Press: Svenska pressreleaser: 31 juli 2006
KMR

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

INGET AMFETAMIN TILL NORRTÄLJEFÅNGAR. AVSLAG I ALLA INSTANSER.
2006-07-31 08:47


Det blir ingen amfetaminutskänkning till fångar i Norrtälje. Drogprojektet fick underkänt av både etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Omdöpningen av fångar till ”patienter” och amfetamin till ”medicin” , samt kronan på verket, ”självmedicinering” vid akut missbruk, hjälpte inte. Nu kan skattebetalarna slippa betala fem miljoner för att ge fångar narkotika.

Samma psykiatriker som hyrts in av läkemedelsbolaget Janssen-Cilag för att få ut amfetaminet Concerta till vuxna i Sverige skulle stå för utskänkningen av drogen på Norrtäljeanstalten. Concerta är narkotikaklassat (metylfenidat) och är placerat i gruppen starkt vanebildande medel med mycket hög missbrukspotential. Concerta har som en av sina vanligaste effekter att det framkallar fientlighet och aggression. Något som borde ha tänt röda lampor överallt innan man föreslog att ge det till redan missbrukande, våldsbenägna fångar.

Psykiatrikerna Ylva Ginsberg, Gunnar Jakobsson och Nils Lindefors från Karolinska – alla med skriftligt avtal med läkemedelsbolaget om att hålla tyst om skadeverkningar – skulle ge dömda våldsbrottslingar och missbrukare på Norrtäljeanstalten denna starkt vanebildande och våldsframkallande drog, och skattebetalarna skulle bidra med 5 091 800 kronor.

Men man kan ju inte ge fångar narkotika – och kalla det narkotika. Man måste döpa om både fångar och drog. Om fångarna fyller i tillräckligt många rätt på en designad checklista – då blir de plötsligt ”patienter”, de har nu ”ADHD”; den narkotika som de förvandlade fångarna sedan får blir till ”medicin”, och utskänkningen av narkotikan döps om till ”behandling”. Och nu slipper ”patientfångarna” att ”självmedicinera”.

I ansökningshandlingarna till Norrtäljeprojektet står att ”preliminära undersökningar” visat att 25 procent av de intagna i ett fängelse hade ADHD och att andra ”preliminära undersökningar” visat ”att 55 % av de grövsta våldsbrottslingarna i landet sannolikt har haft ADHD i barndomen”.

Det är bara förlegad auktoritetstro som gör att media under något års tid om och om igen fört fram dessa siffror som ”forskningsresultat”. Att professor Sten Levander påstår att 25 % av landets fångar ”har ADHD” har lika högt vetenskapligt värde som att han via media, och utan att ha träffat honom, diagnosticerar Hagamannen – som enligt Levander skulle lida av ”prafyli”, vilket i princip innebär att han gör de sexuella handlingar han har gjort.

Men drogprojektet i Norrtälje – som presenterats som en vetenskaplig studie – har nu fått avslag av både etikprövningsnämnden (21 juni) och Läkemedelsverket (7 juli). Det blir inget amfetamin till fångarna. Etikprövningsnämnden anser bland annat att ”de neuropsykologiska tester som kommer att användas är tämligen okänsliga och bör kunna ersättas av tester med större vetenskapligt värde”. Man anser vidare att ”patientinformationen” i vilken de intagna ”inbjuds/erbjuds” att få Concerta (om de svarar på ett sådant sätt att de får diagnosen ADHD) kan ”uppfattas som otillbörlig påverkan”. Vilken fånge skulle inte vilja ha gratis amfetamin?!

Naturligtvis finns det inga tester för ADHD som har något ”större vetenskapligt värde”. Det finns ju inget objektivt test som kan användas för att fastställa någon fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan vid ”ADHD-diagnosticering”. Ledande internationella psykiatriker har förnekat att detta går att mäta. Diagnosen ADHD är helt subjektiv. Man får spekulera fritt – och bocka av beteenden i godtyckliga checklistor.

Troligen var både Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden rädda för att resultatet av testerna skulle bli att ALLA fångar på Norrtäljeanstalten led av ADHD. Risken var nämligen stor att drogprojektets utformning skulle medföra att man i sin inledande undersökning kom fram till att 100 procent av fångarna ”hade ADHD” – alla lär känna igen sig väl i den heltäckande beskrivningen. Inför möjligheten att få gratis narkotika skulle säkert många anstränga sig lite extra för att fylla i ”rätt” svar i de neuropsykologiska undersökningsformulären – och fångar från andra anstalter kunde rentav begära förflyttning till Norrtälje, och driva upp de ursprungliga 100 procenten till 110. Tänk vilka rubriker: 110 procent av fångarna på Norrtäljeanstalten har ADHD.

Kanske var droppen för etikprövningsnämnden att psykiatrikerna i ”patientinformationen” skrev att Concerta ger ”minskad aggressivitet” och fullständigt utelämnade ALLA allvarliga skadeverkningar som drogen ger.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén har talat sig varm för ett rökförbud på landets fängelser. Han har i radio sagt: ”Vi har ett ansvar för att se till att de som bor hos oss har det bra och samhällets uppfattning är ju, om vi tittar på tobakslag och annat, att tobaksrökning är farligt.” Till Upsala Nya Tidning sade han: ”Rökning dödar, det gäller såväl personal som intagna.”

Men tydligen har Nylén aldrig hört uttrycket ”Speed Kills” – som under lång tid varit ett mycket gott skäl till att inte ta amfetamin. Om han gjort det skulle han knappast ha godkänt ett projekt där fångar ges just amfetamin, i namn av behandling.

Allmänheten ska vara tacksam för att etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket stoppat detta oetiska drogprojekt. Kriminalvården bör syssla med verklig rehabilitering av fångar – inte med utskrivning av våldsframkallande narkotika.

(En utförlig genomgång av Norrtäljeprojektet, med referenser till alla dokument, har gjorts av skribenten Janne Larsson i artikeln: ”ADHD och amfetamin till fångar, Norrtäljeprojektet – ett etiskt oförsvarbart drogprojekt.”

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 85 18

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.