Press: Svenska pressreleaser: 18 december 2006
KMR

 

NY STUDIE: ELCHOCKER HAR FÖRÖDANDE EFFEKT PÅ MINNE, KÄNSLOR OCH KOGNITIVA FUNKTIONER
2006-12-18 08:24


I en studie som kommer att publiceras i januari 2007 gör världens främsta auktoritet och förespråkare för elchocker (ECT), Harold Sackeim, avbön. Han fastslår efter 25 år att elchocker är förödande för individen. Vad han däremot inte nämner är att han under alla dessa år haft ett mycket starkt kapitalintresse i att mörklägga skadeverkningarna från ECT.

Efter 25 år och miljontals dollar av federala anslag för att studera de allvarliga kognitiva effekterna som elchocker ger - 25 år under vilka inte en enda långtidsundersökning eller kontrollstudie har publicerats - så har nu världens största auktoritet (självutnämnd) på ECT ändrat uppfattning. Han erkänner öppet att ECT framkallar permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga).

Sackeims nya studie, som är den första som publicerats där man följt patienter i över sex månader, och även den första där han använt en kontrollgupp, bekräftar mer än 25 års patientrapporter om permanenta iatrogena (läkarframkallade) skador. Sackeim tar även tillbaka sin tidigare inställning, att klagomålen från patienterna helt enkelt var symtom på underliggande mental sjukdom. Han tar även tillbaka sitt tidigare påstående om att ECT skulle öka intelligensen.

Harold Sackeim har kallats "the Pope of ECT" och inte utan anledning. Han har publicerat mer texter om ECT än någon annan, fått mer pengar för studier, och citerats mer än någon annan. Han är även författare till Amerikanska psykiatriförbundets (APA) formulär för information och godkännande som patienterna måste skriva på innan de får elchocker eller annan kontroversiell psykiatrisk behandling. Detta formulär används av så gott som alla sjukhus i USA för att undvika skadeståndskrav.

Harold Sackeim har haft mer inflytande på psykiatrins, allmänhetens och medias uppfattning om ECT än någon annan person i världen. Det skall därför bli intressant att se vad som sker efter publiceringen i januari. KMR har redan kommit över artikeln och kan rapportera att ECT borde ha förpassats till tortyrkammaren redan efter första elchocken någonsin år 1938, när "patienten", en kringströvande vagabond i Italien, ofrivilligt utsattes för elchocker men som redan vid andra elchocken utbrast: "Nej, inte en till, den dödar!"
(se Elchockernas historia, http://www.kmr.nu/elchocker.pdf)

Han hade rätt. ECT dödar, men oftast inte med en gång. En undersökning från Socialstyrelsen, som de absolut inte vill publicera, visar att dödligheten ökar kraftigt efter en elchocksbehandling, så kraftigt att den ökande dödligheten är statistiskt säkerställd. Den relativa dödligheten låg 34 procent högre bland patienterna i de regioner där man gett flest elchocker i landet, jämfört med den region där man gav minst.

Den bekräftas av en undersökning som publicerades i USA TODAY i december 1995. Detta var den största artikelserien i tidningens historia, så allvarlig fann man uppgifterna vara. De hade studerat över 250 vetenskapliga artiklar om ECT. Vad som upptäcktes var att dödsfallen för gamla var 50 gånger högre än vad som angavs på det formulär som Sackeim författat som patienterna måste skriva på. Amerikanska psykiatriförbundet (APA) hade angett 1 dödsfall på 10 000. Journalisterna fann dock att 1 på 200 dog. Skillnaden låg i mätmetoden. Om patienten dog fem minuter efter en behandling så rapporterades det inte som ett dödsfall från ECT-behandlingen av sjukhuset!

Anledningen till mörkläggningen är i första hand att ECT är den mest vinstbringande verksamheten inom psykiatrin i USA. Därför har siffrorna "friserats" för att få behålla denna inkomstmöjlighet för sina medlemmar. Man har enbart betalt för och publicerat "positiva" studier. De andra (de finns) har lagts åt sidan. Sackeim har varit deras mest prominenta frontfigur. APA:s främsta uppgift är nämligen, enligt dem själva, att "skydda sina medlemmars inkomstmöjligheter". Man måste inse att Sackeims studie är den första långtidsstudien på 25 år - och den första som använt en kontrollgrupp. Det är rent förödande att detta inte gjorts tidigare.

