Press: Svenska pressreleaser: 4 januari 2007
KMR

 

LÄKEMEDELSBOLAG ANKLAGAS FÖR OLAGLIGA MARKNADSFÖRING AV ANTIPSYKOTISKA MEDEL
2007-01-04 08:24


New York Times avslöjade nyligen läkemedelsbolaget Eli Lillys olagliga marknadsföring av den starka antipsykotiska drogen Zyprexa. Tidningen har kommit över dokument som visar hur Eli Lilly gjort äldre "dementa" till den främsta målgruppen för Zyprexa - trots att preparatet inte var godkänd för denna patientgrupp.

Vidare undersökningar som KMR gjort visar att avslöjandena i USA är mycket viktiga också för Sverige. Zyprexa är nämligen den sjunde mest utskrivna "medicinen", alla kategorier, i landet. Förra året fick Eli Lilly in 270 miljoner kronor i försäljning av Zyprexa i Sverige. I Göteborgsområdet har ökningen av antipsykotika ökat med 40 procent från 2003 till 2006. Kostnaderna för psykosläkemedel har ökat kraftigt säger ansvariga på Apoteket.

Hela 58,2 % av 2,5 miljoner åldringar/patienter inom försäkringssystemet Medicaid i USA får antipsykotiska preparat, varav Zyprexa ligger etta på försäljningslistan. De gamla antipsykotiska preparaten kostade bara några kronor per dos medan de nya kostar omkring 35 kronor per dos. Det säljs Zyprexa för 4,6 miljarder dollar varje år. Nummer två på försäljningslistan, Risperdal, säljs för 3,6 miljarder dollar.

Man kan förstå det ekonomiska incitamentet för detta bedrägliga förfarande.

Men det handlar inte bara om ekonomi. Tyvärr dör det också många människor av dessa antipsykotiska medel. Experter på läkemedelsskador räknar med ett dödsfall på varje miljon dollars försäljning. Totalt säljer de nya (atypiska) antispykotiska medlen för cirka 12 miljarder dollar. I en sjuårsstudie dog 25 av 72 patienter. Självmordsfrekvensen av de nya medlen jämfört med de gamla (neuroleptika) har ökat med två till fem gånger.

Det är också vanligt att ge barn antipsykotika. Minst 45 barn i USA har dött av dessa medel, förutom 1300 rapporter om allvarliga biverkningar, varav vissa var livshotande. Ökningen av utförskrivningen har varit katastrofal, från 500 000 recept år 2002 till 2,5 miljoner år 2005. Troligen är siffrorna om dödsfall och biverkningar många gånger högre då bara 1-10 procent rapporteras.

KMR begärde data om förskrivning av antipsykotika till barn i Sverige från Socialstyrelsen. Antalet dygnsdoser hade nära fördubblats från 2002, från 65 till 125 år 2005. Man vet dock inte exakt hur många barn som får det. Ingen på Socialstyrelsen kände till de höga dödstalen i USA.

De atypiska antipsykotiska medlen är endast godkända för schizofreni och bipolär sjukdom (manodepression). Det är olagligt för läkemedelsbolag att marknadsföra ett medel för tillstånd det inte är godkänt för. Zyprexa är inte godkänt för behandling av "demens". Ändå utbildade Eli Lilly, enligt de Lilly-dokument som New York Times fått, sina läkemedelsrepresentanter att övertyga allmänläkare att skriva ut det till gamla. Zyprexa är känt för att kraftigt öka risken för dödsfall i stroke och lunginflammation - och att "behandla" gamla med detta giftiga medel är mest att betrakta som en kemisk ättestupa.

Den kände svensk-amerikanske professorn Curt Furberg berättade i somras i tidningen Läkemedelsvärlden följande om preparatet:
"Allvarliga former av diabetes och kraftig viktökning har rapporterats. Ett rättsfall var på gång med Zyprexa och jag blev inkopplad, fick ta del av information och talade med en advokat. Han, som var erfaren av liknande fall, berättade att 'det här är värre än allt annat jag sett, det finns ingen chans att företaget kan låta det här gå till domstol, då offentliggörs allting. De måste gå med på en uppgörelse i godo'."

Och Eli Lilly har inte låtit det här gå till domstol. I stället har man gjort allt för att förhindra att de av bolaget kända allvarliga skadeverkningarna och de olagliga marknadsföringsmetoderna blev offentliggjorda. 8000 personer i USA har stämt läkemedelsbolaget för de skador de fått av Zyprexa, och bolaget har gått med på att betala 670 miljoner dollar i skadestånd. Och 4000 andra står nu på kö för att få ersättning för de allvarliga skador de fått.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har inte gjort något effektivt för att hindra Eli Lilly från att profitera på gamla i Sverige. Man har inte hanterat den illegala marknadsföring som pågår - det är nämligen på samma sätt i Sverige som i USA: den främsta måltavlan är äldre "dementa" personer, för vilka Zyprexa inte ens är godkänt.

Men Eli Lilly är inte ensam om den illegala marknadsföringen. Johnson & Johnson har även dragits inför domstol av statsåklagaren i Texas. Deras antipsykotiska medel Risperdal, som hamnar som god tvåa på försäljningslistan över hela världen, har marknadsförts på samma illegala grunder. Åklagaren hävdar att J & J förespråkat Risperdal, "inte på sunda medicinska grunder, utan för ekonomiska anledningar."
Även AstraZeneca, vars antipsykotika hamnar på tredje plats med 2,8 miljarder dollar i försäljning, är stämda i mer än 200 federala och statliga rättsfall för att ha mörkat riskerna med biverkningar.

Det är inte så att läkare "av en händelse" skriver ut psykofarmaka för gigantiska summor för tillstånd som medlen inte är godkända för. Situationen är SKAPAD - och den är skapad av de läkemedelsföretagen och av de psykiatriker som marknadsfört antipsykotika som en "säker och effektiv behandling".

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.