Press: Svenska pressreleaser: 4 december 2006
KMR

 

50 PROCENT AV DE PERSONER SOM BEGICK SJÄLVMORD FICK ANTIDEPRESSIVA MEDEL
2006-12-04 11:07


Rapporter som KMR granskat och som inkommit till Socialstyrelsen visar att 50 procent av de personer som begick självmord fick antidepressiva medel. Omkring 80 procent fick någon form av psykofarmaka. De fick alltså "vård" med de medel som psykiatrin och läkemedelsbolagen påstått skyddar mot självmord.

I februari blev det lag på att alla självmord inom viss tid efter sjukvårdskontakt ska anmälas till Socialstyrelsen.

En undersökning av de inkomna anmälningarna (februari-september) visar att 50 procent av de personer som begick självmord (192 personer) fick antidepressiva medel och att minst 80 procent fick en eller flera psykiatriska droger. 40 procent av de sistnämnda fick "drug cocktails" på 3 eller flera droger.

Det var med andra ord ingen som helst brist på "vård" - i den betydelse psykiatrin lägger i begreppet - utskrivning av psykofarmaka. Och effekten av denna "evidensbaserade vård" kan utläsas i rapporterna till Socialstyrelsen.

Den information som vårdpersonal och patienter fått är att de antidepressiva medlen skyddar mot självmord - det har ledande psykiatriska auktoriteter, läkemedelsbolag och Läkemedelsverket sagt.

I själva verket är det alltså tvärtom: Behandling med antidepressiva medel leder bevisligen till ökad risk för självmord, fientlighet och våldsbenägenhet.

Exempel, det storsäljande antidepressiva medlet Seroxat. Informationen har varit väl dold i läkemedelsmyndigheternas (bl.a. Läkemedelsverkets) arkiv i massor av år, men nu har det till slut framkommit att Seroxat i kliniska prövningar visat sig öka risken för självmordsbeteende 6 gånger (jämfört med behandling med sockerpiller, placebo). Enligt vad vi i alla år hört av psykiatriker och läkemedelsbolag så borde det vara tvärtom: "den inneboende självmordsrisken" för deprimerade patienter som fick placebo borde göra att deras självmordstankar och -beteende sköt i höjden, långt högre än hos de personer som fick Seroxat - utifrån teorin att de sistnämnda skulle skyddas från sådana effekter av det antidepressiva medlet. Det är trots allt en av de främsta anledningarna till att antidepressiva medel skrivs ut överhuvudtaget. Men så var det inte - inte alls. [Se: Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare http://www! .vg.no/pub/vgart.hbs?artid=117007 ; Breggin, FDA Warns that Paxil Makes Depressed Adults Suicidal http://www.breggin.com/Breggin_Observations_on_Paxil_Suicide_in_Adults._May_2006.html ]

Läkemedelsbolagen drog förra året in 998 162 660 kronor - alltså nästan 1 miljard - på försäljning av antidepressiva medel i Sverige. Av denna summa fick skattebetalarna stå för uppskattningsvis 750 miljoner.

Och ingenstans i någon rapport eller i media kan man se att den oerhörda försäljningen av antidepressiva medel lett till "förbättrad folkhälsa". Och det är inget konstigt eftersom antidepressiva medel - på "plussidan" - inte fungerar bättre än kemiskt overksamma medel, placebo. Däremot har försäljningen lett till klart "förbättrad ekonomi", till miljardintäkter, för läkemedelsbolag och deras betalda psykiatriker.

I tusentals artiklar har psykiatriker och läkemedelsbolag sagt att nedstämdhet och olycka egentligen är en "sjukdom", en brist på ämnen (som serotonin) i hjärnan, och att de antidepressiva medlen rättar till denna brist. Media har villigt skrivit av läkemedelsbolagens PR-budskap och låtit allmänheten veta: "Men det är viktigt att poängtera att det inte är en drog, utan som vilken medicin som helst. Det är att återställa en brist, som att ge insulin till en diabetiker."

Men det finns ingen enda patient med diagnosen depression som fått sin påstått låga serotoninhalt uppmätt, av det enkla skälet att det inte finns något sätt att mäta detta. Ledande internationella psykiatriker har förnekat detta. Påståendet att depression är en hjärnstörning, en biokemis obalans, är alltså en ren spekulation som ska rättfärdiga utskrivningen av antidepressiva medel.

När Socialstyrelsen i mitten av december ger ut nya rekommendationer om antidepressiva medel kommer man att undanhålla vad som finns i de egna arkiven. Inte heller kommer man att bry sig särskilt mycket om att de enkäter man gjort där man frågat patienter om skadeverkningar - och fått som svar att de är oerhört många och allvarliga. Man kommer troligen helt att strunta i att preparaten bevisligen ökar risken för självmord och våld, och är beroendeframkallande, samtidigt som de inte har mer positiv effekt än sockerpiller.

Man kommer inte heller att ta upp de fakta som vice ordföranden i Svenska psykiatriska föreningen, Christina Spjut, tvingades medge i TV4, "väldigt många människor blir sämre av det här" (antidepressiva medel) och att många människor tar dessa medel i flera år "där antidepressiva gör att de fortsätter att vara deprimerade".

I stället är det läkemedelsbolagen och deras betalda psykiatriker som får diktera villkoren - utskrivningen ska fortsätta öka. Socialstyrelsen förlitar sig på den av SBU utgivna rapporten om depressioner. I den grupp som låg bakom SBUs rapport fanns bara personer som i många år varit starka förespråkare för antidepressiva medel, en stor del av gruppen var eller hade varit betalda av tillverkarna av preparaten (som Anne-Liis von Knorring, Björn Mårtensson, Freddie Henriksson, Ingvar Karlsson, Ingvar Krakau, Björn Mårtensson). Som en av de "sakkunniga bedömarna" av manuskriptet valde SBU makabert nog att utse den ökände norske psykiatriprofessorn Ulrik Malt, som lanserat Pfizers Zoloft i Norge. [Se Professor i dobbeltrolle, NRK http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.905943 ] Resultatet av SBU-rapporten var givet från början.

Så även om Anders Milton och ledande psykiatriker ständigt nämner de "evidensbaserade metoderna" inom psykiatrin så är de enda klara bevisen i området depression följande: depression är inte en sjukdom (det finns ingen påvisad brist), antidepressiva medel har lika stor positiv effekt som placebo (vilket ibland kan vara en stor effekt), och preparaten ger massor av mycket allvarliga skadeverkningar, däribland ökad risk för självmord och våldsbeteende - och de är beroendeframkallande.

Trots att bevisen för de antidepressiva medlens verkliga effekter finns tillgängliga på Socialstyrelsen så väljer man i sina rekommendationer att följa de gamla lögnerna från psykiatriker och läkemedelsbolag, och utsätter på så sätt patienter för fortsatta allvarliga skadeverkningar.


För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.