Press: Svenska pressreleaser: 25 augusti 2006
KMR

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

SOCIALSTYRELSEN TYSTADE RAPPORT OM ÖKAD DÖDLIGHET EFTER ELCHOCKER • 10.000 HAR DÖTT BARA I USA
2006-08-25 08:24

När antidepressiva medel visar sig vara självmordsframkallande blir psykiatrikerna desperata och återgår till elchocker - omdöpt till ”elbehandling”. Men elchocker har dödat 10 000 människor bara i USA! Dödligheten är 34% högre hos patienter i “elchocksrika“ län jämfört med “elchocksfattiga“ län enligt en svensk rapport. Socialstyrelsen vägrar dock släppa rapporten!

”Neurologerna gör allt för att förhindra epileptiska grand mal anfall. Psykiaterna gör allt för att framkalla dem med ECT.” Logiken är uppenbarligen omvänd inom psykiatrin. Användningen av elchocker har länge motiverats av att de ”räddar liv”, men en preliminär undersökning, som Socialstyrelsen vägrar att släppa, visar att detta bara varit ett rent önsketänkande från psykiatrin. KMR har dock fått tag i rapporten och det är ganska chockerande uppgifter. Enligt rapporten så ökar dödligheten så kraftigt efter en elchocksbehandling att den är statistiskt säkerställd. Elchocken är därför en ”behandling” som omedelbart bör förbjudas och förpassas till museernas tortyrkammare. Enligt rapporten så beräknar vi att 150-200 människor dör av ECT i Sverige årligen. Men eftersom detta inte sker omedelbart i samband med ECT-behandlingen så rapporteras det inte som dödsfall vid ECT. Om detta gjorts hade ECT som behandling varit otänkbar.

I den aktuella studien har man utnyttjat de stora regionala skillnader som finns i användningen av elchocker och helt enkelt jämfört dödligheten hos en patientgrupp från de ”elchockstätaste” länen med en patientgrupp från de ”elchocksfattigaste” länen. Patienterna i båda grupperna hade förstås samma diagnoser och hade samtliga varit intagna på sjukhus. Resultatet kom både som en chock och en självklarhet. Den relativa dödligheten låg 34 % högre hos dem som fått flest elchocker i landet, jämfört med dem som fått minst.

Det intressanta med undersökningen är att den bedömer dödligheten också en tid efter att behandlingen getts. De flesta tidigare undersökningar har bara tittat på hur många patienter som dör när själva elchocken ges och då fått ganska låga siffror. Ser man däremot på vad elchocken gör, d.v.s. vad som händer efter åtgärden, blir skillnaderna mellan de olika grupperna stor. Enkelt uttryckt dödar elchocker. Människor som elchockas lever inte längre och bättre utan får ett kortare liv än om de inte hade fått elchocken. Det råder inget tvivel om den saken nu. Men rapporten hamnade i låsta arkiv.

Detta stämmer även med chockuppgifter om ökad dödlighet efter ECT som USA Today publicerade i en serie artiklar om elchocker (7 dec 1995) där journalisten Dennis Cauchon i fyra månader hade studerat 250 vetenskapliga artiklar, intervjuat patienter, anhöriga och besökt mentalsjukhus och sett elchocker utföras innan han publicerade materialet. Vad Dennis Cauchon fann var följande:
• Dödsfallen för gamla som får ECT är 50 gånger högre än vad Amerikanska Psykiatriförbundet (APA) anger på sitt formulär som patienterna får skriva på innan de får ECT. APA anger att chanserna att de dör från ECT är 1 på 10 000. Men en undersökning från Texas, den enda stat som för statistik, visar att dödsfallen de senaste 20 åren är närmare 1 på 200. En oerhört hög siffra.
• I en undersökning från 1993 av en patientgrupp som var 80 år dog över 27% av gruppen inom ett år. I en jämförelsegrupp dog endast 4 %. Efter två år hade 46% av gruppen dött mot 10% av kontrollgruppen. Forskningen gjordes på Brown University.
Narkosläkaren Michael Chavin från Baytown i Texas deltog vid över 2000 ECT-behandlingar innan han slutade:
”Jag började bli väldigt oroad över vad jag såg, berättar han i USA TODAY. ”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av FN:s observationsgrupp.”

KMR i USA har på grundval av en mängd rapporter beräknat att 10 000 människor dött i USA efter ECT-behandling. I ett häfte som översatts till svenska berättar vi om den verkliga sanningen om psykiatrin.
http://wse92846.web13.talkactive.net/kmrdocs/info/psykiatri-brutalitet-elchocker.pdf

Den mycket korta period av konstlad eufori som kan uppstå efter elchocker är känd inom neurologin. Alla hjärnskador producerar i stort sett samma symtom. Man kan lika väl slå patienten med en klubba i huvudet eller koppla in henne direkt till väggurtaget. Medan neurologerna är starkt oroade, använder dock psykiatrikerna fenomenet som levebröd och påstår att det botar depressioner. Det botar ingenting – det är en oerhört skadlig metod. ”Euforin” är snabbt övergående. Men ECT är en oerhört inkomstbringande metod i USA – faktiskt en miljardindustri. Därav det starka internationella ”stödet” - och desinformationen.

Det mest kända offret för ECT är Nobelpristagaren i litteratur, författaren Ernest Hemingway som begick självmord kort efter att ha fått en serie elchocker. Före sin död skrev han:
”Vad är det för mening med att utplåna mitt minne som är mitt kapital, och förstöra min förmåga att arbeta. Det var en fantastisk kur, men vi förlorade patienten”.

En stor del av elchockerna görs under tvång. Ibland kan det gå riktigt snett, inte bara för patienten utan även för läkaren. Ett exempel är den manlige patienten som blev inlagd på Sahlgrenska universitetssjukhus och vilt sprattlande blev bunden i sängen med tvångsbälte och handfängsel inför en elchocksbehandling.
– Det skedde på ett fullständigt motbjudande sätt, sade Socialstyrelsens enhetschef Björn Forsberg som yrkade på disciplinstraff för överläkaren.

En annan anmälan till HSAN handlade om en man som fick 30 elchocker under sju månader på psyket i Sundsvall. Idag har han inget som helst minne av vad som hänt under de sju månaderna. Mannen har skrivit en mycket välformulerad anmälan som punkt för punkt tar upp den förödande vård han råkade ut för när han sökte hjälp för depression.
”Jag minns absolut ingenting, i ordets rätta bemärkelse från juni 2004 t o m januari 2005,” skriver han till HSAN. ”Jag har där ett stort svart hål. Dagligen förorsakar detta ett stort problem för mig ... Jag vet inte vad jag sagt och gjort på arbetsplatsen, vad jag sagt till vänner, var jag varit på semester.
”Är detta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet”, undrar patienten till slut i sin anmälan.

Se även tidningen Mänskliga Rättigheteer 1-2006 om ECT sid 55-56
http://wse92846.web13.talkactive.net/kmrdocs/manskliga_rattigheter/mr1.2006.pdf


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.