Faktum är att det dött 10 000 amerikaner de senaste 35 åren av ECT. Något man inom APA inte vill veta av eller erkänna. Skadeståndskraven skulle nämligen bli oerhörda. Harold Sackeim har fortfarande inte erkänt dessa siffror, men det han säger om permanent minnesförlust och kognitiva skador räcker mer än väl för att avsluta detta inkomstbringande men vidriga experiment på människor.

Narkosläkaren Michael Chavin från Texas intervjuades i USA TODAY. Han deltog vid över 2000 ECT-behandlingar innan han slutade: "Jag började bli väldigt oroad över vad jag såg", berättar han. "Vi hade många gamla patienter som fick upprepade elchocker, tio eller tolv i en serie. Efter varje chock blev de ännu mer förvirrade. De behövde inte få sin hjärna elchockad, de behövde korrekt medicinsk behandling för sina hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk smärta och andra problem."

Michael Chavin menar att när hjärt- och kärlsystem stressas så dramatiskt riskerar läkarna att sätta igång en dödlig avtyningsprocess. "Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på behandlingsbordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av Förenta Nationernas övervakningstrupper." Han kände sig tvungen att sluta när han insåg orsakerna till att så mycket ECT gavs. "Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd."

Faktum är att flera av de främsta förespråkarna och auktoriteterna på ECT har eller har haft finansiella intressen i ECT. Psykiatriker Richard Abrams tillhörde förutom Sackeim de mest prominenta. Han var författare till de flesta av psykiatrins handböcker om ECT. Vad som dock inte är så känt är att Abrams ägde Somatics, världens största producent av ECT-maskiner, innan han avgick som professor. Något som inte nämndes i någon av hans handböcker eller artiklar. Den näst största producenten heter Mecta och där arbetar Sackeim för att designa deras maskiner. Sackeim har även fått pengar från Somatics. Detta har han inte uppgivit till sina uppdragsgivare, vilket han enligt lag är skyldig till. Ingen kände till detta.

Men vissa patienter säger ju att de mår bra efter ECT? Faktum är att man lika väl kan slå dem i huvudet med en gummiklubba. Det är ett känt neurologiskt faktum att huvudskador kan framkalla en slags märklig bekymmerslös eufori. Detta har feltolkats, eller använts, av psykiatrin för att påstå att depressionen hävts. När förvirringen efter huvudskadan (strömmen tänder en 50 watts lampa) lagt sig så återkommer depressionen än värre och en ny serie elchocker måste ges. Så håller det på. Detta har varit en mycket inkomstbringande verksamhet i USA som spritt sig till andra länder, på grund av bland annat Sackeims tidigare publikationer.

Svenska SBU har i sin rapport om "behandling av depressioner och depressionssjukdomar" över 14 referenser till Sackeim. Detta ligger till grund för den nya ECT-vågen i Sverige. När nu SSRI-medlen visat sig framkalla självmord och inte är bättre än placebo så går man tillbaka till ECT - det enda man har kvar inom psykiatrin. För att undvika associationer till Gökboet börjar man kalla det "elterapi". Det är närmast löjeväckande om det inte hade varit så allvarligt. Alla psykiatriker har dock inte köpt de friserade kampanjerna.

Efter 1100 elchocker på S:t Görans sjukhus fick psykiatrikern Göran Fant nog. Han började med psykoterapi. "En depression ser jag som naturens sätt att lära människan någonting, där har man en chans att mogna och utvecklas och så småningom komma över depressionen, och det är där den allvarliga faran med elchocker kommer in."
Han ser ingen som helst nytta med ECT, berättade han för KMR.
"De förhindrar tvärtom alla möjligheter till att bli botad. Det är därför jag tycker så illa om det. Det leder dessutom till en massa självmord på grund av att en stor del av de som inte gått under vid en depression och inte tagit livet av sig, fått chansen att lära sig av sin depression ... men det gör man inte ett piss åt", sade Fant upprört, "utan istället brakar man bara på med elektricitet. Patienterna lär sig inte och mognar inte och inte heller förstår de något om varför man blir deprimerad."

Över 2,5 miljoner människor har elchockats i USA de senaste 25 åren. Tiotusentals har dött och de flesta drabbats av permanent minnesförlust och allvarlig kognitiv nedsatt förmåga. Hur många i övriga världen vet vi inte, men det ges cirka 40 000 elchocker om året i Sverige. Det har varit ett gigantiskt experiment som det nu är dags att lägga ner.

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.