Press: Svenska pressreleaser: 14 september 2006
KMR

 

NY STUDIE BEKRÄFTAR PSYKIATRISKA DROGER BAKOM DE ÖKANDE VANSINNESDÅDEN
2006-09-14 08:24


En ny studie i senaste Scientific American bekräftar vad KMR sagt i över 15 år. Antidepressiva medel framkallar vansinnesdåden vi ser i samhället idag. Forskarna uppmanar till snabba åtgärder i alla länder. Bisarra vansinnesdåd får nu sin förklaring.

Det är främst de nya SSRI-medlen som undersökts, men de flesta psykiatriska droger har en manipulerande, våldsframkallande effekt på människor. Under rubriken ”Some Antidepressants Raise Violence Risk” redovisas en studie i senaste numret av Scientific American som visar att de nya antidepressiva medlen bevisligen framkallar våld hos en del människor som annars inte varit våldsamma.

Det är främst GlaxkoSmithKline SSRI-medel Seroxat(Paxil) som undersökts, och som tycks innebära den största risken, men även andra antidepressiva medel framkallar våldstendenser. Man uppmanar därför alla länder att uppmärksamma denna fråga. Forskarna skrev: ”… uppgifterna som belyses av dessa fall kräver en snabb undersökning … i alla länder där antidepressiva medel används flitigt.”

Vi ser allt fler vansinnesdåd i samhället. Yxmän, svärdsmän och spettmän avlöser varandra. En 62–årig kvinna knivhöggs i juni i år till döds av en utsläppt mentalpatient. Även hennes man knivhöggs under tumultet. Senaste åren har en uppsjö av 33-åringar, 25-åringar, 26-åringar och 32-åringar etc. begått vansinnesdåd. Alla har varit i kontakt med psykiatrin och fått ”vård”, dvs. psykiatriska droger.

I de flesta länder har statistiken för sanslöst våld ökat drastiskt sedan 1950-talet då psykiatrins tunga droger introducerades. Ökningen var markant efter att SSRI-medlen kommit ut på marknaden. I USA fick FBI prioritera vansinnesdåden år 1989 då ökningen blivit så stor. Då hade Prozac redan varit ute på marknaden i ett par år. Men även de andra antipsykotiska medlen bidrog till vansinnesdåden. Och majoriteten av alla våldsmän var inte våldsbenägna innan kontakten med psykiatrin!

KMR i USA gjorde i slutet av 1980-talet en uppmärksammad internationell undersökning på slumpvist utvalda våldsdåd under en 13-årsperiod. 255 personer undersöktes. Alla hade fått psykiatrisk behandling. 76 procent av dessa 255, alltså 194 personer, hade ingen som helst våldshistoria före den psykiatriska behandlingen. Resultatet av den psykiatriska vården var skrämmande: 780 oskyldiga offer blev utsatta för 410 mord, 47 sexövergrepp, 218 blev skjutna, knivhuggna eller fick annan skada. 60 blev utsatta för rån eller kidnappning och 45 begick självmord. Undersökningen fick stor uppmärksamhet i media i USA och även i FN där den presenterades. Flera senare svenska undersökningar inom rättspsykiatrin bekräftar dessa siffror.

Bakom vågen av dödsskjutningar i skolorna i USA i slutet på 1990-talet, som uppmärksammats över hela världen, ligger det psykiatriska droger eller psykiatrisk behandling. Majoriteten hade tagit någon form av psykiatrisk drog, främst antidepressiva medel.

Den 19 september 1991 begärde KMR i Sverige att socialministern skulle vidtaga åtgärder för att skydda svenskarnas hälsa och säkerhet. Vi krävde att Prozac/Fontex skulle tas bort från marknaden. Ärendet, 130 sidor, vidarebefordrades till Läkemedelsverket, som nyss hade blivit ”frikopplat” från Socialstyrelsen och blivit ett eget verk, som fick alla sina löner och utgifter betalda av läkemedelsbolagen, vars produkter de var tillsatta att övervaka.

Trots att närmare 24 000 biverkningsanmälningar hade lämnats in till FDA, vilket vi bifogade en lista på, så påstod professor Björn Beerman på Läkemedelsverket i ett svar till KMR att det inte finns någon dokumentation som styrker våra påståenden. Läkemedelsverket refererade dessutom till undersökningar om medlets oskadlighet som gjorts av Eli Lilly själva.
I listan med biverkningar från FDA var 1800 våldsdåd och självmord. På bara fyra år har det fått 19.000 fler anmälningar än ett annat känt antidepressivt medel - som funnit på marknaden i 20 år.

Ett vittnesmål från ett förhör inför FDA 1991 lät så här: ”Jag hade två söner - David Lee 8 år och Billy 16 år – och min fru sedan 20 år tillbaka – alla är borta. Efter att ha använt Prozac i 21 dagar, sköt och dödade min fru båda dessa pojkar…” Denna berättelse tillsammans med dussintals berättelser från andra offer och vetenskapsmän, ignorerades totalt av FDA och senare svenska Läkemedelsverket.
Senare framkom andra bisarra vansinnesdåd om människor som aldrig varit våldsbenägna förut. En kvinna bet loss ett tjugotal köttstycken ur sin mor under ett raseriutbrott. En aktad polischef i USA sköt plötsligt ihjäl sina två söner, sin fru och sig själv, efter ett kort tag på SSRI-medel.

Psykiatrin drogar ner patienterna, döljer symtomen, och släpper ut dem i samhället. Där exploderar de. Dåden är ofta bisarra och oförståeliga - om man inte inser hur de psykiatriska drogerna fungerar. De är nämligen designade för att manipulera psyket! En kemisk förvrängning av det mentala tillståndet. Det har varit det uttalade syftet för vissa av psykiatrins droger från början av 1950-talet. Ingen vet hur det slår.

Vi får ofta läsa i svenska tidningar att förövarna hade besökt psykiatrin innan vansinnesdåden ”men inte fått tillräckligt med hjälp” - och sedan samstämmigt: ”psykiatrin har inte tillräckligt med resurser för att hjälpa”. Men är det verkligen så? De fick ju vård – den vård psykiatrin kan erbjuda! Det finns inget mer att erbjuda inom psykiatrin. Skall det vara så svårt att förstå? Pengar kommer verkligen inte att avhjälpa detta. Nya alternativ måste till.

Krisberedskapsmyndigheten gjorde en undersökning för några år sedan som visade att svenska folket var mer rädda för psykpatienter på gatan än för terrorhot. Och TV4 gjorde nyligen en undersökning på 4500 svenskar som visade att 9 av 10 svenskar hade helt tappat förtroendet för psykiatrin. Kan det bli värre?

Med anledning av ovanstående fakta kräver KMR därför att ansvariga myndigheter, från socialminister och psykiatrisamordnare till generaldirektören på Läkemedelsverket, börjar ta de psykiatriska drogernas biverkningar på allvar så att svenska folket kan känna sig trygga på gatan. Detta skulle även leda till att man tvingas hitta fungerande lösningar och hjälp för människor som mår psykiskt dåligt

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.