Press: Svenska pressreleaser: 23 januari 2007
KMR

 

NY UNDERSÖKNING: PSYKIATRISKA DROGER BAKOM SJÄLVMORD INOM VÅRDEN
2007-01-23 08:14


Att psykiatriska droger ökar självmordsrisken bekräftas helt klart av en ny undersökning som KMR tagit del av. Enligt officiella siffror från Socialstyrelsen har över 78 procent av alla personer som begått självmord fått någon form av psykiatrisk drog, 50 procent hade fått antidepressiva medel.

KMR har tagit del av en undersökning av de rapporter om självmord som inkommit till Socialstyrelsen under år 2006, och där självmorden begåtts i samband med vårdkontakt, främst inom psykiatrin. Det är skribenten och debattören Janne Larsson som begärt att få siffrorna från Socialstyrelsen. Totalt omfattar de 278 rapporterade fall av självmord som inkommit till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Siffrorna visar att 50 procent av de personer som tagit livet av sig fick antidepressiva medel. Medel som psykiatrikerna hävdar skall förhindra självmord. Närmare 80 procent (217 personer) hade fått någon form av psykofarmaka, antipsykotika eller antidepressiva medel.

För att uttrycka det rakt på sak: Personerna tog livet av sig EFTER det att de fått psykofarmaka, de tog inte livet av sig INNAN de fick denna. Socialstyrelsen har inte gjort någon utredning av dessa alarmerande data. De kände inte ens till det vid förfrågan.

Socialstyrelsens nya rekommendationer som gavs ut 15 december 2006 om depressionsbehandling med mer antidepressiva medel måste därför dras in. De är en vetenskaplig katastrof. Starka kapitalintressen har mörklagt riskerna.

Det är därmed en myt som media går ut med att personer inte får behandling inom psykiatrin. Den kan spåras tillbaka till psykiater Göran Isacssons uppgifter från 1996 där han hävdar att 80 procent av de personer med depression som tar livet av sig inte får behandling (läs psykofarmaka). Göran Isacsson är en av de främsta förespråkarna för antidepressiva medel och flitigt citerad i media angående detta. Han har hela tiden hävdat att det behövs mer antidepressiva medel och att det inte finns några risker, och har under alla år hävdat att antidepressiva medel skulle förhindra självmord. Detta är siffror som Socialstyrelsen fortfarande förlitar sig på - och som finns med som "vetenskapligt stöd" i Socialstyrelsens nya rekommendationer från december. Nu visar det sig att det är, om inte en ren lögn, så åtminstone tvärtom; 80 procent HAR fått vård, eller rättare sagt, psykiatriska droger.

Under de sista fyra åren har det kommit 60 internationella varningar för psykiatriska droger där självmordsrisken vid intag av antidepressiva medel varit mest framträdande. Flera psykiatriker som arbetar som konsulter åt läkemedelsbolagen har haft finansiella intressen i att tona ner riskerna.

Helena Silfverhielm är talesman för Socialstyrelsen. På myndighetens hemsida uttalar hon sig om de nya depressionsrekommendationerna. Hon understryker "Lex Maria-systemets betydelse för ökad kunskap" där alla "självmord inom viss tid efter sjukvårdskontakt skall anmälas så att man kan göra en händelseanalys och ge återkoppling till vården. Detta är en viktig del i Socialstyrelsens arbete för vårdens utveckling".

Då måste hon också ta KMR:s uppgifter på allvar. Att närmare 80 procent fick psykiatriska droger och hälften av de rapporterade fallen fick antidepressiva medel är ett faktum som omedelbart måste göras till föremål för en full oberoende utredning. Socialstyrelsen kan inte ge ut några "normerande" riktlinjer utan att ha utrett dessa alarmerande data och utan att noggrant ha gått igenom de nya vetenskapliga bevisen. De uppgifter Socialstyrelsen går efter är över tio år gamla och framtagna av en fanatisk förespråkare för psykiatriska droger.


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.