipulerats fram till ett förslag som inte kommer att förändra psykiatrin en millimeter. Man kommer att fortsätta intakt med att distribuera psykiatriska droger. Lösningen har blivit mer tvång och mer "mediciner". Psykiatrins droger (som vi föredrar att kalla dem) har inte botat en enda patient. De bara undertrycker symtomen. Under ligger det och pyr. När patienterna kommer ut i samhället exploderar de eller går ner i djupaste förvirring och apati. Nu måste kommunen ta hand om vraken. Tar de inte de dyra "medicinerna" kommer tvångspatrullen hem och ger dem en depåspruta i rumpan. Välkommen till Du sköna nya värld.

Under den sista föredragningen i Halmstad i slutet av januari i år inför 200 kommunfolk hävdade Milton dessutom på fullt allvar att det ges för lite amfetamin åt adhd-barnen. Han krävde, enligt rapport i media, att läkarna skulle TVINGAS skriva ut narkotika till barnen. Miltons tvångsförslag rör alltså inte bara de patienter som mot sin vilja ska få psykiatriska droger i hemmen - det rör också läkarna. De läkare som använder andra metoder för att hjälpa barn ska tvingas skriva ut amfetamin. Enligt Milton får de inte, som han säger, av "ideologiska skäl" vägra skriva ut droger till barnen. Något liknande har vi inte hört talas om sedan den gamla sovjetpsykiatrins dagar.

Som tack för sitt för läkemedelsindustrin så förnämliga förslag fick Milton toppjobb hos världens största läkemedelsbolag. Pfizer tillverkar det antidepressiva medlet Zoloft som är ett av de mest sålda preparaten i Sverige, alla kategorier. Det såldes för 321 miljoner kronor år 2005. Man har även Zeldox, ett nytt mycket dyrt antipsykotiskt medel som Pfizer vill föra in i Sverige. Man har redan Neurontin som säljer för 132 miljoner kronor i landet. Miltons insiderkunskap som f.d. utredare åt regeringen kommer att vara till mycket stor nytta för Pfizers ledning.

Skulle han ha fått detta toppjobb om han förespråkat drogfri vård?

Frågetecknen har varit många runt Milton. Ett stort sådant reste sig redan när regeringen utsåg honom till regeringens psykiatriska samordnare. Han var då "Lasse" med dåvarande socialministern och "Micke" med statssekretaren (enligt Dagens Medicin). "Kompisuppdrag" kan vara ett annat ord. När han blev utsedd som utredare för flodvågskatastrofen fick han mycket stark kritik efter att ha bjudit in inblandade politiker, som han skulle utreda, på sin numera (ö)kända "julgransplundring".

Milton har inte levererat några konkreta lösningar på själva ursprungsproblemet, dvs. psykiatrin. Hans förslag handlar om mer tvång och mer droger - just de saker som utlöser problem och våld i samhället! Det handlar om ökade vinster för läkemedelsindustrin.
Och Milton själv fick ett toppjobb som belöning.Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen
Tel: 08-83 85 18

  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.